Takaisin Tulosta

Kuvantaminen nivelpsoriaasissa

Lisätietoa aiheesta
Kati Mykkänen
29.12.2016

Nivelpsoriaasipotilaan kuvantamismenetelmistä päättää erikoislääkäri kliinisen arvionsa perusteella. Pääsääntöisesti sekä tavallisia röntgenkuvia, että MRI-kuvia tulee ottaa niissä yksiköissä, joissa tämän potilasryhmän kuvantamiseen ollaan riittävästi perehdytty. Ultraäänikuvantaminen nivelpsoriaasipotilailla tapahtuu pääsääntöisesti reumatologian erikoislääkäreiden toimesta.

Nivelpsoriaasin kuvantamisessa yleisin kuvausmenetelmä on ollut natiiviröntgenkuvaus. Juksta-artikulaarinen uudisluun muodostuminen on yksi nivelpsoriaasin diagnostiikassa käytettävistä CASPAR-kriteereistä «Taylor W, Gladman D, Helliwell P ym. Classificatio...»1. Nivelpsoriaasissa luuhun voi muodostua sekä dekstruktiivisia että proliferatiivisia muutoksia, jopa samalle potilaalle.

On olemassa erilaisia nivelpsoriaasin luustomuutoksiin kehitettyjä tutkimuskäytössä olevia kriteeristöjä. Näistä yleisimmin käytetty on Sharp/van der Heijde kriteeristö «van der Heijde D, Sharp J, Wassenberg S ym. Psoria...»2. Luustomuutoksia voidaan todeta jo diagnoosivaiheessa, mutta ne tulevat usein hitaammin esille, kuin muut nivelpsoriaasin aiheuttamat muutokset nivelissä ja jänteiden kiinnityskohdissa. Natiiviröntgenkuvaus ei näytä akuutteja tulehdusmuutoksia.

Ultraäänikuvantamisella voidaan nivelpsoriaasissa todeta sekä luusto- että pehmytkudosmuutoksia. Harmaakuvantamisen lisäksi voidaan käyttää Power Doppler kuvausta, jolla nähdään aktiivin inflammaation aiheuttama verenkierron lisääntyminen tulehdusalueen mikroverenkierrossa. Ultraäänellä voidaan nivelpsoriaasipotilailta todeta synoviitteja, luun eroosioita, osteofyyttejä, bursiitteja, tenosynoviitteja ja entesiittejä. Pitää ottaa huomioon, että löydökset voivat liittyä myös muihin inflammatorisiin tiloihin, kuin nivelpsoriaasiin. Sormien ja varpaiden kärkinivelten synoviitit ovat nivelpsoriaasissa yleisempiä kuin nivelreumassa «Wiell C, Szkudlarek M, Hasselquist M ym. Ultrasono...»3. Ultraäänen avulla voidaan todeta synoviittejä, tenosynoviittejä ja entesiittejä herkemmin kuin kliinisen tutkimuksen ja nivelten palpaation avulla «Delle Sedie A, Riente L, Filippucci E ym. Ultrasou...»4, «Milosavljevic J, Lindqvist U, Elvin A. Ultrasound ...»5, «Galluzzo E, Lischi DM, Taglione E ym. Sonographic ...»6. Nivelpsoriaasin diagnostiikkaan olennaisesti kuuluvaa tietoa saadaan siis ultraäänikuvantamisella herkemmin esille kuin pelkästään nivelten ja jänteiden kiinnityskohtien palpaation avulla. Ei ole olemassa erityistä suositusta siitä, mitä niveliä tulisi diagnostisesti tarkastella ultraäänen avulla nivepsoriaasia epäiltäessä. Kliinikko voi ratkaista asian potilaskohtaisesti. Tavallisesti kuvataan oireiset ja / tai kliinisesti aktiiviset nivelet.

MRI:n käyttö nivelpsoriaasipotilailla rajoittuu käytännön työssä SI-nivelten ja selkärankamuutosten kuvantamiseen. Tutkimusasetelmissa MRI:tä on verrattu ultraääneen ja natiiviröntgenkuvantamiseen myös perifeerisillä nivelalueilla. MRI:llä voidaan todeta nivelpsoriaasissa synoviittien, tenosynoviittien, entesiittien, periartikulaarisen inflammaation, erosiivisten ja proliferatiivisten luustomuutosten lisäksi luun ödeemaa «Ostergaard M, McQueen F, Wiell C ym. The OMERACT p...»7, «Totterman SM. Magnetic resonance imaging of psoria...»8. Omeract-järjestö (Outcome measures in rheumatology) on kehittänyt kriteeristön nivelpsoriaasin käden alueen muutosten arviointiin MRI:llä (PsAMRIS, psoriatic arthritis magnetic resonance image scoring system), mutta tällä ei ole kliinisessä työssä vielä juurikaan merkitystä. MRI on hyvin sensitiivinen aktiivisen entesiitin kuvantamisessa «Eshed I, Bollow M, McGonagle DG ym. MRI of enthesi...»9. Kustannussyistä voidaan kuitenkin suositella entesiittien kuvantamista etupäässä ultraäänellä.

Rankaan liittyvien muutosten kuvantamisessa nivelpsoriaasipotilailla noudatetaan spondylartropatioiden kuvantamissuosituksia «Mandl P, Navarro-Compán V, Terslev L ym. EULAR rec...»10. Ensisijaisena kuvantamisena suositellaan SI-nivelten natiiviröntgenkuvaa. Jos kyseessä on nuori (<45-vuotias) potilas tai oireet ovat kestäneet vasta vähän aikaa, suositellaan SI-nivelten MRI-kuvaa ensisijaisena tutkimuksena. MRI-kuvantamista voidaan käyttää myös, jos SI-nivelten natiiviröntgenkuva ei ole tarpeeksi informatiivinen diagnoosia tai sen poissulkemista varten. CT-kuvausta ei ole ensisijainen. Sitä voidaan käyttää, jos on olemassa vasta-aihe MRI-kuvantamiselle, muussa tapauksessa sitä ei suositella käytettäviksi, eikä sitä voida pitää vaihtoehtona MRI-kuvantamiselle esim. kustannussyistä. Lannerangan ja ylemmän selkärangan alueen kuvantamista harkitaan, jos esiintyy tulehduksellista selkäkipua alaselkäaluetta ja SI-nivelten seutua ylempänä. Muuten kuvantaminen keskitetään SI-niveliin.

Kirjallisuutta

  1. Taylor W, Gladman D, Helliwell P ym. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006;54:2665-73 «PMID: 16871531»PubMed
  2. van der Heijde D, Sharp J, Wassenberg S ym. Psoriatic arthritis imaging: a review of scoring methods. Ann Rheum Dis 2005;64 Suppl 2:ii61-4 «PMID: 15708940»PubMed
  3. Wiell C, Szkudlarek M, Hasselquist M ym. Ultrasonography, magnetic resonance imaging, radiography, and clinical assessment of inflammatory and destructive changes in fingers and toes of patients with psoriatic arthritis. Arthritis Res Ther 2007;9:R119 «PMID: 18001463»PubMed
  4. Delle Sedie A, Riente L, Filippucci E ym. Ultrasound imaging for the rheumatologist XXVI. Sonographic assessment of the knee in patients with psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2010;28:147-52 «PMID: 20483039»PubMed
  5. Milosavljevic J, Lindqvist U, Elvin A. Ultrasound and power Doppler evaluation of the hand and wrist in patients with psoriatic arthritis. Acta Radiol 2005;46:374-85 «PMID: 16134314»PubMed
  6. Galluzzo E, Lischi DM, Taglione E ym. Sonographic analysis of the ankle in patients with psoriatic arthritis. Scand J Rheumatol 2000;29:52-5 «PMID: 10722258»PubMed
  7. Ostergaard M, McQueen F, Wiell C ym. The OMERACT psoriatic arthritis magnetic resonance imaging scoring system (PsAMRIS): definitions of key pathologies, suggested MRI sequences, and preliminary scoring system for PsA Hands. J Rheumatol 2009;36:1816-24 «PMID: 19671819»PubMed
  8. Totterman SM. Magnetic resonance imaging of psoriatic arthritis: insight from traditional and three-dimensional analysis. Curr Rheumatol Rep 2004;6:317-21 «PMID: 15251085»PubMed
  9. Eshed I, Bollow M, McGonagle DG ym. MRI of enthesitis of the appendicular skeleton in spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2007;66:1553-9 «PMID: 17526551»PubMed
  10. Mandl P, Navarro-Compán V, Terslev L ym. EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in clinical practice. Ann Rheum Dis 2015;74:1327-39 «PMID: 25837448»PubMed