Takaisin Tulosta

Oireita ja löydöksiä, joiden syynä voi olla TMD:tä vakavampi patologia

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (TMD)
16.4.2021

Harvinaisia, mutta tärkeitä TMD:tä vakavampia patologisia tiloja on esitetty taulukossa «Oireita ja löydöksiä, joiden syynä voi olla TMD:tä vakavampi patologia...»1

Taulukko 1. Oireita ja löydöksiä, joiden syynä voi olla TMD:tä vakavampi patologia
Anamneesi, oireet Taustalla voi olla
Onnettomuus, trauma pään, leukojen
tai kasvojen alueelle
Aivo-, niska- tai leukavaurio
Aiempi syöpä Metastaasi
Painon lasku Pahanlaatuinen sairaus
Kuume, jolle ei löydy selkeää syytä Infektio: septinen artriitti, osteomyeliitti, kallon sisäinen patologia
Äkillinen voimakas kipu esim. yskänkohtauksen tai aivastuksen jälkeen Kallon sisäinen patologia: aivoverenvuoto, infarkti, absessi, tuumori
Neurologiset oireet (tunnottomuus, tunnon heikkeneminen, muut tuntohäiriöt tai poikkeavat tuntemukset), lihastoiminnan häiriöt, halvaukset Kallon sisäinen patologia, tuumori, neurologinen sairaus
Näköhäiriöt Jättisoluarteriitti (temporaaliarteriitti), tuumori
Liikeen tai nielemisen aiheuttama kipu/palpaatiokipu leukakulman alla Eaglen syndrooma, pidentynyt tai luutunut processus stylohyoideus
Löydökset
Kasvojen turvotus (leukanivel, parotis, keskikasvot, alaleuka) Infektio, artriitti, tuumori
Kasvojen muuttuminen asymmetriseksi Kasvuhäiriö, tuumori
Purentamuutos Kasvuhäiriö, tuumori
Vaikea trismus (avaus < 5–10 mm) Infektio, ankyloosi, tuumori
Toispuolinen temporaalialueen arkuus Jättisoluarteriitti (temporaaliarteriitti )
Toispuolinen kuulon heikentyminen Nenänielun tuumori
Hajuaistimuutokset, märkävuotoa,
nenäverenvuotoa, nenä tukossa
Nenänielun tuumori
Turvotus kaulalla, arkuus imusolmukkeissa Infektio, kysta, tuumori
Voimakas alaleukaan säteilevä toispuolinen kipu Sydäninfarkti