Takaisin Tulosta

Uniapneapotilasta perusterveydenhuollossa tutkittaessa huomioitavia asioita (keskeiset merkitty lihavoinnilla)

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Uniapnea
3.4.2017

Yleisanamneesi

Potilaan ammatti (erityisesti, vaatiiko erityistä vireyttä, ajaako paljon autoa, vuorotyö?)

Nenän tukkoisuus

Tupakointi (lisää myös limakalvoturvotusta ja pahentaa uniapneaa)

Alkoholin käyttö

Liikunta

Haluaako potilas hoitoa?

Sairausloman tarve

Uni- ja vireystila -anamneesi

Normaali yöunen pituus työpäivinä/vapaapäivinä

Pakonomainen jalkojen liikuttelutarve iltaisin? Levottomat jalat -oireet

Narkolepsian oireita (katapleksia tms.)?

Normaalit nukkumis- ja heräämisajat

Päiväoireet

Väsymystä tai vaaratilanteita autoa ajaessa

Aamupäänsärky (häviää alle tunnissa)

Päiväväsymys (miten haittaa potilaan jokapäiväistä elämää?)

Pakonomainen nukahtelutaipumus

Ärtyisyys, masentuneisuus, muut mielialaoireet

Yöoireet

Unettomuus (kuinka kauan, miten ilmenee?)

Suun kuivuminen öisin

Pitkään jatkunut äänekäs kuorsaus

Heräily tukehtumisen tunteeseen

Muiden toteamat yölliset hengityskatkokset

Yöhikoilu

Yölliset WC-käynnit

Yleisstatus

Paino (onko muuttunut parin vuoden sisällä?)

Pituus

BMI, keskivartalolihavuus

Vyötärönympärys

Sydämen ja keuhkojen auskultaatio

Verenpaine

Nenän, nielun ja kasvojen status

Nenän tähystys (rhinoskopia anterior)

Nielun ahtaus «Mallampati-luokitus»1

Kupera profiili «Kasvojen profiilit ja purentasuhde»2

Pienileukaisuus

Paksukaulaisuus

Kuva 1.

Mallampati-luokituksen avulla kliinisessä tutkimuksessa voidaan arvioida nielun ilmatilaa. Luokan kasvaessa apneoiden todennäköisyys lisääntyy.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Kuva 2.

Kupera profiili (kuva A) kertoo leukojen välisestä epäsuhdasta, jossa joko maxilla (yläleuka) sijaitsee liian edessä tai mandibula (alaleuka) on pieni tai sijaitsee liian takana. Tällöin hampaiston purentasuhde on yleensä distaalinen. Kun ylä- ja alaleuka ovat toisiinsa nähden tasapainoiset, kasvojen profiili on suora (kuva B). Kovera profiili (kuva C) puolestaan liittyy pieneen tai takana sijaitsevaan maxillaan tai suureen tai liian edessä sijaitsevaan mandibulaan. Tällöin hampaiston purentasuhde on yleensä mesiaalinen.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Tutkimukset

Erotusdiagnostiset laboratoriotutkimukset (esim. B-PVK+T, B-GHb-A1C, P-TSH, lipidit)

Mahdollisten unihäiriö- ja mielialakyselyiden tulokset

Mahdollinen yöpolygrafialausunto