Takaisin Tulosta

Psykiatriset sairaudet ja uniapnea

Lisätietoa aiheesta
Hanna-Riikka Kreivi
4.4.2017
Taulukko 1.
Tekijät (viite) Julkaisuvuosi Tulos Kommentit
Psykiatriset sairaudet ja uniapnea, katsausartikkelit
Gupta MA, Simpson FC
«Gupta MA, Simpson FC. Obstructive sleep apnea and ...»1
2015 Uniapnea vaikuttaa olevan yleisempi masennus- ja posttraumaattinen stressihäiriö potilailla, kun taas näyttöä uniapnean lisääntyneestä prevalenssista skitsofrenia- tai muilla psykoosi-, kaksisuuntainen mielialahäiriö- tai ahdistushäiriöpotilailla ei ole. CPAP-hoito parantaa sekä uniapneaa että psykiatrisia oireita. Mukana 48 tutkimusta, joissa potilailla kliinikon toteama psykiatrinen sairaus sekä laajalla unipolygrafialla todettu uniapnea.
BaHammad AS, Kendzerska T, Gupta R ym.
«BaHammam AS, Kendzerska T, Gupta R ym. Comorbid de...»2
2016 Masennusoireiden prevalenssi on uniapneapotilailla korkea. Uniapnean ja masennuksen yhteys on monimutkainen, koska sairauksilla on päällekkäisiä oireita. Pitkittäistutkimuksien perusteella uniapneapotilailla on lisääntynyt riski masennusoireiluun.
Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. «Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. The preval...»3 2016 Uniapnean prevalenssi on 25,7 % vaikeaa psyykkistä sairautta sairastavilla. Eniten uniapneaa oli masennuspotilailla (36 %), kun taas kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavista uniapnea oli 24,5 %:lla ja skitsofreniaa sairastavista 15,4 %:lla. Mukana 12 tutkimusta, joissa yhteensä 570 121 vaikeaa psyykkistä sairautta sairastavaa potilasta.
Myles H, Myles N, Antic N ym.
«Myles H, Myles N, Antic NA ym. Obstructive sleep a...»4
2016 Uniapnean prevalenssi vaihtelee 1,6–52 %. 2 tutkimuksessa uniapneaprevalenssi oli sama skitsofrenia- ja kontrolliryhmässä. Uniapneadiagnoosi oli yhteydessä paksumpaan kaulanympärykseen, BMI-arvoon > 25, miessukupuoleen ja yli 50 vuoden ikään. Mukana 5 tutkimusta, joissa potilailla skitsofrenia, skitsoaffektiivinen häiriö tai skitsofreniforminen häiriö sekä unitutkimuksella tai oksimetrilla diagnostisoitu uniapnea.

Systemaattisten katsausten mukaan uniapnean prevalenssi vaikuttaisi olevan suurentunut psykiatrisia sairauksia potevilla «Gupta MA, Simpson FC. Obstructive sleep apnea and ...»1, «Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. The preval...»3. Psykiatristen sairauksien ja uniapnean yhteys on monimutkainen eikä kokonaan tunnettu.

Oksidatiivinen ja nitrosatiivinen stressi, inflammaatio ja neurotransmittereiden epätasapaino vaikuttavat psykiatrisiin sairauksiin ja oireisiin sekä muuttavat neurobiologista ja endokriinistä toimintaa ja ovat samalla yhteydessä obesiteettiin, diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin.

Psykiatrisilla sairauksilla on itsenäinen yhteys ylipainoon, metaboliseen oireyhtymään, sydän- ja verisuonitauteihin ja tupakointiin, jotka ovat kaikki myös itsenäisiä uniapnean ennustetekijöitä. Keskushermoston toiminnan muutokset psykiatrisissa sairauksissa lisäksi voivat johtaa uniapnean riskin lisääntymiseen, koska sympaattisen hermoston hyperaktivaatio ja unesta havahtumiset voivat johtaa pirstaleiseen uneen ja ylähengitysteiden epästabiiliuteen ja sitä kautta uniapneariskin lisääntymiseen «Gupta MA, Simpson FC. Obstructive sleep apnea and ...»1, «Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. The preval...»3.

Lisäksi ylipainon ja psyykenlääkkeiden yhteys on osoitettu ja psyykenlääkitykset voivat osaltaan vaikuttaa metabolisen oireyhtymän kehittymiseen. Psyykenlääkkeet voivat myös pahentaa ylähengitysteiden resistenssiä antidopaminergisten haittavaikutusten kautta ja sitä kautta johtaa uniapneaan ja osittaiseen ylähengitystieahtaumaan. Lisäksi rauhoittavat ja unilääkkeet lamaavat hengitystä «Gupta MA, Simpson FC. Obstructive sleep apnea and ...»1, «Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. The preval...»3.

Masennusoireet ovat hyvin yleisiä uniapneapotilailla. Jos päiväaikainen väsymys jatkuu asianmukaisesta säännöllisestä CPAP-hoidosta huolimatta, on masennuksen mahdollisuus huomioitava. Toisaalta uniapnean toteaminen ja uniapnea hoidon aloittaminen masennuspotilaalla mahdollisimman varhain johtavat parempaan masennusoirelievitykseen «Povitz M, Bolo CE, Heitman SJ ym. Effect of treatm...»5, «Gupta MA, Simpson FC, Lyons DC. The effect of trea...»6, «Edwards C, Mukherjee S, Simpson L ym. Depressive S...»7.

Hoitamaton uniapnea johtaa toistuvaan unenaikaiseen hapenpuutteeseen sekä pirstaleiseen uneen, mikä aiheuttaa neurokognition huononemista sekä mielialan laskua muuten mentaalisesti terveillä henkilöillä. Psyykkisesti sairaat ovat erityisen herkkiä saamaan hypoksemian ja pirstaleisen unen aiheuttamia haittavaikutuksia mielialaan ja neurokognitioon. Uniapnean mahdollisuus on syytä pitää mielessä hoitoresistenttiä psykiatrista sairautta potevilta, ja uniapneaa sairastaville kannattaa aloittaa CPAP-hoito lääkehoidon ohessa.

Kirjallisuutta

  1. Gupta MA, Simpson FC. Obstructive sleep apnea and psychiatric disorders: a systematic review. J Clin Sleep Med 2015;11:165-75 «PMID: 25406268»PubMed
  2. BaHammam AS, Kendzerska T, Gupta R ym. Comorbid depression in obstructive sleep apnea: an under-recognized association. Sleep Breath 2016;20:447-56 «PMID: 26156890»PubMed
  3. Stubbs B, Vancampfort D, Veronese N ym. The prevalence and predictors of obstructive sleep apnea in major depressive disorder, bipolar disorder and schizophrenia: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord 2016;197:259-67 «PMID: 26999550»PubMed
  4. Myles H, Myles N, Antic NA ym. Obstructive sleep apnea and schizophrenia: A systematic review to inform clinical practice. Schizophr Res 2016;170:222-5 «PMID: 26621003»PubMed
  5. Povitz M, Bolo CE, Heitman SJ ym. Effect of treatment of obstructive sleep apnea on depressive symptoms: systematic review and meta-analysis. PLoS Med 2014;11:e1001762 «PMID: 25423175»PubMed
  6. Gupta MA, Simpson FC, Lyons DC. The effect of treating obstructive sleep apnea with positive airway pressure on depression and other subjective symptoms: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev 2016;28:55-68 «PMID: 26454823»PubMed
  7. Edwards C, Mukherjee S, Simpson L ym. Depressive Symptoms before and after Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Men and Women. J Clin Sleep Med 2015;11:1029-38 «PMID: 25902824»PubMed