Takaisin Tulosta

CPAP-hoitoon sitoutuminen

Lisätietoa aiheesta
Hanna-Riikka Kreivi
4.4.2017

CPAP-hoito on obstruktiivisen uniapnean ensisijainen ja tehokas hoitomuoto. Potilaiden heikko sitoutuminen CPAP-hoitoon huonontaa hoidon tehoa. Vanhimmissa CPAP-hoitoon sitoutumista raportoinneissa tutkimuksissa CPAP:in käyttötunnit perustuivat potilaan omaan kertomaan. Tekniikan kehityttyä CPAP-laitteet tallentavat käyttötuntimäärät ja CPAP:n käyttöä voidaan nykyään seurata tarkkaan. Yleisenä suosituksena on pidetty, että CPAP-käyttöä olisi vähintään 4 tuntia yössä 70 %:ssa öistä. Tämä perustuu 90-luvulla CPAP-hoitoon sitoutumisesta tehtyihin ensimmäisiin tutkimuksiin «Kribbs NB, Pack AI, Kline LR ym. Objective measure...»1, «Engleman HM, Martin SE, Douglas NJ. Compliance wit...»2, «Reeves-Hoche MK, Meck R, Zwillich CW. Nasal CPAP: ...»3. CPAP-hoitoon sitoutuminen on todettu olevan samanveroista kuin esimerkiksi verenpainelääkitykseen sitoutuminen ja vaihtelee välillä 50–84 % «Anttalainen U, Saaresranta T, Kalleinen N ym. CPAP...»4, «Grote L, Hedner J, Grunstein R ym. Therapy with nC...»5, «Sin DD, Mayers I, Man GC ym. Long-term compliance ...»6.

CPAP-hoitoon sitoutumista on yritetty parantaa monin keinoin. Hoitoon sitoutumiseen on todettu vaikuttavan useiden tekijöiden: potilaasta riippuvat, uniapnean vaikeusaste, hoidon aloitusprosessi, käytettyjen laitteiden tekniset ominaisuudet, hoitoon liittyvät haittavaikutukset ja sosiaaliset tekijät «Sawyer AM, Gooneratne NS, Marcus CL ym. A systemat...»7. Huolellinen ohjaus on välttämätöntä hoidon onnistumiseksi. Käyttäytymisterapiaan perustuvalla potilasopetuksella voidaan parantaa vaikeaa uniapneaa sairastavan sitoutumista CPAP-hoitoon «Haniffa M, Lasserson TJ, Smith I. Interventions to...»8, «Wozniak DR, Lasserson TJ, Smith I. Educational, su...»9, «Bakker JP, Wang R, Weng J ym. Motivational Enhance...»10. Myös tehostetulla potilasopetuksella on todennäköisesti mahdollista parantaa CPAP-hoitoon sitoutumista vaikeaa uniapneaa sairastavilla «Wozniak DR, Lasserson TJ, Smith I. Educational, su...»9.

Taulukko 1. Tutkimuksia CPAP-hoitoon sitoutumisesta.
Tekijät Potilasmäärä (n) Seuranta-aika Käyttö tuntia/yö Kommentit
Kribbs NB ym. 1993 «Kribbs NB, Pack AI, Kline LR ym. Objective measure...»1 35 3 kuukautta 4,8 ± 1,96 Käyttö keskiarvo/yö
Engleman HM ym. 1994 «Engleman HM, Martin SE, Douglas NJ. Compliance wit...»2 54 3 kuukautta 4,7 ± 0,4 Keskimäärin käyttö/yö
Reeves-Hoche MK ym. 1994 «Reeves-Hoche MK, Meck R, Zwillich CW. Nasal CPAP: ...»3 47 6 kuukautta 4,7 (0–10,2) Keskimäärin käyttö/yö
Pepin JL ym. 1995 «Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nas...»11 193 19 ± 17 kuukautta 6,5 ± 3
Krieger J ym. 1992 «Krieger J. Long-term compliance with nasal continu...»12 575 39 kuukautta 5,7
Meslier ET ym. 1998 «Meslier N, Lebrun T, Grillier-Lanoir V ym. A Frenc...»13 3 225 6 h 35 min ± 2 h 15 min Keskimääärinen käyttö
Retrospektiivinen tutkimus
McArdle N ym. 1999 «McArdle N, Devereux G, Heidarnejad H ym. Long-term...»14 1 103 mediaani 22 (12–16) kuukautta 5,6 (3,8–7) Mediaani käyttö/yö viimeisimmällä kontrollikäynnillä
Grote L ym. 2000 «Grote L, Hedner J, Grunstein R ym. Therapy with nC...»5 149 30 (25–30) kuukautta 4,4 ± 2,4 Keskimääräinen käyttö 30 kuukauden kohdalla
Popescu ym. 2001 «Popescu G, Latham M, Allgar V ym. Continuous posit...»15 209 1 vuosi 5,0 ± 2,3 Keskimääräinen käyttö/yö
Sin DD ym. 2002 «Sin DD, Mayers I, Man GC ym. Long-term compliance ...»6 296 6 kuukautta 5,8 Keskimääräinen käyttö/yö
Kohler M ym. 2010 «Kohler M, Smith D, Tippett V ym. Predictors of lon...»16 639 mediaani 3,9 vuotta 6,2 (4,5–7,3) Keskimääräinen käyttö/yö viimeisimmän kontrollikäynnillä
Aloia MS ym. 2013 «Aloia MS, Arnedt JT, Strand M ym. Motivational enh...»17 227 12 kuukautta 3,73 ± 2,50 pelkkä CPAP
4,34 ± 2,45 CPAP sekä tehostettu koulutus
3,86 ± 2,61 CPAP sekä motivoiva haastattelu ja psykologinen tuki
keskimääräinen käyttö/yö
Chai-Coetzer ym. 2013 «Chai-Coetzer CL, Luo YM, Antic NA ym. Predictors o...»18 275 12 kuukautta 1 kuukausi 4,4 ± 2,0
6 kuukautta 3,8 ± 2,3
12 kuukautta 3,3 ± 2,4
keskimääräinen käyttö/yö
Bakker JP ym. 2016 «Bakker JP, Wang R, Weng J ym. Motivational Enhance...»10 83 12 kuukautta 3,2 ± 2,8 (pelkkä CPAP
4,3 ± 2,9 (CPAP + motivoiva haastattelu ja psykologinen tuki)
Käyttö keskiarvo/yö
Budhiraja R ym. 2016 «Budhiraja R, Kushida CA, Nichols DA ym. Impact of ...»19 558 6 kuukautta 2 kuukautta 4,9 ± 2,0
6 kuukautta 4,70 ± 2,08
Keskimääräinen käyttö/yö

Kirjallisuutta

 1. Kribbs NB, Pack AI, Kline LR ym. Objective measurement of patterns of nasal CPAP use by patients with obstructive sleep apnea. Am Rev Respir Dis 1993;147:887-95 «PMID: 8466125»PubMed
 2. Engleman HM, Martin SE, Douglas NJ. Compliance with CPAP therapy in patients with the sleep apnoea/hypopnoea syndrome. Thorax 1994;49:263-6 «PMID: 8202884»PubMed
 3. Reeves-Hoche MK, Meck R, Zwillich CW. Nasal CPAP: an objective evaluation of patient compliance. Am J Respir Crit Care Med 1994;149:149-54 «PMID: 8111574»PubMed
 4. Anttalainen U, Saaresranta T, Kalleinen N ym. CPAP adherence and partial upper airway obstruction during sleep. Sleep Breath 2007;11:171-6 «PMID: 17287956»PubMed
 5. Grote L, Hedner J, Grunstein R ym. Therapy with nCPAP: incomplete elimination of Sleep Related Breathing Disorder. Eur Respir J 2000;16:921-7 «PMID: 11153593»PubMed
 6. Sin DD, Mayers I, Man GC ym. Long-term compliance rates to continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea: a population-based study. Chest 2002;121:430-5 «PMID: 11834653»PubMed
 7. Sawyer AM, Gooneratne NS, Marcus CL ym. A systematic review of CPAP adherence across age groups: clinical and empiric insights for developing CPAP adherence interventions. Sleep Med Rev 2011;15:343-56 «PMID: 21652236»PubMed
 8. Haniffa M, Lasserson TJ, Smith I. Interventions to improve compliance with continuous positive airway pressure for obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2004;:CD003531 «PMID: 15495057»PubMed
 9. Wozniak DR, Lasserson TJ, Smith I. Educational, supportive and behavioural interventions to improve usage of continuous positive airway pressure machines in adults with obstructive sleep apnoea. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD007736 «PMID: 24399660»PubMed
 10. Bakker JP, Wang R, Weng J ym. Motivational Enhancement for Increasing Adherence to CPAP: A Randomized Controlled Trial. Chest 2016;150:337-45 «PMID: 27018174»PubMed
 11. Pépin JL, Leger P, Veale D ym. Side effects of nasal continuous positive airway pressure in sleep apnea syndrome. Study of 193 patients in two French sleep centers. Chest 1995;107:375-81 «PMID: 7842764»PubMed
 12. Krieger J. Long-term compliance with nasal continuous positive airway pressure (CPAP) in obstructive sleep apnea patients and nonapneic snorers. Sleep 1992;15:S42-6 «PMID: 1470808»PubMed
 13. Meslier N, Lebrun T, Grillier-Lanoir V ym. A French survey of 3,225 patients treated with CPAP for obstructive sleep apnoea: benefits, tolerance, compliance and quality of life. Eur Respir J 1998;12:185-92 «PMID: 9701435»PubMed
 14. McArdle N, Devereux G, Heidarnejad H ym. Long-term use of CPAP therapy for sleep apnea/hypopnea syndrome. Am J Respir Crit Care Med 1999;159:1108-14 «PMID: 10194153»PubMed
 15. Popescu G, Latham M, Allgar V ym. Continuous positive airway pressure for sleep apnoea/hypopnoea syndrome: usefulness of a 2 week trial to identify factors associated with long term use. Thorax 2001;56:727-33 «PMID: 11514695»PubMed
 16. Kohler M, Smith D, Tippett V ym. Predictors of long-term compliance with continuous positive airway pressure. Thorax 2010;65:829-32 «PMID: 20805182»PubMed
 17. Aloia MS, Arnedt JT, Strand M ym. Motivational enhancement to improve adherence to positive airway pressure in patients with obstructive sleep apnea: a randomized controlled trial. Sleep 2013;36:1655-62 «PMID: 24179298»PubMed
 18. Chai-Coetzer CL, Luo YM, Antic NA ym. Predictors of long-term adherence to continuous positive airway pressure therapy in patients with obstructive sleep apnea and cardiovascular disease in the SAVE study. Sleep 2013;36:1929-37 «PMID: 24293768»PubMed
 19. Budhiraja R, Kushida CA, Nichols DA ym. Impact of Randomization, Clinic Visits, and Medical and Psychiatric Cormorbidities on Continuous Positive Airway Pressure Adherence in Obstructive Sleep Apnea. J Clin Sleep Med 2016;12:333-41 «PMID: 26518698»PubMed