Takaisin Tulosta

Uniapnean liitännäissairaudet – psykiatriset sairaudet

Lisätietoa aiheesta
Hanna-Riikka Kreivi
4.4.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1.
Tekijä (viite) Asetelma n Miehet (M)
Naiset (N)
Ikä (v)(mean) BMI (NA = ei tiedossa) Tulos Kommentit
Masennus
Winkelman 2001 «Winkelman JW. Schizophrenia, obesity, and obstruct...»1 Poikkileikkaustutkimus 176 M = 90
N = 86
39,9 ± 6,6 27,0 ± 8,6 Masennuspotilailla, jotka lähetetty tutkimuksiin uniapneaepäilyn vuoksi, todettiin uniapnea (RDI > 10) miehistä 20 % ja naisista 3,1 %:lla. Tutkimuksessa mukana myös mm. skitsofreniaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, post-traumaattista stressihäiriötä sairastavia. Yhteensä n = 364
Carney ym 2006 «Carney RM, Howells WB, Freedland KE ym. Depression...»2 Poikkileikkaustutkimus
Ryhmien vertailu
53 M = 28
N = 25
53,8 ± 9,0 30,1 ± 6,8 Sepelvaltimotautipotilailta, joilla merkittävä masennus, uniapnea (AHI ≥ 5) 66 %:lla. Mukana lievää masennusta sairastavia ja ei-masentuneita. Yhteensä n = 134
Hattori ym. 2009 «Hattori M, Kitajima T, Mekata T ym. Risk factors f...»3 Poikkileikkaustutkimus 19 Koko tutkimusryhmässä miehiä 75 % NA NA Mielialahäiriöpotilaita, joilla uniapneaan sopivia oireita, tutkittiin unitutkimuksella. Uniapnea (AHI ≥ 5) todettiin 53 %:lla potilaista, joilla depressio. Tutkimuksessa mukana myös kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia. Yhteensä n = 32
Ong ym. 2009 «Ong JC, Gress JL, San Pedro-Salcedo MG ym. Frequen...»4 Poikkileikkaustutkimus 51 M = 22
N = 29
52,42 ± 9,82 30,26 ± 9,07 Depressio- ja insomniapotilaita, joilla todettiin uniapnea (AHI ≥ 15) 39 %:lla.
Mysliwiec 2013 «Mysliwiec V, McGraw L, Pierce R ym. Sleep disorder...»5 Poikkileikkaustutkimus 164 Koko tutkimusryhmässä miehiä 93,2 % NA NA Armeijatyöntekijöillä, joilla masennusoireita, todettiin polysomnografian perusteella uniapnea (AHI ≥ 5) 49,4 %:lla. Tutkimuksessa mukana armeijahenkilöstöä, joille tehty laaja unitutkimus. Yhteensä n = 761
Hrubos-Strom ym 2012 «Hrubos-Strøm H, Einvik G, Nordhus IH ym. Sleep apn...»6 Väestöpohjainen tutkimus 36 Koko tutkimusryhmässä miehiä 55,5 % NA NA Masennusoirepotilailla uniapnea (AHI ≥ 5) polysnomnografian perusteella 44 %:lla Osa laajempaa Akerhus Sleep Apnoea Project tutkimusta. Yhteensä n = 290
Sharafkhaneh ym 2005 «Sharafkhaneh A, Giray N, Richardson P ym. Associat...»7 Väestopohjainen tutkimus 358817 Koko tutkimusryhmässä 90,2 % miehiä NA NA Masennuspotilailla uniapnea 7,4 %:lla Osa veteraaneista kerättyä laajaa potilastietokantatutkimusta.
Kaksisuuntainen mielialahäiriö
Winkelman ym. 2001 «Winkelman JW. Schizophrenia, obesity, and obstruct...»1 Poikkileikkaustutkimus 92 M = 30
N = 62
38,0 ± 15,0 27,9 ± 7,6 Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla uniapnea (RDI > 10) 18,5 %:lla. Tutkimuksessa mukana myös mm. skitsofreniaa, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, post-traumaattista stressihäiriötä sairastavia. Yhteensä n = 364
Hattori ym. 2009 «Hattori M, Kitajima T, Mekata T ym. Risk factors f...»3 Poikkileikkaustutkimus 13 Koko tutkimusryhmässä miehiä 75 % NA NA Mielialahäiriöpotilaita, joilla uniapneaan sopivia oireita, tutkittiin unitutkimuksella. Uniapnea (AHI ≥ 5) todettiin 69 %:lla potilaista, joilla kaksisuuntainen mielialahäiriö Tutkimuksessa mukana myös depressiota sairastavia. Yhteensä n = 32
Kelly ym. 2013 «Kelly T, Douglas L, Denmark L ym. The high prevale...»8 Poikkileikkaustutkimus 482 M = 193
N = 289
M 43,53 ± 15,10
N 45,37 ± 14,17
26,7 ± 5,51 Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilta todettiin uniapnea (AHI ≥ 15 tai AHI ≥ 5 ja päiväväsymysoireet) 21 %:lla. Peräkkäiset kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat potilaat täyttivät uniapneakyselyn Potilaat, joilla oli uniapneaan sopivat oireet, lähetettiin unitutkimukseen
Sharafkhaneh ym 2005 «Sharafkhaneh A, Giray N, Richardson P ym. Associat...»7 Väestöpohjainen tutkimus 71362 Koko tutkimusryhmässä 90,2 % miehiä NA NA Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla uniapnea 6,94 %:lla. Osa veteraaneista kerättyä laajaa potilastietokantatutkimusta
Skitsofrenia ja psykoottiset häiriöt
Ancoli-Israel ym 1999 «Ancoli-Israel S, Martin J, Jones DW ym. Sleep-diso...»9 Poikkileikkaustutkimus 52 M = 35
N = 17
59,6 ± 8,9 28,5 ± 7,4 Skitsofrenia- ja psykoosipotilailla uniapnea (RDI > 10) 48 %:lla Osa laajempaa myöhäisen iän psykoositutkimusta
Winkelman 2001 «Winkelman JW. Schizophrenia, obesity, and obstruct...»1 Poikkileikkaustutkimus 46 M = 37
N = 9
35,3 ± 8,4 31,5 ± 8,2 Skitsofrenia- ja psykoosipotilailla, jotka lähetetty tutkimuksiin uniapneaepäilyn vuoksi, todettiin uniapnea (RDI > 10) 47,8 %:lla Tutkimuksessa mukana myös mm. masennusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, post-traumaattista stressihäiriötä sairastavia. Yhteensä n = 364
Sharafkhaneh ym. 2005 «Sharafkhaneh A, Giray N, Richardson P ym. Associat...»7 Väestöpohjainen tutkimus 138371 Koko tutkimusryhmässä 90,2 % miehiä NA NA Skitsofreniaa ja psykoosia sairastavilla uniapnea 4,52 %:lla. Osa veteraaneista kerättyä laajaa potilastietokantatutkimusta
Posttraumaattinen stressihäiriö
Winkelman 2001 «Winkelman JW. Schizophrenia, obesity, and obstruct...»1 Poikkileikkaustutkimus 76 M = 9
N = 67
32,4 ± 9,1 27,5 ± 6,9 Posttraumaattista stressihäiriötä sairasvilla, jotka lähetetty tutkimuksiin uniapneaepäilyn vuoksi, todettiin uniapnea (RDI > 10) 0,7 %:lla Tutkimuksessa mukana myös mm. masennusta, kaksisuuntaista mielialahäiriötä, skitsofreniaa ja psykoosia sairastavia. Yhteensä n = 364
Krakow ym 2006 «Krakow B, Melendrez D, Warner TD ym. Signs and sym...»10 Poikkileikkaustutkimus 89 M = 11
N = 78
40,36 ± 12,3 26,97 ± 6,41 Rikoksen uhreilla, joilla painajaisia unettomuutta, uniapnea 13,5 %:lla
Kinoshita ym. 2012 «Kinoshita LM, Yesavage JA, Noda A ym. Modeling the...»11 Poikkileikkaustutkimus 120 M = 120 61,3 ± 4,0 30,7 ± 5,6 Kotona asuvia veteraaneja, joilla posttraumaattinen stressihäiriö, uniapnea (AHI ≥ 5) 83 %:lla
Yesavage ym. 2012 «Yesavage JA, Kinoshita LM, Kimball T ym. Sleep-dis...»12 Poikkileikkaustutkimus 105 M = 105 59,9 ± 3,1 31,1 ± 6,10 Vietnamin sodan veteraaneja, joilla posttraumaattinen stressihäiriö, uniapnea (AHI ≥ 10) 69 %:lla
Mysliwiec 2013 «Mysliwiec V, McGraw L, Pierce R ym. Sleep disorder...»5 Poikkileikkaustutkimus 96 Koko tutkimusryhmässä miehiä 93,2 % NA NA Armeijatyöntekijöitä, joilla posttraumaattinen stressihäiriö, polysomnografian perusteella uniapnea (AHI ≥ 5) 42,7 %:lla Tutkimuksessa mukana armeijahenkilöstöä, joille tehty laaja unitutkimus. Yhteensä n = 761
Van Liempt ym. 2011
«van Liempt S, Westenberg HG, Arends J ym. Obstruct...»13
Poikkileikkaustutkimus 20 M = 20 40,75 ± 8,45 27,86 ± 4,86 Veteraaneilla, joilla posttraumaatinen stressihäiriö, uniapnea (AHI > 10) 29 %:lla
Sharafkhaneh ym. 2005 «van Liempt S, Westenberg HG, Arends J ym. Obstruct...»13 Väestöpohjainen tutkimus 31186 Koko tutkimusryhmässä 90,2 % miehiä NA NA Posttraumaattista stressihäiriötä sairastavilla uniapnea 46,4 %:lla. Osa veteraaneista kerättyä laajaa potilastietokantatutkimusta
Hrubos-Strom ym. 2012 «Hrubos-Strøm H, Einvik G, Nordhus IH ym. Sleep apn...»6 Väestöpohjainen tutkimus 16 Koko tutkimusryhmässä miehiä 55,5 % NA NA Posttraumaattista stressihäiriötä sairastavilla uniapnea (AHI ≥ 5) polysomnografian perusteella 50 %:lla Osa laajempaa Akerhus Sleep Apnoea Project -tutkimusta. Yhteensä n = 290
Ahdistuneisuushäiriö
Mysliwiec ym. 2013 «Mysliwiec V, McGraw L, Pierce R ym. Sleep disorder...»5 Poikkileikkaustutkimus 122 Koko tutkimusryhmässä miehiä 93,2 % NA NA Ahdistushäiriötä sairastavilla uniapnea (AHI > 5) 47,5 %:lla Tutkimuksessa mukana armeijahenkilöstöä, joille tehty laaja unitutkimus. Yhteensä n = 761
Sharafkhaneh ym. 2005 «van Liempt S, Westenberg HG, Arends J ym. Obstruct...»13 Väestöpohjainen tutkimus 316060 Koko tutkimusryhmässä 90,2 % miehiä NA NA Ahdistuneisuushäiriötä sairastavilla uniapnea 6,4 %:lla. Osa veteraaneista kerättyä laajaa potilastietokantatutkimusta

Kirjallisuutta

 1. Winkelman JW. Schizophrenia, obesity, and obstructive sleep apnea. J Clin Psychiatry 2001;62:8-11 «PMID: 11235938»PubMed
 2. Carney RM, Howells WB, Freedland KE ym. Depression and obstructive sleep apnea in patients with coronary heart disease. Psychosom Med 2006;68:443-8 «PMID: 16738077»PubMed
 3. Hattori M, Kitajima T, Mekata T ym. Risk factors for obstructive sleep apnea syndrome screening in mood disorder patients. Psychiatry Clin Neurosci 2009;63:385-91 «PMID: 19566771»PubMed
 4. Ong JC, Gress JL, San Pedro-Salcedo MG ym. Frequency and predictors of obstructive sleep apnea among individuals with major depressive disorder and insomnia. J Psychosom Res 2009;67:135-41 «PMID: 19616140»PubMed
 5. Mysliwiec V, McGraw L, Pierce R ym. Sleep disorders and associated medical comorbidities in active duty military personnel. Sleep 2013;36:167-74 «PMID: 23372263»PubMed
 6. Hrubos-Strøm H, Einvik G, Nordhus IH ym. Sleep apnoea, anxiety, depression and somatoform pain: a community-based high-risk sample. Eur Respir J 2012;40:400-7 «PMID: 22441739»PubMed
 7. Sharafkhaneh A, Giray N, Richardson P ym. Association of psychiatric disorders and sleep apnea in a large cohort. Sleep 2005;28:1405-11 «PMID: 16335330»PubMed
 8. Kelly T, Douglas L, Denmark L ym. The high prevalence of obstructive sleep apnea among patients with bipolar disorders. J Affect Disord 2013;151:54-8 «PMID: 23769606»PubMed
 9. Ancoli-Israel S, Martin J, Jones DW ym. Sleep-disordered breathing and periodic limb movements in sleep in older patients with schizophrenia. Biol Psychiatry 1999;45:1426-32 «PMID: 10356624»PubMed
 10. Krakow B, Melendrez D, Warner TD ym. Signs and symptoms of sleep-disordered breathing in trauma survivors: a matched comparison with classic sleep apnea patients. J Nerv Ment Dis 2006;194:433-9 «PMID: 16772861»PubMed
 11. Kinoshita LM, Yesavage JA, Noda A ym. Modeling the effects of obstructive sleep apnea and hypertension in Vietnam veterans with PTSD. Sleep Breath 2012;16:1201-9 «PMID: 22193972»PubMed
 12. Yesavage JA, Kinoshita LM, Kimball T ym. Sleep-disordered breathing in Vietnam veterans with posttraumatic stress disorder. Am J Geriatr Psychiatry 2012;20:199-204 «PMID: 20808112»PubMed
 13. van Liempt S, Westenberg HG, Arends J ym. Obstructive sleep apnea in combat-related posttraumatic stress disorder: a controlled polysomnography study. Eur J Psychotraumatol 2011;2: «PMID: 22893807»PubMed