Takaisin Tulosta

Selkäkivun ja virtsankarkailun yhteys toisiinsa

Lisätietoa aiheesta
Minna Törnävä
11.5.2017

Selkäkivun on todettu olevan yhteydessä virtsankarkailuun «Eliasson K, Elfving B, Nordgren B ym. Urinary inco...»1, «Bush HM, Pagorek S, Kuperstein J ym. The Associati...»2, «Smith MD, Russell A, Hodges PW. The relationship b...»3, «Kim H, Yoshida H, Hu X ym. Association between sel...»4ja toisaalta myös virtsankarkailun on todettu lisäävän riskiä selkäkipuun «Smith MD, Russell A, Hodges PW. Disorders of breat...»5, «Smith MD, Russell A, Hodges PW. Is there a relatio...»6. Selkäkivun ja virtsankarkailun samanaikainen esiintyminen voi viitata neurologiseen syyhyn, esimerkiksi spinaalistenoosiin.

Selkäkivun yhteys virtsankarkailuun

Ruotsalaisessa poikittaistutkimuksessa (n = 200) todettiin synnyttäneillä naisilla alaselkäkivun lisäävän riskin virtsankarkailuun jopa 4-kertaiseksi verrattuna synnyttäneisiin naisiin, joilla selkäkipua ei esiinny «Eliasson K, Elfving B, Nordgren B ym. Urinary inco...»1. Myös synnyttämättömillä naisilla selkäkipu lisäsi virtsankarkailun riskin yli 2-kertaiseksi. Yhdysvaltalaisessa poikittaistutkimuksessa (n = 2 341) todettiin kroonisen selkäkivun lisäävän riskiä virtsankarkailuun 1,5-kertaiseksi verrattuna naisiin, joilla ei esiintynyt selkäkipua «Bush HM, Pagorek S, Kuperstein J ym. The Associati...»2. Australialaisessa pitkittäistutkimuksessa (n = 32 460) todettiin uutena esiintyvän selkäkivun olevan yhteydessä virtsankarkailuun eri ikäryhmissä ja riskin kasvan iän suuretessa «Smith MD, Russell A, Hodges PW. The relationship b...»3. Japanilaisessa 75–84 vuoden ikäisiin naisiin kohdistuneessa poikittaistutkimuksessa (n = 1 399) todettiin alaselkäkivun lisäävän riskiä pakkovirtsankarkailuun «Kim H, Yoshida H, Hu X ym. Association between sel...»4. Mikäli alaselkäkipu oli voimakasta, riski oli 3-kertainen ja lievässä alaselkäkivussa se oli 1,5-kertainen verrattuna naisiin, joilla ei esiintynyt alaselkäkipua.

Virtsankarkailun yhteys selkäkipuun

Australialaisessa 38 050 naisen pitkittäistutkimuksessa todettiin, että 18–23-vuotiailla, 40–45-vuotiailla ja 70–75-vuotiailla naisilla, joilla esiintyi virtsankarkailua, oli yli 2-kertainen riski usein esiintyvään selkäkipuun kuin saman ikäluokan naisilla, joilla ei esiintynyt virtsankarkailua «Smith MD, Russell A, Hodges PW. Disorders of breat...»5. Toisessa australialaisessa 29 000 naiseen kohdistuneessa pitkittäistutkimuksessa todettiin, että raskaana olevilla, joilla esiintyi virtsankarkailua, oli lähes 9-kertainen riski usein esiintyvään selkäkipuun ja lähes 4-kertainen riski ajoittaiseen selkäkipuun verrattuna raskaana oleviin, joilla ei esiintynyt virtsankarkailua «Smith MD, Russell A, Hodges PW. Is there a relatio...»6.

Yhteenveto: Virtsankarkailupotilaita tutkittaessa ja kuntouttaessa tulee huomioida mahdollinen selkäkipuongelma, joka voi olla syynä virtsankarkailuun. Selkäkipupotilaan virtsankarkailua hoidettaessa tulee myös huomioida sen mahdollinen mekanismi, kuten neurologinen syy, joka vaikuttaa virtsankarkailun hoitopolkuun.

Kirjallisuutta

  1. Eliasson K, Elfving B, Nordgren B ym. Urinary incontinence in women with low back pain. Man Ther 2008;13:206-12 «PMID: 17363318»PubMed
  2. Bush HM, Pagorek S, Kuperstein J ym. The Association of Chronic Back Pain and Stress Urinary Incontinence: A Cross-Sectional Study. J Womens Health Phys Therap 2013;37:11-18 «PMID: 23794961»PubMed
  3. Smith MD, Russell A, Hodges PW. The relationship between incontinence, breathing disorders, gastrointestinal symptoms, and back pain in women: a longitudinal cohort study. Clin J Pain 2014;30:162-7 «PMID: 23486234»PubMed
  4. Kim H, Yoshida H, Hu X ym. Association between self-reported urinary incontinence and musculoskeletal conditions in community-dwelling elderly women: a cross-sectional study. Neurourol Urodyn 2015;34:322-6 «PMID: 24470339»PubMed
  5. Smith MD, Russell A, Hodges PW. Disorders of breathing and continence have a stronger association with back pain than obesity and physical activity. Aust J Physiother 2006;52:11-6 «PMID: 16515418»PubMed
  6. Smith MD, Russell A, Hodges PW. Is there a relationship between parity, pregnancy, back pain and incontinence? Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:205-11 «PMID: 17665083»PubMed