Takaisin Tulosta

Malli lähetteestä erikoissairaanhoitoon virtsankarkailun vuoksi

Lisätietoa aiheesta
11.5.2017

Potilaan nimi, puhelinnumero ja osoite

Pärjääkö suomenkielellä vai tarvitseeko tulkin, jos kyllä, niin minkä kielisen

1. Anamneesi

Yleisanamneesi:

Sairaudet

Nykylääkitys

Tupakointi

Allergiat

Toimintakyky

Aiemmat leikkaukset

Gynekologinen anamneesi:

Raskaudet ja synnytykset

Menopaussi

Hormonikorvaushoito

Paikallinen hormonaalinen hoito

Virtsankarkailu:

Virtsankarkailun tyyppi: ponnistus, urge, sekamuotoinen, ylivuoto

Haitta-aste

Erottelupisteet

Virtsaamispäiväkirja (3 vrk)

(tai lähetteeseen seuraavat kohdat: juotu määrä/vrk, virtsatun määrän tilavuus (min/max), virtsaamiskerrat/pv, virtsaamiskerrat/yö)

Toteutetut fysioterapiahoidot

Tehdyt lääkehoitokokeilut

2. Nykytila

Pituus

Punnittu paino

Limakalvojen kunto

Yskäisytesti täydellä rakolla +/-

Laskeumat spontaanisti/ponnistaen

Gynekologisesti poikkeavaa

Residuaalivirtsan määrä