Takaisin Tulosta

Insuliinihoidon aloituksen tarkistuslista

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Insuliininpuutosdiabetes
7.2.2018
 • Ruokailu, liikunta ja päivärytmit
  • ruokavalion läpikäynti jo ennen insuliinihoidon aloittamista
   • tavanomaiset ruoka-ajat, ruokamäärät ja laatu sekä suuntaa antava päivittäinen energian saanti
   • suuntaa antavasti hiilihydraattimäärät aterioilla
   • alkoholin käyttö
   • ylipainoisella ruokamäärien vähentäminen, jotta paino ei nouse insuliinin käytön aloittamisen jälkeen
  • liikunnan määrä, ajoittuminen, kesto, rasittavuus
  • tavallinen päivärytmi, työ, harrastukset
  • painon seuranta ja kirjaaminen
 • Insuliinin vaikutus, hankinta ja käsittely
  • suunnitellun insuliinin toiminta: vaikutusaika ja tapa
  • insuliinin hankinta, kuljetus, säilytys
  • lämpenemisen ja jäätymisen vaikutus
  • reseptiin riittävä annoshaitari
  • insuliinin käsittely ja sekoittamisen tarve
 • Insuliinin pistäminen
  • pistosvälineen valinta, hankinta, käyttö, hävittäminen
  • neulan vaihtaminen
  • pistostekniikka ja pistäminen käytännössä
  • valmisteelle sopivat pistosalueet ja pistosalueiden hoito
 • Verenglukoosin omamittaus
  • oikean näytteenoton ohjaus
  • suunnitellun / käytössä olevan mittarin käytön ohjaus
  • tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät
  • kuinka usein ilta-aamut ja ateriaparit
  • liuskatarpeen kirjaaminen hoitosuunnitelmaan
  • tarvittaessa lähete hoitovälinejakeluun
  • tulosten tulkitseminen
  • miten mittaustulokset kirjataan tai tallennetaan
 • Insuliiniannoksen omasäätö
  • verenglukoosin yksilöllisten tavoitteiden määrittäminen
  • kirjalliset insuliinin annosteluohjeet mittaustulosten perusteella
 • Liian matala verenglukoosi
  • oireet
  • riskitilanteet ja liian matalan verenglukoosin ehkäisy
  • matalan verenglukoosin itsehoito
  • glukagoni
   • resepti tarvittaessa
   • käytön ohjaus ja harjoittelu