Takaisin Tulosta

Insuliinin pistäminen

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Insuliininpuutosdiabetes
7.2.2018
 • Insuliini säilytetään jääkaapissa +2–+8 asteessa. Käytössä oleva insuliinikynä säilytetään huoneenlämmössä.
  • Jäätyminen pilaa insuliinin, ja yli 30 asteen lämmössä insuliinin teho alkaa heikentyä.
  • Avattu insuliinikynä -tai pullo on käyttökelpoinen 4–6 viikkoa käyttöönotosta.
 • Ennen pistosta tarkistetaan, että kynästä tulee insuliinia.
 • Pistospaikkoina käytetään vatsan aluetta (laajasti), reisien ulkosyrjää ja pakaroiden yläosaa. Pistospaikkaa tulee vaihtaa joka kerta. Paikkaa, jossa on lipohypertrofiaa, ei tule pistää.
 • Suositeltava neulan pituus on 4–6 mm «Hirsch L, Byron K, Gibney M ym. Intramuscular risk...»1.
 • Oikean pistostekniikan ohjaus:
  • ihopoimun nosto peukalon ja etusormen väliin
  • pistos yleensä kohtisuoraan
  • rauhallinen painallus ja
  • neula pidetään paikallaan noin 10 sekunnin ajan insuliinin takaisinvirtauksen estämiseksi.
 • Neula vaihdetaan joka pistoskerran jälkeen «Frid A, Hirsch L, Gaspar R ym. New injection recom...»2, «Romanin M, Chiandetti R, Comisso I ym. The managem...»3.
 • NPH-insuliini tulee sekoittaa ennen joka pistosta «Diggle J. The management of diabetes and best prac...»4.
 • Jos potilaalla on pistospelkoa tai ongelmia pistopaikkojen kanssa, voidaan pistämisen apuna käyttää injektioporttia (i-Port). Se asetetaan paikalleen asetinlaitteen avulla ja pistokset annetaan sen kautta 5–8 mm:n neulalla. Portti vaihdetaan 3 vuorokauden välein.
 • Neulojen ja sensoreiden hävityksessä noudatetaan jokaisen kunnan jätehuoltosääntöjä.
  • Insuliinikynän, sensoreiden ja pumppukanyylien neulat saattavat tukkia joidenkin jätehuoltolaitosten koneistoa. Siksi niiden hävittämisestä on annettu kunnissa omat ohjeet.
  • Joissakin apteekeissa on astia, johon neulajätteet voi tiputtaa. Kaikki apteekit eivät ota neuloja vastaan.
  • Jos ohjeita ei kunnassa ole, käytetyt neulat voi kerätä pahviseen korkilla suljettavaan mehupurkkiin, jonka voi hävittää sekajätteen joukossa.
  • Flash-glukoosimittarin sensorit, jotka sisältävät pariston, hävitetään kotona sähkö- ja elektroniikkajätteen mukana, sairaaloissa paristojätteenä (EU-direktiivi 2012/19/EY). Joissakin kunnissa ei ole erillisiä ohjeita. Silloin sekä neulat että sensorit voidaan hävittää poltettavan jätteen mukana.

Kirjallisuutta

 1. Hirsch L, Byron K, Gibney M ym. Intramuscular risk at insulin injection sites-measurement of the distance from skin to muscle and rationale for shorter-length needles for subcutaneous insulin therapy. Clin Diabetes 2016;16:51-873
 2. Frid A, Hirsch L, Gaspar R ym. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes Metab 2010;36 Suppl 2:S3-18 «PMID: 20933208»PubMed
 3. Romanin M, Chiandetti R, Comisso I ym. The management of insulin administration: systematic review and recommendations. Assist Inferm Ric 2011;30:144-54 «PMID: 22076627»PubMed
 4. Diggle J. The management of diabetes and best practice in injection technique. Nurse Prescribing 2015;13:72-8