Takaisin Tulosta

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Insuliininpuutosdiabetes
7.2.2018

Miehet

 • Erektiovaikeudet ovat yleisempiä diabetesta sairastavilla miehillä kuin ei-diabeetikoilla «Chu NV, Edelman SV. Diabetes and Erectile Dysfunct...»7.
 • Erektiovaikeudet vaikuttavat elämänlaatuun ja voivat olla varhaisin merkki sydän- ja verisuonisairaudesta.
 • Erektiovaikeudet voivat liittyä psyykkisiin tai sosiaalisiin kuormituksiin, makrovaskulaarisairauteen tai autonomiseen neuropatiaan.
  • Elimellinen syy on todennäköisempi silloin, jos on makro- tai mikrovaskulaarikomplikaatioita.
 • Miehillä, joilla on tyypin 1 tai tyypin 2 diabetes, on myös todettu alhaisempia testosteronitasoja kuin muilla, mikä voi myös vaikuttaa seksuaaliseen halukkuuteen ja lisätä erektiovaikeuksia.
  • Myös muut lääkitykset voivat vaikuttaa erektioon ja seksuaaliseen halukkuuteen.
  • Erektiohäiriöitä voivat aiheuttaa tai pahentaa mm. beetasalpaajat, digoksiini ja nesteenpoistolääkkeet.
 • Käytännössä on tärkeää «General practice management of type 2 diabetes &#x...»10:

Naiset

 • Vaikka naisilla ei näyttäisi olevan yhtä paljon seksuaalivaikeuksia kuin miehillä, joidenkin tutkimusten mukaan naisilla näyttäisi olevan enemmän psykologisia vaikeuksia kuin miehillä (joilla nousee esiin enemmän fyysisiä oireita).
 • Diabetesta sairastavilla naisilla saattaa olla myös enemmän seksuaalivaikeuksia kuin ei-diabeetikoilla.
 • Naisten seksuaalivaikeuksiin voi kuulua:
  • heikentynyt tai puuttuva seksuaalinen kiinnostus
  • heikentynyt tai puuttuva tunto genitaalialueilla
  • satunnainen tai pysyvämpi anorgasmia
  • kuivuus vagina-alueilla.
 • Genitaali-infektiot, jotka voivat edesauttaa seksuaalivaikeuksia, ovat yleisiä diabetesta sairastavilla naisilla.
 • Käytännössä «General practice management of type 2 diabetes &#x...»10:
  • on tärkeää keskustella ohjauksessa hyvän hoitotasapainon merkityksestä seksuaaliterveydelle, kysyä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista vuosittain ja tukea sekä fyysisissä että tunne-elämän kysymyksissä
  • liukasteiden käyttö voi olla hyödyllistä
  • huomioitava myös lääkkeiden, kuten mm. mielialalääkkeiden mahdolliset vaikutukset seksuaalisuuteen sekä mahdolliset vaihdevuosiin liittyvät kysymykset.

Kirjallisuutta

 1. Nuutinen H. Diabeteksen vaikutuksia elämänlaatuun diabetesspesifillä ADDQoL19-mittarilla arvioituna – arviointivälineen toimivuus suomalaisessa aineistossa. Lisensiaatintutkimus. Terveyspsykologian erikoispsykologin koulutus. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta 2010.
 2. Copeland KL, Brown JS, Creasman JM ym. Diabetes mellitus and sexual function in middle-aged and older women. Obstet Gynecol 2012;120:331-40 «PMID: 22825093»PubMed
 3. Hatzimouratidis K, Hatzichristou D. How to treat erectile dysfunction in men with diabetes: from pathophysiology to treatment. Curr Diab Rep 2014;14:545 «PMID: 25193347»PubMed
 4. Young-Hyman D, Peyrot M, Trief P.M. Lifespan development issues for adults. In Psychosocial Care for People with Diabetes 2012; 1st ed. Young-Hyman D, Peyrot M, Eds. Alexandria, VA, American Diabetes Association, p. 251–271).
 5. Young-Hyman D, de Groot M, Hill-Briggs F ym. Psychosocial Care for People With Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2016;39:2126-2140 «PMID: 27879358»PubMed
 6. Sereika SM, Becker D, Schmitt P ym. Operationalizing and Examining Family Planning Vigilance in Adult Women With Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2016;39:2197-2203 «PMID: 27729426»PubMed
 7. Chu NV, Edelman SV. Diabetes and Erectile Dysfunction. Clinical Diabetes 2001; 19 (1):45-47.
 8. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee., Brock G, Harper W. Erectile dysfunction. Can J Diabetes 2013;37 Suppl 1:S150-2 «PMID: 24070939»PubMed
 9. Gandaglia G, Salonia A, Passoni N ym. Erectile dysfunction as a cardiovascular risk factor in patients with diabetes. Endocrine 2013;43:285-92 «PMID: 22948773»PubMed
 10. General practice management of type 2 diabetes – 2014–15. Melbourne: The Royal Australian College of General Practitioners and Diabetes Australia, 2014. www.racgp.org.au
 11. Alexopoulou O, Jamart J, Maiter D ym. Erectile dysfunction and lower androgenicity in type 1 diabetic patients. Diabetes Metab 2001;27:329-36 «PMID: 11431598»PubMed
 12. Dhindsa S, Prabhakar S, Sethi M ym. Frequent occurrence of hypogonadotropic hypogonadism in type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2004;89:5462-8 «PMID: 15531498»PubMed
 13. Boyanov MA, Boneva Z, Christov VG. Testosterone supplementation in men with type 2 diabetes, visceral obesity and partial androgen deficiency. Aging Male 2003;6:1-7 «PMID: 12809074»PubMed
 14. Shabsigh R, Kaufman JM, Steidle C ym. Randomized study of testosterone gel as adjunctive therapy to sildenafil in hypogonadal men with erectile dysfunction who do not respond to sildenafil alone. J Urol 2004;172:658-63 «PMID: 15247755»PubMed