Takaisin Tulosta

Sairauspoissaolon tarpeen arviointi, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
6.9.2017

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 13.3.2017
  • Suositustyö aloitettu: 6.9.2017

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.