Takaisin Tulosta

Sairauspoissaolon tarpeen arviointi, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
13.9.2019

Muutokset 13.9.2019

Suositukseen tehty seuraavat Jorma Komulaisen 13.9.2019 pyytämät muutokset:

Keskeiset suositukset:

• Sairauspoissaolon tarvetta ja kestoa arvioitaessa lääkärin tulee osata aktiivisesti kuvata potilaalle työnteon mahdollinen toipumista edistävä vaikutus. Lääkärin tulee keskustella potilaan kanssa siitä, millainen kuormitus työssä ja vapaa-ajalla on haitallista ja millainen suotavaa.

• Jo sairauspoissaolokauden alkaessa tulee harkita mahdollisuutta varhaiseen paluuseen terveydelle sopivaan työhön, koska työ sinällään tukee terveyttä ja työkykyä.

Kysymys 12: Miten arvioidaan kokopäiväisen sairauspoissaolon vaihtoehdot, ja kuka ne arvioi?

• Suomalaisen satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen mukaan keski-ikäisillä naisilla, jotka kärsivät tuki- ja liikuntaelimistön vaivoista, osasairauspäiväraha saattaa lisätä vähintään 4 viikkoa jatkuvaan kokoaikaiseen työhön paluun mahdollisuutta kokoaikaisella sairauspäivärahalla oloon nähden [nak09225](C).

Alkuperäinen suositus

 • Julkaistu: 19.8.2019
 • Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin verkostovaliokunnan asettama työryhmä
 • Suosituspaneeli
  • Jorma Komulainen (puheenjohtaja)
  • Leena Ala-Mursula
  • Kari Haring
  • Jukkapekka Jousimaa
  • Lauri Keso
  • Tanja Laukkala
  • Kari-Pekka Martimo
  • Kristiina Mukala
  • Tuula Oksanen
  • Riitta Sauni
  • Jan Schugk
  • Riitta Työläjärvi
  • Arto Virtanen
  • Alpo Vuorio
 • Kirjoittajaryhmä
  • Jorma Komulainen
  • Tanja Laukkala
 • Kirjoittajaryhmän substanssiasiantuntijat
  • Leena Ala-Mursula
  • Alpo Vuorio