Takaisin Tulosta

Hoitoon sitoutuminen ja statiinihoito

Lisätietoa aiheesta
Timo Strandberg
27.10.2020

Yleistä

Taulukko 1. Miten potilaat ottavat lääkkeitään?
1/6 ottaa suunnilleen niin kuin tarkoitus
1/6 ottaa melkein kaikki, joskin ajoitus jonkin verran epäsäännöllistä
1/6 jättää ajoittain päivän välistä ja muutenkin pientä epäsäännöllisyyttä
1/6 pitää lääkelomaa 3–4 kertaa vuodessa ja jättää ajoittain päivän välistä
1/6 pitää lääkelomaa kuukausittain ja jättää usein päivän välistä
1/6 ottaa lääkettä miten sattuu, mutta ei tunnusta sitä
 • Hoitoon sitoutuminen on siis varsin puutteellisesta, ja näin myös hoidon hyödyt jäävät saamatta. On jopa arvioitu, että 30–60 % lääkehoitoon liittyvistä sairaalahoidoista johtuukin itse asiassa siitä, ettei lääkkeitä ole käytetty, vaikka niistä olisi hyötyä «Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. ...»1.
 • Erilaisia metodeja tunnistamaan huonoa sitoutumista on pyritty kehittämään, mutta kaikissa on puutteita ja omia virhelähteitään «Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. ...»1. Ylipäänsä katsotaan, että lääkärit tunnistavat tilaa huonosti ja yleensä vahvasti yliarvioivat sitoutumista. Tämä on tärkeää muistaa, kun pohditaan, miksi hoito ei vaikuta, niin kuin pitäisi.

Syitä sitoutumattomuuteen

 • Hoitoon sitoutuminen on monimutkaista inhimillistä toimintaa, ja niinpä sen syytkin ovat moninaiset. Mukana vaikuttamassa ovat potilaan ja lääkärin lisäksi myös hoitojärjestelmä, tiedotusvälineet ja nykyisin vahvasti myös sosiaalinen media.
 • Erään tutkimuksen mukaan tyypillisiä potilaiden ilmoittamia syitä olivat unohtaminen (30 %), muut intressit (16 %), vakaa päätös (11 %), informaatio puute (9 %) ja "tunneseikat" (7 %). 27 % ei ilmoittanut erityistä syytä «Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. ...»1.

Sitoutumisen kohentaminen

 • Sitoutumisen kohentaminen on monimutkaista ja työvoimaa vaativaa, toisaalta sen on kuitenkin oltava realistisesti toteutettavissa kliinisessä työssä. Keinot voidaan jakaa 4 ryhmään «Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. ...»1:
  • 1) neuvonta ja potilasopetus
  • 2) parempi annostelu ja käyttötapa
  • 3) seurannan järjestäminen
  • 4) potilas-lääkärisuhde.
  • Useampaa keinoa on hyvä käyttää ja pyrkiä tietysti yksilölliseen otteeseen kunkin potilaan kohdalla.
 • Satunnaistetuista tutkimuksista saatu tieto hoitoon sitoutumisen kohentamiseksi ei ole kuitenkaan erityisen rohkaisevaa. 182 satunnaistettua tutkimusta käsittävän Cochrane-katsauksen «Nieuwlaat R, Wilczynski N, Navarro T ym. Intervent...»5 johtopäätös oli, että vaikka hyvinkin monimutkaisia lähestymistapoja oli käytetty, tutkimusten tulokset olivat vaatimattomia, ja uusia lähestymistapoja kaivataan. Taulukkoon 2 on kuitenkin koottu käytännön ohjeita, joilla sitoutumista voidaan koettaa parantaa.
Taulukko 2. Keinoja parempaan hoitoon sitoutumiseen
Tunnista hoitoon sitoutumattomuus:
 • vihjeitä huonosta sitoutumisesta: vastaanottokäyntien ja reseptien uusimisen laiminlyönti, huono hoitovaste
 • kysy hoidon käytöstä – syyllistämättä
Painota hoidon ja siihen sitoutumisen hyötyjä – vahvista plasebovaikutusta
Suhteuta mahdolliset haittavaikutukset hoidon hyötyihin – älä vahvista nosebovaikutusta
Selvitä neutraalisti potilaan tunteet, asenteet ja pelot (myös netistä hankitut) hoitoa ja siihen sitoutumista kohtaan – älä moralisoi tai pelottele
Potilaat yleensä pelkäävät enemmän hoidon haittavaikutuksia kuin hoidon hyödyn menettämistä
Anna yksinkertaiset ja selkeät ohjeet ja yksinkertaista hoitoa niin paljon kuin mahdollista. Tässä yhdistelmävalmisteet ("monipilleri") voivat olla avuksi.
Kannusta käyttämään dosettia ja muita apuvälineitä
Kuuntele potilasta, tue ja räätälöi hoitoa hänen toiveittensa ja tilanteensa mukaisesti.
 • tiivistä seurantaa tarvittaessa
 • tunnista kognitiiviset ongelmat
Käytä hyväksi perhettä, muuta tukiverkkoa ja kokemusasiantuntijaa
Vahvista toivottua käytöstä
Harkitse hoitoja, jotka kompensoivat sitoutumisen puutteita, kuten:
 • lääkkeitä, joilla on pitkä puoliintumisaika
 • depot-valmisteet
 • transdermaaliset valmisteet

Hoitoon sitoutumisen hyödyt statiinihoidossa

Kirjallisuutta

 1. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97 «PMID: 16079372»PubMed
 2. Huupponen R, Korhonen MJ, Strandberg T. Miten parantaa sitoutumista lääkehoitoon? Esimerkkinä statiinihoito. Suom Lääkäril 2018;73:1226-8
 3. Huupponen R, Strandberg T. Miten auttaa potilasta sitoutumaan lääkehoitoonsa? Duodecim 2020;136:223-7
 4. De Vera MA, Bhole V, Burns LC ym. Impact of statin adherence on cardiovascular disease and mortality outcomes: a systematic review. Br J Clin Pharmacol 2014;78:684-98 «PMID: 25364801»PubMed
 5. Nieuwlaat R, Wilczynski N, Navarro T ym. Interventions for enhancing medication adherence. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000011 «PMID: 25412402»PubMed
 6. Rash JA, Campbell DJ, Tonelli M ym. A systematic review of interventions to improve adherence to statin medication: What do we know about what works? Prev Med 2016;90:155-69 «PMID: 27413005»PubMed
 7. Mikhailidis DP, Katsiki N, Athyros VG. Adherence to statin treatment: an important issue in clinical practice. Curr Med Res Opin 2016;:1-2 «PMID: 27357858»PubMed
 8. Rannanheimo PK, Tiittanen P, Hartikainen J ym. Impact of Statin Adherence on Cardiovascular Morbidity and All-Cause Mortality in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Population-Based Cohort Study in Finland. Value Health 2015;18:896-905 «PMID: 26409618»PubMed
 9. Wei L, Fahey T, MacDonald TM. Adherence to statin or aspirin or both in patients with established cardiovascular disease: exploring healthy behaviour vs. drug effects and 10-year follow-up of outcome. Br J Clin Pharmacol 2008;66:110-6 «PMID: 18492127»PubMed
 10. Bramlage P, Sims H, Minguet J ym. The polypill: An effective approach to increasing adherence and reducing cardiovascular event risk. Eur J Prev Cardiol 2017;24:297-310 «PMID: 27798363»PubMed