Takaisin Tulosta

Lisätietoa Finravinto 2017 -tutkimuksesta

Lisätietoa aiheesta
Tiina Laatikainen
27.10.2020
  • FINRAVINTO 2017 -tutkimuksessa «Valsta L, Kaartinen N, Tapanainen H, Männistö S, S...»1 tyydyttyneiden rasvahappojen saanti vaihteli noin 8–23 E%:n välillä. Miehillä tyydyttyneiden rasvahappojen saanti oli suurempaa kuin naisilla. Miehistä vain 3 % ja naisista 6 % tavoitti tyydyttyneiden rasvahappojen suosituksen eli alle 10 % ruokavalion kokonaisenergiasta.
  • Sekä miehillä että naisilla tärkeimpiä tyydyttyneiden rasvahappojen lähteitä olivat maitovalmisteet ja liharuoat. Maitovalmisteista miehet saivat 27 % ja naiset 30 % tyydyttyneistä rasvahapoista ja liharuoista vastaavasti miehet 24 % ja naiset 18 %. Rasvalevitteistä ja öljyistä miehet saivat 20 % ja naiset 17 % tyydyttyneistä rasvahapoista.
  • Elintarvikeluokista keskeisiä lähteitä miehillä olivat rasvaseokset eli voipohjaiset leipärasvat, kypsytetyt juustot, lihalaatikot ja -padat, pihvit ja makkarat sekä pizza ja vähärasvaiset (0,1–2 % rasvaa) maitojuomat. Naisilla vastaavasti myös rasvaseokset, kypsytetyt juustot ja lihalaatikot ja -padat, mutta myös jugurtit ja rahkat, makeat leivonnaiset ja suklaa.

Kirjallisuutta

  1. Valsta L, Kaartinen N, Tapanainen H, Männistö S, Sääksjärvi K (toim.) Ravitsemus Suomessa – FinRavinto 2017 -tutkimus, Nutrition in Finland – The National FinDiet 2017 Survey. THL:n raportti 12/2018