Takaisin Tulosta

Kasvistanolien ja -sterolien käyttö lääkehoidon kanssa

Lisätietoa aiheesta
Hannu Vanhanen
27.10.2020

Statiinien kanssa

Etsetimibin kanssa

 • Etsetimibi vähentää ravinnon kolesterolin imeytymistä suolesta eri mekanismilla kuin kasvistanolit ja -sterolit. Etsetimibi vähentää kolesterolin imeytymistä estämällä NCP1C1-proteiinin toimintaa ja näin kolesterolin siirtymistä enterosyyttiin «Altmann SW, Davis HR Jr, Zhu LJ ym. Niemann-Pick C...»9, «Davis HR Jr, Zhu LJ, Hoos LM ym. Niemann-Pick C1 L...»10. Kasvistanolit ja sterolit kilpailevat ravinnon kolesterolin kanssa miselliin siirtymisestä vähentäen näin enterosyytin sisälle siirtyvän kolesterolin määrää. Sterolitransportteri ABCG5/8:n vaikutuksesta kasvisterolit ja -stanolit erittyvät takaisin suoleen.
 • 1 huolellisesti toteutetun ja kontrolloidun tutkimuksen mukaan «Lin X, Racette SB, Lefevre M ym. Combined effects ...»4 kasvisterolin lisäys 2 g/vrk tehosti LDL-kolesterolin pitoisuuden laskua 7 %:lla verrattuna pelkkään etsetimibihoitoon (16 % etsetimibin aikana ja 22 % yhdistelmä aikana) annoksella 10 mg/vrk.
  • Tutkimuksessa kaikki koehenkilöt kävivät sattumanvaraisessa järjestyksessä kaikki 3 hoitovaihtoehtoa läpi 3 viikon ajan. Yhdistelmähoito vähensi kolesterolin imeytymistä merkitsevästi eniten (-72 %, absorption ollessa 598 mg/vrk) verrattuna kontrolliryhmään (2 161 mg/vrk) ja etsetimibiin yksinään (- 51 %, absorption ollessa 1 054 mg/vrk). Etsetimibi vähensi myös kasvisterolien pitoisuutta 40 %, mutta sterolilisäyksen jälkeen pitoisuudet palasivat aiemmalle ilman lääkitystä olevalle tasolle. Aiemmin LDL-kolesterolin suhteen on saatu samanlaiset tulokset yhdistelmähoidolla «Jakulj L, Trip MD, Sudhop T ym. Inhibition of chol...»3.

Fibraatin kanssa

Muut yhdistelmät

 • Sappihappojen sitojat kuten resiinit, kolesevelaami ja kolestipoli, vaikuttavat lipofiileihin (rasvaliukoisiin) aineisiin, ja näin ollen niiden sekä kasvistanolien ja -sterolien yhteiskäyttö voi vaikuttaa viimemainittujen imeytymiseen. Eri aikoina annosteltuna yhteiskäytöstä voi teoriassa olla lisäetua LDL-kolesterolin pitoisuuden alentamisessa.

Kirjallisuutta

 1. Katan MB, Grundy SM, Jones P ym. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin Proc 2003;78:965-78 «PMID: 12911045»PubMed
 2. Gylling H, Plat J, Turley S ym. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Atherosclerosis 2014;232:346-60 «PMID: 24468148»PubMed
 3. Jakulj L, Trip MD, Sudhop T ym. Inhibition of cholesterol absorption by the combination of dietary plant sterols and ezetimibe: effects on plasma lipid levels. J Lipid Res 2005;46:2692-8 «PMID: 16162943»PubMed
 4. Lin X, Racette SB, Lefevre M ym. Combined effects of ezetimibe and phytosterols on cholesterol metabolism: a randomized, controlled feeding study in humans. Circulation 2011;124:596-601 «PMID: 21768544»PubMed
 5. Becker M, Staab D, Von Bergman K. Long-term treatment of severe familial hypercholesterolemia in children: effect of sitosterol and bezafibrate. Pediatrics 1992;89:138-42 «PMID: 1727999»PubMed
 6. Nigon F, Serfaty-Lacrosnière C, Beucler I ym. Plant sterol-enriched margarine lowers plasma LDL in hyperlipidemic subjects with low cholesterol intake: effect of fibrate treatment. Clin Chem Lab Med 2001;39:634-40 «PMID: 11522112»PubMed
 7. Gylling H, Miettinen TA. LDL cholesterol lowering by bile acid malabsorption during inhibited synthesis and absorption of cholesterol in hypercholesterolemic coronary subjects. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2002;12:19-23 «PMID: 12125225»PubMed
 8. Morrone D, Weintraub WS, Toth PP ym. Lipid-altering efficacy of ezetimibe plus statin and statin monotherapy and identification of factors associated with treatment response: a pooled analysis of over 21,000 subjects from 27 clinical trials. Atherosclerosis 2012;223:251-61 «PMID: 22410123»PubMed
 9. Altmann SW, Davis HR Jr, Zhu LJ ym. Niemann-Pick C1 Like 1 protein is critical for intestinal cholesterol absorption. Science 2004;303:1201-4 «PMID: 14976318»PubMed
 10. Davis HR Jr, Zhu LJ, Hoos LM ym. Niemann-Pick C1 Like 1 (NPC1L1) is the intestinal phytosterol and cholesterol transporter and a key modulator of whole-body cholesterol homeostasis. J Biol Chem 2004;279:33586-92 «PMID: 15173162»PubMed
 11. O'Neill FH, Brynes A, Mandeno R ym. Comparison of the effects of dietary plant sterol and stanol esters on lipid metabolism. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2004;14:133-42 «PMID: 15330272»PubMed