Takaisin Tulosta

Palliatiivinen hoito osana terveydenhuoltojärjestelmää

Lisätietoa aiheesta
Tiina Saarto
16.2.2018

Tasa-arvoisen ja osaavan palliatiivisen hoidon turvaamiseksi palliatiivista hoitoa tulee porrastaa tarvelähtöisesti.

 • Suomeen ollaan luomassa 3-portaista mallia, jossa palliatiivinen hoito on osa nykyistä terveydenhuoltojärjestelmää. Palvelut on porrastettu perustasoon, erityistasoon ja vaativaan erityistasoon.
 • Perustaso
  • Perustasoa edustavat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, jotka osallistuvat kuolevien potilaiden hoitoon.
  • Perustasolla turvaavat palvelut lähietäisyyksillä/omassa hoitopaikassa.
  • Perustasolla hoidetaan komplisoitumattomia tapauksia tarvittaessa erityistason (B) tuella.
  • Perustasolla tulee osata tehdä elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelma ja toteuttaa perustason palliatiivinen hoito, olla yleisimmät oirelääkkeet saatavilla ja tarvittaessa lääkäri ja sairaanhoitaja konsultoitavissa .
  • Perustason saattohoitoyksiköitä (A) ovat sellaiset terveydenhuollon yksiköt, missä hoidetaan paljon kuolevia potilaita ja sosiaalitoimen yksiköt, missä luvataan hoitaa ”elämän loppuun asti”.
   • A-tason yksiköissä tulee olla saattohoitoon soveltuvat puitteet ja vähintäänkin vastuulääkäreillä ja sairaanhoitajilla jatkokoulutusta palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta.
 • Erityistaso (B)
  • Erityistasolla palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat pääasiallista toimintaa.
  • Yksiköissä työskentelee erityiskoulutettu henkilökunta, joka on tavoitettavissa tavoitettavuus 24/7.
  • Erityistason yksiköt muodostavat sairaanhoitopiirin kattavan erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon verkoston, mihin kuuluvat
   • Erikoissairaanhoidon palliatiivinen yksikkö (poliklinikka, konsultoiva tiimi, vuodepaikkoja)
   • Erityistason saattohoito-osasto tai saattokoti
   • Kotisairaalaverkosto tukiosastoineen
   • Palliatiiviset poliklinikat
   • Sairaaloiden konsultaatiotiimit.
  • Kotisairaalat vastaavat erityistason palliatiivisesta hoidosta kotona/hoivapalveluissa ja kotisaattohoidosta.
  • Kotisairaalan potilaiden käytössä on aina tukiosasto (A tai B taso)
   • Kotisaattohoidossa oleva potilas voi siirtyä etukäteen sovitulle tukiosastolle ohi päivystyksen, mikäli saattohoito kotona ei onnistu.
 • Vaativa erityistaso (C)
  • Yliopistosairaaloiden palliatiiviset keskukset ovat laajan palvelun keskuksia (poliklinikat, konsultaatiotiimit, psykososiaalisen tuen yksikkö, palliatiivinen vuodeosasto, saattohoito-osasto/koti, kotisairaala).
  • Keskukset vastaavat erva-alueen
   • vaativan erityistason palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta sekä psykososiaalisesta tuesta
   • konsultaatio- ja etäpalveluista 24/7
   • hoitoketjujen suunnittelussa ja yhteensovittamisesta
   • henkisen ja hengellisten palveluiden koordinaatiosta
   • lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toimintasuunnitelmasta.
  • Keskukset vastaavat myös opetuksesta, koulutuksesta, tutkimuksesta ja hoidon kehittämisestä sekä erva-alueen osaamistasosta.
  • Palliatiivisen hoidon perusopetus tulee olla systemaattista kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Erityistason hoidon turvaamiseksi tarvitaan tutkintoon johtavat jatkokoulutusohjelmat lääkäreille ja sairaanhoitajille.