Takaisin Tulosta

Opioidin tai opioidin annostelureitin vaihtaminen

Lisätietoa aiheesta
Katri Hamunen
16.2.2018
  • Opioidien ekvianalgeettisten annosten laskemiseen liittyy aina epävarmuutta. Opioidien oraalisessa hyötyosuudessa, eliminaatiossa (geneettiset ja lääkeaineiden interaktioiden vaikutukset, sairauden vaikutukset maksametaboliaan ja lääkkeiden eliminaatioon munuaisten kautta) on huomattavaa vaihtelu potilaiden välillä. Esimerkiksi morfiinin hyötyosuus suun kautta annosteltaessa vaihtelee 15–60 % välillä potilaasta riippuen. Myös potilaan käyttämä läpilyöntikipulääkkeen määrä tulee huomioida vaihtosuhdetta arvioitaessa.
  • Erityisesti vaihdettaessa suuria opioidiannoksia on noudatettava varovaisuutta. Uusi opioidi on aiheellista aloittaa 30–50 % laskettua ekvianalgeettista annosta pienemmällä annoksella. Jos potilas on vaihdon jälkeen kivulias, tilanne korjataan annostelemalla lyhytvaikutteista opioidia tarpeen mukaan (läpilyöntikipulääkettä) ja tarkistetaan pitkävaikutteisen opioidivalmisteen annosta 1–2 vuorokauden sisällä.
  • Vaihdettaessa oraalisesta pitkävaikutteisesta opioidista transdermaaliseen fentanyyliin annetaan potilaan viimeinen annos oraalista opioidia ja samalla kiinnitetään ensimmäinen fentanyylikalvo. Vaihdettaessa transdermaalisesta fentanyylistä oraaliseen opioidiin 1. annos pitkävaikutteista oraalista opioidia annetaan 8–12 tuntia fentanyylikalvon poistamisen jälkeen. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, jos potilas on kakektinen tai fentanyylikalvon kiinnittyminen potilaan ihoon on ollut huonoa, jolloin potilaaseen imeytynyt fentanyylin määrä voi olla vähäisempi kuin kalvon vahvuus «Hamunen K, Kontkanen V. Opioidin vaihtaminen. Finn...»1, «Heiskanen T, Mätzke S, Haakana S ym. Transdermal f...»2.

Kirjallisuutta

  1. Hamunen K, Kontkanen V. Opioidin vaihtaminen. Finnanest 2012;45:460-4
  2. Heiskanen T, Mätzke S, Haakana S ym. Transdermal fentanyl in cachectic cancer patients. Pain 2009;144:218-22 «PMID: 19442446»PubMed