Takaisin Tulosta

Epäsuorien eli suun ulkopuolella tehtyjen paikkojen materiaaleista

Lisätietoa aiheesta
Kaija Hiltunen
28.5.2018
  • Epäsuorien täytteiden hyödyt ovat hampaan anatomisen muodon toistettavuus erityisesti suurissa vaurioissa ja hyvät hammasvälipinnan ja purupinnan kontaktit.
  • Perinteisesti epäsuoria täytteitä on valmistettu laboratoriossa kullasta valamalla sekä hampaan värisistä materiaaleista eli posliinista ja muovista. Nykyisin suuri osa epäsuoran tekniikan täytteistä valmistetaan tietokoneohjatusti erilaisista keraameista tai yhdistelmämuoveista.
  • Kehityksen alussa suun ulkopuolella valmistetun yhdistelmämuovitäytteen ongelmana oli huono sidostettavuus, joka johti täytteen murtumiin ja reunavuotoon. Sittemmin resiinimatriksiin on lisätty epäorgaanisia mikrohybridifillereitä, joiden ansiosta mm. kulumiskestävyys on parantunut. Samalla orgaanisen resiinimatriksin määrän vähentyminen on johtanut pienempään kovettumiskutistumaan. Epäsuorat yhdistelmämuovitäytteet saattavat tietyissä tapauksissa kestää paremmin purennan aiheuttamaa rasitusta kuin keraamitäytteet, kuten esimerkiksi voimakkaassa purennassa ja runsaasti paikatuilla potilailla «Vanoorbeek S, Vandamme K, Lijnen I ym. Computer-ai...»1.
  • Hampaanväristen keraamien käyttö pohjautuu hammaslääketieteessä aiemmin käytettyihin metalleihin ja metallokeraamioihin. Koostumuksen perusteella keraamit voidaan jakaa 2 pääluokkaan: vahvistettua lasia sisältäviin lasikeraameihin ja monikiteistä zirkoniaa sisältäviin oksidikeraameihin. Vahvistettu lasi on läpikuultavuudeltaan hampaan tasoa, mutta jossain määrin haurasta, ja soveltuu lähinnä yksittäisiin kruunuihin etu- ja välihammasalueelle. Monikiteinen zirconia on opaakkia, kovaa ja melko sitkeää ja soveltuu poskihammasalueelle.
  • Valmistusmenetelmän perusteella keraamit voidaan jakaa valettaviin, prässättäviin ja jyrsittäviin materiaaleihin. Jyrsintä voidaan tehdä joko käyttäen jäljennysaineen avulla tallennettua hampaan ja kaviteetin mallia tai tietokonevälitteisesti käyttäen kolmiulotteista kaviteetin digitaalimallia. Tietokonevälitteisen (CAD-CAM) teknologian etuna ovat se, että epäsuora täyte valmistetaan yhdestä materiaalikappaleesta. Tällöin materiaalin koostumus on mahdollisimman tasalaatuinen, jäljennösaineiden käyttö jää pois ja täytettä voidaan muotoilla tietokoneen ruudulla. Haittana on laitteiden kalleus.

Viitteet «Sailer I, Pjetursson BE, Zwahlen M ym. A systemati...»2, «Höland W, Schweiger M, Watzke R ym. Ceramics as bi...»3, «Guess PC, Schultheis S, Bonfante EA ym. All-cerami...»4, «Rauch A, Reich S, Schierz O. Chair-side generated ...»5.

Kirjallisuutta

  1. Vanoorbeek S, Vandamme K, Lijnen I ym. Computer-aided designed/computer-assisted manufactured composite resin versus ceramic single-tooth restorations: a 3-year clinical study. Int J Prosthodont 2010;23:223-30 «PMID: 20552087»PubMed
  2. Sailer I, Pjetursson BE, Zwahlen M ym. A systematic review of the survival and complication rates of all-ceramic and metal-ceramic reconstructions after an observation period of at least 3 years. Part II: Fixed dental prostheses. Clin Oral Implants Res 2007;18 Suppl 3:86-96 «PMID: 17594373»PubMed
  3. Höland W, Schweiger M, Watzke R ym. Ceramics as biomaterials for dental restoration. Expert Rev Med Devices 2008;5:729-45 «PMID: 19025349»PubMed
  4. Guess PC, Schultheis S, Bonfante EA ym. All-ceramic systems: laboratory and clinical performance. Dent Clin North Am 2011;55:333-52, ix «PMID: 21473997»PubMed
  5. Rauch A, Reich S, Schierz O. Chair-side generated posterior monolithic lithium disilicate crowns: clinical survival after 6 years. Clin Oral Investig 2017;21:2083-2089 «PMID: 27891569»PubMed