Takaisin Tulosta

Tupakasta vierotusoireiden seuranta

Lisätietoa aiheesta
Klas Winell
19.6.2018
  • Tupakasta vieroitukseen liittyy nikotiinin aiheuttaman fyysisen riippuvuuden aiheuttamia vieroitusoireita, joiden vaikeusaste vaihtelee. Erityisesti, kun potilaalla on vaikeita vieroitusoireita, tulee vieroitushoitotapaamisia olla riittävän usein, jotta potilas saa riittävän hoidon oireisiin. Näiden voidaan tukea relapsin ehkäisyä.
  • Seurantaan on validoitu (taulukon suomennokselle ei ole tehty validointia) työväline, jonka avulla voidaan arvioida vieroitusoireiden riittävää vähentymistä «Sachs D. Nicotine Withdrawal Symptom (NWS) Scale. ...»1. Oireiden voimakkuus on check-listassa kvantifioitu alla olevan taulukon mukaan. Testi tehdään ennen tupakoinnin lopettamista, ja se uusitaan ennen jokaista seurantakäyntiä lopettamisen jälkeen. Vieroitushoidossa pyritään siihen, etteivät oirepisteet nouse tasolle 16/48 lopettamisen jälkeen tai että niitä on < 25 % alkuperäisistä pisteistä. Ideaalitilanteessa oirepisteitä on < 8/48 tai < 5–10 % ennen lopettamistilanteen pisteistä. Samalla "Halu tupakoida, tupakan kaipuu"-pisteet eivät saa ylittää tasoa 0–1 tai mikään vieroitusoire ei saa saada 3–4 pistettä.
  • Vieroittuja täyttää seuraavan oirekyselyn ennen jokaista seurantakäyntiä. Valkoisella pohjalla olevat oireet ovat DSM-luokituksen mukaisia klassisia vieroitusoireita. Sinisellä pohjalla ovat oireet, joita tupakan vieroituksen asiantuntijat pitävät tupakasta vieroituksesta johtuvina.

Vieroitusoirekysely

  • Nikotiinista vieroittumisen oireita ja tuntemuksia voit arvioida valitsemalla niitä oireita, joita olet viimeisen viikon aikana tuntenut. Arvioi, miten voimakkaita ne ovat olleet. Täytä koko lomake. Voit täyttää lomakkeen viikoittain ja seurata, miten fyysiset vieroitusoireet muuttuvat ja vaimenevat. Tuo lomake seurantakäynnille tai kerro tuloksesta muussa yhteydenotossa.
Ei lainkaan Lievä Kohtalaisen vaikea Vaikea Hyvin vaikea
Nikotiinivierotusoireita
Halu tupakoida, tupakan kaipuu 0 1 2 3 4
Rauhattomuus, kärsimättömyys 0 1 2 3 4
Lisääntynyt ruokahalu, painonnousu 0 1 2 3 4
Masentuneisuus/alavireisyys /itkuisuus 0 1 2 3 4
Kireys, paineen tunne 0 1 2 3 4
Turhautunut, pettynyt 0 1 2 3 4
Psyykkinen paine tupakoida 0 1 2 3 4
Vihaisuus, herkkä suuttumaan 0 1 2 3 4
Ärtyneisyys 0 1 2 3 4
Päänsärky 0 1 2 3 4
Tuskaisuus, levottomuus 0 1 2 3 4
Keskittymisvaikeuksia 0 1 2 3 4
Ummetus 0 1 2 3 4
Painajaisunet/epätavalliset unet 0 1 2 3 4
Nukahtamisvaikeudet 0 1 2 3 4
Yölliset heräilyt 0 1 2 3 4
Ihonäppylöitä 0 1 2 3 4
Suun ärtyminen 0 1 2 3 4
Muu oire 0 1 2 3 4
Muu oire 0 1 2 3 4
PISTEET YHTEENSÄ

Kirjallisuutta

  1. Sachs D. Nicotine Withdrawal Symptom (NWS) Scale. Palo Alto Center For Pulmonary Disease Prevention. http://tobaccodependence.chestnet.org/patient-assessment/nicotine-withdrawal-symptom-nws-scale/nws-scale-instructions-scoring-use/ (haettu 22.12.2017) «http://tobaccodependence.chestnet.org/patient-assessment/nicotine-withdrawal-symptom-nws-scale/nws-scale-instructions-scoring-use/»1