Takaisin Tulosta

Erityisammattiryhmien terveysvaatimukset ja sairauspoissaolon tarpeen arviointi

Lisätietoa aiheesta
Tanja Laukkala ja Alpo Vuorio
19.8.2019

Kirjallisuutta

  1. Terveystarkastusohje (TTO 2012). https://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2258811/PEVIESTOS-Terveystarkastusohje2012.pdf/d8fec7e9-1178-44bf-8b6e-cdd9fd585ec3/PEVIESTOS-Terveystarkastusohje2012.pdf.pdf
  2. Olkkonen S, Sainio M, Latvala J, Miilunpalo P, Stengård J. Ammattikuljettajan ajoterveyden uudet arviointikäytännöt. Suom Lääkäril 2015;70:2595-601
  3. Vuorio A, Laukkala T, Hartikainen J ym. Ilmailija terveydenhuollon tuulissa. Duodecim 2018;134:133-41
  4. Terveystarkastukset työterveyshuollossa. Ns. Sininen kirja, löytyy myös Terveysportin Työterveys ja kuntoutus – kansiosta. Kirjaa ollaan parhaillaan uudistamassa
  5. Valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011485