Takaisin Tulosta

Pienen lapsen virtsatieinfektion todennäköisyyttä arvioivat laskurit

Lisätietoa aiheesta
Terhi Tapiainen
18.6.2019

Alle 2-vuotiaan lapsen virtsatieinfektion todennäköisyyden arviointiin on nykyisin saatavilla tieteellisesti kehitetty laskuri, joka on vapaasti verkossa saatavilla.

UTICalc «https://uticalc.pitt.edu»1 perustuu 1 686 yhdysvaltalaisen lapsen aineistoon, jossa laskuri kehitettiin. Sen jälkeen laskurin käyttö arvioitiin erikseen 384 lapsen aineistolla «Shaikh N, Hoberman A, Hum SW ym. Development and V...»1.

Virtsatieinfektion todennäköisyys UTICalc-laskurissa ennen näytteenottoa perustuu viiteen muuttujaan:

  • ikä alle tai yli 12 kuukautta
  • kuume alle tai yli 39º C
  • onko kuumeelle löydettävissä muuta selitystä
  • sukupuoli, jossa tytöt ja ympärileikkaamattomat pojat käsitellään yhtenä ryhmänä
  • etnisyys (afroamerikkalaiset ja muut).

Esimerkiksi alle 12 kuukauden ikäisen, etnisesti ei-afrikkalaisen tytön, jolla on kuumetta yli 39 astetta ilman muuta selitystä, virtsatieinfektion todennäköisyys on yli 25 %. Tällainen potilas hyötyy ehdottomasti näytteenotosta. Sen sijaan yli 12 kuukauden ikäisen tytön, jolla on kuumetta alle 39 astetta ja muu infektiofokus, virtsatieinfektion riski on hyvin vähäinen, noin 1 %.

Näytteenoton jälkeen laskuriin voi täydentää seulontakokeen tuloksen. Jos leukosyyttiesteraasikokeen tulos on 3+, se lisää edelleen merkittävästi virtsatieinfektion todennäköisyyttä.

Esimerkiksi alle 12 kuukauden ikäisen, etnisesti ei-afrikkalaisen tytön, jolla on kuumetta yli 39 astetta ilman muuta selitystä, leukosyyttiesteraasikokeen tulos 3+ nostaa todennäköisyyden ennen testiä olleelta tasolta 25 % tasolle 93 %. Tämä riittää erittäin hyvin empiirisen hoidon aloittamiseen. Sen sijaan negatiivinen leukosyyttiesteraasitesti samalla potilaalla laskee virtsatieinfektion todennäköisyyden 1,2 % tasolle.

Kommentti:

Laskurin tulosten yleistettävyys suomalaiseen lapsiväestöön on todennäköisesti kohtalaisen hyvä. Laskurin tavoitteena on vähentää turhaa näytteenottoa ja toisaalta ohjata ottamaan näytteet oikeilta potilailta. Laskuri myös auttaa kohdentamaan lapsen empiirisen mikrobilääkehoidon seulontakokeen tuloksen perusteella. Kokenut kliinikko todennäköisesti käyttää tiedostamattaan tällaista algoritmia kokemukseensa pohjautuen. Laskurin ansio on, että se pyrkii tuottamaan todennäköisyydelle ennen seulontatestausta ja seulontatestauksen jälkeen matemaattisen arvon, joka voi olla hyödyllinen kliinisessä päätöksen teossa. Laskuria ei ole käännetty suomeksi. Suomalaisia poikia ei ympärileikata, ja suurin osa lapsista on etnisesti suomalaisia, joten näiden suhteen väestössämme on vähän vaihtelua. Kuitenkin ikä, kuume ja vaihtoehtoinen infektiofokus erottelevat potilaita myös suomalaisessa väestössä, vaikka arvioidut riskiarvot voivat vaihdella eri väestöjen kesken.

Kirjallisuutta

  1. Shaikh N, Hoberman A, Hum SW ym. Development and Validation of a Calculator for Estimating the Probability of Urinary Tract Infection in Young Febrile Children. JAMA Pediatr 2018;172:550-556 «PMID: 29710324»PubMed