Takaisin Tulosta

Fluorokinolonien haittavaikutukset

Lisätietoa aiheesta
Juha Rannikko
3.6.2019
  • Fluorokinolonihoitoon liittyy vakaviakin haittavaikutuksia. Haittavaikutuksia ovat muun muassa jännevauriot, perifeerinen neuropatia ja keskushermostohaittavaikutukset «European Medicines Agency (EMA). Fluoroquinolone a...»1.
  • Pyelonefriittiä koskevissa prospektiivisissa tutkimuksissa fluorokinolonien vakavat haittavaikutukset ovat olleet vähäisiä. Tämä johtunee osittain tutkimusten poissulkukriteereistä, mutta erityisesti vakavien haittavaikutusten harvinaisuudesta, jolloin kyseiset haittavaikutukset eivät tule esiin. Tutkimuksissa lievissäkään haittavaikutuksissa ei ole ollut merkittävää eroa vertailtaessa lyhyttä 5–7 päivän kuuria 10–14 päivän kuuriin fluorokinolonia. Ilmoituksia vakavista haittavaikutuksista on tehty lyhyistäkin fluorokinolonikuureista, mutta pidemmissä kuureissa lienee kaikkien haittavaikutusten riski suurempi. Esimerkiksi iäkkäiden potilaiden keskushermostohaittavaikutukset voivat alkaa 1. annoksen jälkeen ja jännehaittoja on raportoitu tulevan jo 2 vuorokauden käytön jälkeen.
  • Fluorokinolonien haittavaikutuksia ilmenee kaikissa ikäryhmissä, mutta haittavaikutukset ovat yleisempiä iäkkäillä. Näin ollen iäkkäillä ja muilla ryhmillä, jotka ovat suurentuneessa riskissä fluorokinolonien haittavaikutuksille (kuten kortisonia käyttävät, kouristusriskissä olevat, aortta-aneurysmapotilaat ja potilaat, joiden QT-aika EKG:ssä on lähtökohtaisesti pidentynyt) harkitse muita hoitovaihtoehtoja «European Medicines Agency (EMA). Quinolone- and fl...»2, «Arnold FW. How Antibiotics Should be Prescribed to...»3.

Kirjallisuutta

  1. European Medicines Agency (EMA). Fluoroquinolone and quinolone antibiotics: PRAC recommends new restrictions on use following review of disabling and potentially long-lasting side effects. https://www.ema.europa.eu/en/news/fluoroquinolone-quinolone-antibiotics-prac-recommends-new-restrictions-use-following-review «https://www.ema.europa.eu/en/news/fluoroquinolone-quinolone-antibiotics-prac-recommends-new-restrictions-use-following-review»1
  2. European Medicines Agency (EMA). Quinolone- and fluoroquinolone-containing medicinal products. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/quinolone-fluoroquinolone-containing-medicinal-products «https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/quinolone-fluoroquinolone-containing-medicinal-products»2
  3. Arnold FW. How Antibiotics Should be Prescribed to Hospitalized Elderly Patients with Community-Acquired Pneumonia. Drugs Aging 2017;34:13-20 «PMID: 27928779»PubMed