Takaisin Tulosta

Ylipainoisen potilaan uniapneatutkimus

Lisätietoa aiheesta
Timo Partonen
3.3.2020
  • Jokaiselta ylipainoiselta tai lihavalta potilaalta tulisi tutkia, onko hänellä uniapnea, eli uniapnean riski tulisi kartoittaa anamneesin ja kliinisen statuksen perusteella «Garvey WT, Mechanick JI, Brett EM ym. AMERICAN ASS...»1. Uniapnea tulee tällöin sulkea pois etenkin, jos kyseessä on pienileukainen potilas, jonka vuodekumppani on maininnut jokaöisestä kuorsauksesta tai hengityskatkoksista.
  • Uniapnean todennäköisyyden arvioimiseen voidaan käyttää STOP-BANG-kyselylomaketta «http://www.stopbang.ca/translation/pdf/finnish.pdf»1.
  • Kliinisessä tutkimuksessa tulee tutkia mahdollisen uniapnean toteamiseksi ylähengitystiet ja määrittää paino, pituus, vyötärönympärys ja leuanalusrasva «Ylikoski J, Bäck L. Kuorsaus ja sen hoito. Suom Lä...»2. Pienentynyt leuanalustila on parhaita uniapnean kliinisiä löydöksiä. Pienentyneen leuanalustilan syitä ovat ylipaino ja leuanalusrasva sekä pieni alaleuka.
  • Yöpolygrafia (Pt-Pol, Kela 3388; Pt-PolAMb, Kela 1784) saattaa tulla kyseeseen, jos esimerkiksi ylipainoisella tai pienileukaisella potilaalla epäillään olevan uniapnea. Tietyissä potilasryhmissä, kuten diabetes-, verenpaine- ja psykiatrisilla potilailla, suuri vyötärönympärys ja pieni leuanalustila antavat jo sinällään aiheen epäillä uniapneaa.
  • Esimerkkitapaus: Potilas on 50-vuotias, lihava (vyötärönympärys on 115 cm, paino on 95 kg, pituus on 177 cm), katkonaisesta yöunesta kärsivä mies, joka joutuu käymään keskimäärin kolme kertaa yössä virtsaamassa. Hänellä on paksu kaula (kaulanympärys on 45 cm) ja pieni leuanalustila (leuanalusrasvan ja pienen alaleuan takia kielen kanta on siirtynyt alaspäin ja taaksepäin, jolloin ylähengitystiet tukkeutuvat helpommin). Tässä tapauksessa uniapnean todennäköisyys on erittäin suuri ja potilas tulisi ohjata hoitopaikkaan, jossa diagnoosi voidaan varmistaa ja hoito aloittaa.
  • Vaikka uniapnean hoito ylipainehengityslaitteen (CPAP-laitteen) avulla toteutuisikin suositusten mukaisesti, potilaan paino ei välttämättä laske. Hoitoon sisältyy tämän takia aina laihduttaminen ja elämäntapahoito. CPAP-hoidon aikana uniapneapotilaiden paino voi jopa nousta «Drager LF, Brunoni AR, Jenner R ym. Effects of CPA...»3 ja ylipainoiset uniapneapotilaat tarvitsevatkin lisäksi painonhallinnan intervention «CPAP-hoidon vaikutus painonhallintaan»1. Laihdutus pienentää kardiovaskulaaririskiä ja etenkin verenpainetta «Hudgel DW. Critical review: CPAP and weight manage...»4. Sitä, lihovatko normaalipainoiset uniapneapotilaat CPAP-hoidon aikana, ei tiedetä. Sen takia, kun potilaita hoidetaan CPAP-laitteella, on myös heidän painoaan syytä seurata.

Kirjallisuutta

  1. Garvey WT, Mechanick JI, Brett EM ym. AMERICAN ASSOCIATION OF CLINICAL ENDOCRINOLOGISTS AND AMERICAN COLLEGE OF ENDOCRINOLOGY COMPREHENSIVE CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR MEDICAL CARE OF PATIENTS WITH OBESITY. Endocr Pract 2016;22 Suppl 3:1-203 «PMID: 27219496»PubMed
  2. Ylikoski J, Bäck L. Kuorsaus ja sen hoito. Suom Lääkäril 2006;61:691-6
  3. Drager LF, Brunoni AR, Jenner R ym. Effects of CPAP on body weight in patients with obstructive sleep apnoea: a meta-analysis of randomised trials. Thorax 2015;70:258-64 «PMID: 25432944»PubMed
  4. Hudgel DW. Critical review: CPAP and weight management of obstructive sleep apnea cardiovascular co-morbidities. Sleep Med Rev 2018;37:14-23 «PMID: 28117120»PubMed