Takaisin Tulosta

Lihavuuden mini-interventio

Lisätietoa aiheesta
Anna-Maria Teeriniemi
3.3.2020

Lihavuuden mini-interventio

  • Jos lihavuuden hoidossa päädytään siihen, että potilas pyrkii omatoimiseen painonhallintaan tai potilaalle riittää terveydenhuollon "kevyt" tuki, voidaan ohjaus toteuttaa ns. mini-interventiolla ja/ tai potilas voidaan ohjata Painohallintatalon painopolku -itsehoitomalliin «https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/itsehoito/painonhallintapolku»1 (ei tarvitse erillistä kirjautumista)
  • Mini-interventio soveltuu henkilöille, joiden lihavuus on vähäistä (BMI 26–29 kg/m2) tai henkilöille, jotka eivät ole valmiita pitkäkestoisempaan lihavuuden hoitoon, mutta ovat motivoituneita keskustelemaan aiheesta.
  • Mini-interventiota voi toteuttaa kuka tahansa terveydenhuollon ammattilainen, jolla on perustietämys lihavuudesta, siihen vaikuttavista tekijöistä, asiakaskeskeisestä työskentelystä ja motivoivasta haastattelusta.

Mini-interventio perustuu potilaskeskeiseen työskentelytapaan motivoivan haastattelun periaatteita hyödyntäen

  • Ohjauksessa keskustelu aloitetaan avoimilla kysymyksillä.
  • Ohjaaja osoittaa ymmärrystä asiakkaan tilanteeseen ymmärtämällä asiakkaan kokemuksia.
  • Laihdutuksen ja painonhallinnan keinot esitellään yksilöllisten tarpeiden mukaan.
  • Jos asiakas ilmaisee, että hän ei halua keskustella elintapojen muuttamisesta ja/tai laihduttamisesta, ehdotetaan asiaan palaamista myöhemmin sopivampana ajankohtana.

Esimerkki mini-intervention toteutukselle ja sen liitteille löytyy Terveyskylä Pro -sivustolta.