Takaisin Tulosta

Painon puheeksi ottaminen lihavan potilaan hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé
3.3.2020

Painon puheeksi ottaminen

 • Painon puheeksi ottaminen koetaan terveydenhuollossa haastavaksi: hyvää tarkoittava keskustelunavaus saattaa herättää potilaassa kielteisiä tunteita ja torjuvan tai loukkaantuneen reaktion ja tulkinnan syyllistämisestä. Harva potilas kuitenkaan haluaa olla lihava, ja useimmat toivovat apua painonhallintaan. Niin lihavuuden terveysriskeistä huolestuneet ammattilaiset kuin apua toivovat, mutta häpeää ja syyllisyyttä tuntevat potilaatkin ovat tähän kohtaamattomuuteen turhautuneita (esim. «Kirk SF, Price SL, Penney TL ym. Blame, Shame, and...»1). Miksi yhteinen intressi ei vastaanottotilanteessa kohtaa?

Painon erityisyys puheenaiheena

Potilaslähtöisyys onnistumisen avaimena

 • Jos sensitiivisen aiheen puheeksi ottamisen pulma nähdään näkökulmien kohtaamattomuutena, pulmaa voi ratkaista vaihtamalla näkökulmaa potilaslähtöisemmäksi. Yksinkertaistettuna potilaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että ammattilainen kuuntelee ja kysyy enemmän kuin jakaa tietoa tai neuvoja. Kunkin potilaan yksilöllistä näkökulmaa – mitä lihavuus hänelle merkitsee, mikä sen historia on, mitä hän jo on yrittänyt sille tehdä, ja minkälaista apua hän toivoo – ei voi tavoittaa muulla tavalla kuin yleistävistä oletuksista luopumalla ja häneltä itseltään kysymällä.

Painon puheeksi ottaminen motivoivan haastattelun hengessä

 • Motivoiva haastattelu lienee tunnetuin ja tutkituin potilaslähtöisen kommunikoimisen tapa, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollossa edistämään potilaiden motivoitumista osallistumaan omaan hoitoonsa ja sitoutumaan elämäntapamuutoksiin «Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing. ...»8. Sen avainelementtejä ovat hyvän yhteistyösuhteen luominen, potilaan arvon ja autonomian hyväksyminen, myötätuntoisuus, ja potilaan oman muutosmotivaation herätteleminen.
 • Tilanteessa, jossa paino vasta otetaan puheeksi, keskeiset kommunikointitekniikat ovat avointen kysymysten esittäminen (kysymykset, joihin ei voi vastata vain "kyllä" tai "ei") ja heijastava kuuntelu (esim. potilaan kertoman toistaminen lyhyesti; sen varmistaminen, että on ymmärtänyt potilaan kertoman oikein; jatkokysymysten esittäminen).

Oikea ajoitus on tärkeä

 • Motivoivan haastattelun ensimmäisenä vaiheena on hyvähenkisen yhteistyön luominen. Kaikki muu seuraa vasta sen jälkeen. Siksi painon puheeksi ottamisessa erityisen tärkeätä on oikea ajoitus: vasta kun potilas kokee, että ammattilainen on "hänen puolellaan", yhteistyöhenkinen ja rakentava keskusteleminen painosta on mahdollista. Tämä merkitsee esim. sitä, että potilaan toivomat asiat on ensin käsitelty. Mistä sitten tietää, että potilaan kanssa on muodostumassa hyvä yhteistyösuhde? Miller ja Rollnick kehottavat ammattilaista kysymään itseltään «Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing. ...»8:
  • Onko potilaasta luontevaa keskustella kanssani?
  • Annanko tukea ja onko minusta apua potilaalle?
  • Ymmärränkö tämän potilaan näkökulmaa ja huolia?
  • Tuntuuko keskustelu itsestäni luontevalta?
  • Tuntuuko tämä yhteistyöhenkiseltä kumppanuudelta?
 • Jos pyrkii keskustelemaan niin, että voi vastata yllämainittuihin myönteisesti, painosta keskusteleminen sujuu todennäköisesti hyvin.

Kysyminen toimii informointia paremmin

 • Reims ja Ernst «Reims K, Ernst D. Using Motivational Interviewing ...»9 ovat laatineet käytännönläheisen kuvauksen siitä, kuinka ammattilainen voi ottaa painon puheeksi ja käydä keskustelua painonhallinnasta motivoivan haastattelun hengessä ja sen periaatteita ja tekniikoita hyödyntäen. Heidän mukaansa yksinkertainen nyrkkisääntö on noudattaa kysy – kerro – kysy -periaatetta: ammattilaisen kannattaa aloittaa ja päättää jokainen oma ajatus, informointi tai toteamus kysymyksellä. Painon puheeksi ottamisessa periaatetta voisi soveltaa vaikkapa näin:
 • Kysy: "Voisiko muutaman sanan vaihtaa tuosta painosta?"
 • Kerro: "Näen täältä, että painosi on jonkin verran noussut vuoden mittaan."
 • Kysy: "Mitä itse tästä ajattelet?" / "Oletko itse huomannut?"

Kommentti:

 • Painon puheeksi ottamisen ja painonhallinnasta keskustelemisen haastavuus tulee usein siitä, että potilaan henkilökohtainen näkökulma omaan lihavuuteen ja ammattilaisen terveysnäkökulma lihavuuteen eivät kohtaa. Keskusteleminen helpottuu, kun ammattilainen toimii potilaslähtöisesti, pyrkien kuulemaan ja ymmärtämään kunkin potilaan yksilöllistä kokemusta. Kommunikointitekniikoiden hallitsemista tärkeämpää on keskustella niin, että kuuntelee ja kyselee enemmän kuin informoi ja neuvoo. Potilaslähtöisyys on yksilöllisen hoidon edellytys. Lisäksi potilas motivoituu omista sanoistaan, ei ammattilaisen neuvoista.

Kirjallisuutta

 1. Kirk SF, Price SL, Penney TL ym. Blame, Shame, and Lack of Support: A Multilevel Study on Obesity Management. Qual Health Res 2014;24:790-800 «PMID: 24728109»PubMed
 2. Weinberger NA, Kersting A, Riedel-Heller SG ym. Body Dissatisfaction in Individuals with Obesity Compared to Normal-Weight Individuals: A Systematic Review and Meta-Analysis. Obes Facts 2016;9:424-441 «PMID: 28013298»PubMed
 3. Carels RA, Burmeister J, Oehlhof MW ym. Internalized weight bias: ratings of the self, normal weight, and obese individuals and psychological maladjustment. J Behav Med 2013;36:86-94 «PMID: 22322909»PubMed
 4. Rajan TM, Menon V. Psychiatric disorders and obesity: A review of association studies. J Postgrad Med 2017;63:182-190 «PMID: 28695871»PubMed
 5. van Zutven K, Mond J, Latner J ym. Obesity and psychosocial impairment: mediating roles of health status, weight/shape concerns and binge eating in a community sample of women and men. Int J Obes (Lond) 2015;39:346-52 «PMID: 24916789»PubMed
 6. Newton S, Braithwaite D, Akinyemiju TF. Socio-economic status over the life course and obesity: Systematic review and meta-analysis. PLoS One 2017;12:e0177151 «PMID: 28510579»PubMed
 7. Sutin AR, Stephan Y, Grzywacz JG ym. Perceived weight discrimination, changes in health, and daily stressors. Obesity (Silver Spring) 2016;24:2202-9 «PMID: 27581053»PubMed
 8. Miller WR, Rollnick S. Motivational interviewing. Helping people change. The Guillford Press, NY. 3. painos 2013
 9. Reims K, Ernst D. Using Motivational Interviewing to Promote Healthy Weight. Fam Pract Manag 2016;23:32-8 «PMID: 27626118»PubMed