Takaisin Tulosta

Painonhallinnan onnistumisen psykologisia tekijöitä

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé
3.3.2020

Ketkä onnistuvat hoikistumisessa?

Keiden painonlasku pysyy?

  • Yllä mainitussa, systemaattisessa katsauksessa «Teixeira PJ, Carraça EV, Marques MM ym. Successful...»1 painon lasku määriteltiin pitkäkestoiseksi, jos se oli säilynyt vähintään 12 kuukauden ajan. Katsauksen mukaan alentuneen painon pysymistä näyttivät ennustavan tutkittavien myönteinen kehonkuva ja joustava syömisen rajoittaminen. Myönteinen kehonkuva tarkoittaa itsen ja monenlaisten kehon kokojen ja muotojen hyväksymistä sekä myötätuntoista itsestä ja kehosta huolehtimista «Levine MP, Smolak L. The role of protective factor...»4. Joustavalla syömisen rajoittamisella taas viitataan sellaiseen suhtautumiseen ruokaan, jossa ruuan laatuun ja määrään kiinnitetään huomiota ja pyritään hyviin valintoihin, mutta ilman ehdottomia kieltoja ja tiukkoja sääntöjä «Linardon J. The relationship between dietary restr...»5.
  • Systemoimattomassa tutkimuskatsauksessa «Montesi L, El Ghoch M, Brodosi L ym. Long-term wei...»6 tarkasteltiin intervention jälkeiseen painotuloksen pysyvyyteen yhteydessä olevia tekijöitä. Yksilön ominaisuuksista painonlaskun pysymiseen olivat yhteydessä masentuneisuuden ja hallitsemattoman syömisen vähäisyys, luottamus itsenäisen painonhallinnan onnistumiseen, tyytyväisyys alentuneeseen painoon ja kiinnostus omaa terveyttä kohtaan.

Kommentti:

  • Painonhallinnan onnistumista selittävien tekijöiden tutkimus on tuottanut heterogeenisia tuloksia. Tämä kertonee paitsi käytettyjen tutkimusmenetelmien eroista, myös onnistumiseen vaikuttavien tekijöiden moninaisuudesta ja yksilöllisyydestä. Psykologisista tekijöistä pysyvään painon alentamiseen näyttää liittyvän aito, ns. sisäinen motivaatio: ne onnistuvat, jotka tekevät elämäntapamuutokset itseään varten, vaikutusmahdollisuuksiinsa uskoen, omaa toimintaansa ohjaten. Nämä ovatkin ymmärrettäviä edellytyksiä pitkäjänteisille elintapamuutoksille. Lisäksi onnistujat hallitsevat syömiskäyttäytymistään, mutta joustavasti ja rennosti, ei tiukoin kielloin. Heitä luonnehtii myönteinen kehonkuva ja omasta hyvinvoinnista välittäminen. Nämä havainnot muistuttavat myönteisten lähestymistapojen tärkeydestä painonhallinnassa ja sen ohjauksessa: itsen arvostaminen ja hyvää kohti pyrkiminen toimivat kieltoja ja kurinalaisuutta paremmin.

Kirjallisuutta

  1. Teixeira PJ, Carraça EV, Marques MM ym. Successful behavior change in obesity interventions in adults: a systematic review of self-regulation mediators. BMC Med 2015;13:84 «PMID: 25907778»PubMed
  2. Ryan RM, Patrick H, Deci EL, Williams GC. Facilitating health behaviour change and its maintenance: interventions based on Self-Determination Theory. Europ Health Psychol 2008:10;2-5
  3. Baumeister RF. Self-regulation, ego depletion, and inhibition. Neuropsychologia 2014;65:313-9 «PMID: 25149821»PubMed
  4. Levine MP, Smolak L. The role of protective factors in the prevention of negative body image and disordered eating. Eat Disord 2016;24:39-46 «PMID: 26643272»PubMed
  5. Linardon J. The relationship between dietary restraint and binge eating: Examining eating-related self-efficacy as a moderator. Appetite 2018;127:126-129 «PMID: 29727720»PubMed
  6. Montesi L, El Ghoch M, Brodosi L ym. Long-term weight loss maintenance for obesity: a multidisciplinary approach. Diabetes Metab Syndr Obes 2016;9:37-46 «PMID: 27013897»PubMed