Takaisin Tulosta

Validoitu 6-FQ-kysely potilaslähtöisen ja yksilöllisen elintapaohjauksen työkaluna

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé
3.3.2020
 • Lihavuus on monitekijäinen tila, jonka syyt, seuraukset ja koetut merkitykset ovat kullakin potilaalla yksilölliset. Siksi myös hoidossa eri potilaat hyötyvät eri asioista. Tuoreissa hoitosuosituksissa ja tutkimuskatsauksissa mainitaankin lihavuuden hoidon monipuolisuuden ja elintapaohjauksen yksilöllisen räätälöimisen tärkeys (esim. «Cochrane AJ, Dick B, King NA ym. Developing dimens...»1, «NICE 2014. Obesity: identification, assessment and...»2).
 • Potilaslähtöisyyden ja yksilöllisyyden toteuttamisen apuvälineeksi yhdysvaltalaistutkijat ehdottavat kehittämäänsä ja validoimaansa 27-kohtaista kyselylomaketta 6-FQ (six-factor questionnaire) «Kushner RF, Choi SW, Burns JL. Development of a si...»3. Heidän mukaansa se voi auttaa nopeasti tarkastelemaan, mikä kullakin potilaalla on tämänhetkinen, painonhallintaa vaikeuttava käyttäytymiseen, ajatuksiin tai tunteisiin liittyvä pulma – eli mihin juuri tämä potilas kaipaa yhteistä ratkaisujen etsimistä.
 • Alun perin 53 väittämää sisältäneen kyselyn täytti 640 terveydenhuollon kautta rekrytoitua tutkittavaa (keski-ikä 43 ± 11,4 vuotta, BMI:n keskiarvo 33,8 (SD 9,1), naisia 86,8 %). Faktori- ja monimuuttuja-analyysien avulla erottui kuusi faktoria, erinomaisin psykometrisin ominaisuuksin. Kaikkien kuuden faktorin korkeat pistemäärät olivat vastaajilla suoraan yhteydessä korkeampaan BMI:iin. Tutkijat päättelivät 6-FQ-kyselyn olevan helppokäyttöinen ja psykometrisiltä ominaisuuksiltaan hyvä väline potilaiden yksilöllisten painonhallinnan ongelmien selvittämiseksi ja elintapaohjauksen räätälöimiseksi.
 • 6-FQ-kyselyn faktorit – tavalliset painonhallintaa vaikeuttavat tekijät – on kuvattu alla niitä mittaavine väittämineen. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: Täysin eri mieltä (0), Hieman samaa mieltä (1), Samaa mieltä (2) ja Täysin samaa mieltä (3). (Suomennokset ovat allekirjoittaneen.)
 • Vaivattomuuden arvostaminen ("Convenient Diner")
  • Käytän vain harvoin aikaa aterioideni suunnittelemiseen
  • Syön monet aterioistani ravintoloissa tai noutoruokana
  • Syön useimmat ruokani vaivattomina valmis-, pakaste- ja mikroaterioina
  • Syön pikaruoka-aterian useimpina viikonpäivinä
  • Minulla ei ole säännöllistä ateriarytmiä päivästä toiseen
 • Kiireisyys ("Fast Pacer")
  • Tiivistahtisen elämäni vuoksi tunnen itseni uupuneeksi (drained) ja hajamieliseksi (scattered)
  • Minusta tuntuu kuin minulla olisi liian monta palloa ilmassa yhtä aikaa
  • Yleensä huolehdin muista ja laitan itseni viimeiseksi tärkeiden asioiden listalla
  • Hektisen aikatauluni vuoksi minun on vaikea keskittyä terveyteeni
 • Alttius houkutuksille ("Easily Enticed Eater")
  • Minun on vaikea hallita annoskokojani
  • Syön usein tavan vuoksi, en siksi, että olisin nälkäinen
  • Kun olen stressaantunut, yksinäinen, ahdistunut tai masentunut, käännyn hakemaan lohtua ruuasta
  • Jos saatavillani on ruokaa, todennäköisesti syön sitä
  • Napostelen pitkin päivää, olinpa nälkäinen tai en
  • Syön, kunnes olen liian täynnä – ja voin jopa syödä lisää
 • Liikunnan harrastamisen haasteet ("Exercise Struggler")
  • Fyysinen aktiivisuus ei ole koskaan ollut minulle tärkeimpien asioiden joukossa
  • En harrasta liikuntaa, koska rehellisesti sanoen en pidä siitä
  • En koskaan saanut otetta liikunnan harrastamisesta, koska en oikein tiedä mistä aloittaa
  • Minun on vaikea harrastaa liikuntaa
 • Itservostuksen puute ("Self-Critic")
  • Mittaan omaa arvoani vaa'an lukemista
  • Keskityn niihin asioihin, joista en pidä kehossani
  • Minulla on tapana sanoa itsestäni ikäviä asioita
  • Vältän sosiaalisia tilanteita painoni takia
 • Mustavalkoinen ajattelu ("All-or-Nothing Doer")
  • Suhtaudun painon alentamiseen, kuin se olisi vain taas yksi projekti, jolla on selkeä alku ja loppu
  • Olen joko dieetillä tai sitten en – minulle ei ole olemassa välimuotoa
  • Kun yritän pudottaa painoa, teen sen 100 %:n teholla, mutta sitä on vaikea ylläpitää
  • Suhtaudun "kaikki-tai-ei-mitään" -otteella painon pudottamiseen ruokavalion tai liikunnan avulla

Kommentti:

 • Yksilöllinen, potilaslähtöinen elintapaohjaus perustuu aidolle kiinnostukselle potilaan tilannetta kohtaan. Kiinnostusta voi osoittaa kuuntelemalla ja kysymyksiä esittämällä. Valmiin kyselyn hyödyntäminen on tähän yksi tapa. Potilaalle valmiit väittämät voivat tarjota sanallisen ilmaisun omille kokemuksille, ja tehdä näkyväksi, että samoja pulmia on muillakin. 6-FQ-kyselyn faktorit vastaavat hyvin kliinistä kokemusta ylipainoisten ja lihavien potilaiden painonhallinnan haasteista. Yhdysvaltalaisesta ja naisvaltaisesta otoksesta huolimatta luodun kyselyn teemat lienevät tunnistettavia suomalaisillekin potilaille. Kyselyä voinee hyödyntää täytättämällä se lihavalla potilaalla ennen vastaanotolle tulemista tai käynnin aluksi, ja tarkastelemalla yhdessä, mikä tai mitkä painonhallinnan haasteet hänen kohdallaan nousevat esiin, ja mihin hän itse toivoo muutosta ja tukea. Kyselyn pohjalta syntyvä keskustelu on tärkeämpi kuin sen mekaaninen täyttäminen. Etenkin koska kysely on ongelmakeskeinen, potilaan vahvuudet ja ratkaisuideat on hyvä myös muistaa keskustelussa selvittää.

Kirjallisuutta

 1. Cochrane AJ, Dick B, King NA ym. Developing dimensions for a multicomponent multidisciplinary approach to obesity management: a qualitative study. BMC Public Health 2017;17:814 «PMID: 29037238»PubMed
 2. NICE 2014. Obesity: identification, assessment and management. Clinical guideline. www.nice.org.uk/guidance/cg189
 3. Kushner RF, Choi SW, Burns JL. Development of a six-factor questionnaire for use in weight management counseling. Patient Educ Couns 2016;99:2018-2025 «PMID: 27395751»PubMed