Takaisin Tulosta

Liikuntaan ohjauksen apukysymyksiä

Lisätietoa aiheesta
Renja Karhunen
3.3.2020

Liikuntaan motivointi ja liikuntatottumusten selvittäminen

 • Liikuntaan ohjauksen voi aloittaa henkilön motivaation ja lähtötilanteen kartoittamisella. Halukkuus muutokseen on tultava ohjattavalta itseltään. Liikuntaan ohjauksessa voidaan käyttää hyväksi motivoivan haastattelun periaatteita: empaattista vuorovaikutusta, asiakkaan itseluottamuksen vahvistamista, ristiriidan voimistamista nykytilan ja tavoiteltavan tilan välillä sekä väittelyn välttämistä «Absetz P, Hankonen N. [Support of lifestyle modifi...»1, «Samdal GB, Eide GE, Barth T ym. Effective behaviou...»2.
 • Liikuntaohjauksessa voidaan käyttää apuna avokysymyksiä, jotka herättävät asiakkaan ajattelemaan omaa tilannettaan ja näkemään muutostarpeen selkeämmin. Alkukartoitusta apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
  • Millainen on tavallinen arki- tai vapaapäiväsi?
  • Miten olet liikkunut viime aikoina?
  • Miksi liikkuminen on mielestäsi jäänyt vähemmälle?
 • Liikunnallisen muutoksen teossa realististen tavoitteiden asettaminen on tärkeää ja vaikuttavaa. Tavoitteiden on hyvä olla saavutettavia ja mitattavia, jotta henkilön on helpompi itse seurata tavoitteen toteutumista. Tavoitteiden asettamisessa voi apuna käyttää esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:
  • Millaisista liikkumisen muutoksista olisi helpoin aloittaa?
  • Mikä liikunnan aloittamisessa tai lisäämisessä on vaikeinta?
  • Millaisia unelmia tai toiveita sinulle on liikkumisesi suhteen?

Kirjallisuutta

 1. Absetz P, Hankonen N. [Support of lifestyle modifications in health care: effectiveness and means]. Duodecim 2011;127:2265-72 «PMID: 22204140»PubMed
 2. Samdal GB, Eide GE, Barth T ym. Effective behaviour change techniques for physical activity and healthy eating in overweight and obese adults; systematic review and meta-regression analyses. Int J Behav Nutr Phys Act 2017;14:42 «PMID: 28351367»PubMed