Takaisin Tulosta

Voimaharjoittelu vaikeasti lihavilla miehillä ja naisilla

Lisätietoa aiheesta
Mika Venojärvi
3.3.2020
 • Erittäin niukkaenergiaista dieettiä (ENE) suositellaan suuren valtimotautiriskin omaaville henkilöille, joiden painoindeksi on yli 35 kg/m2 tai jos he eivät ole saavuttaneet suotuisia tuloksia järkevästi toteutetuissa tavanomaisissa laihdutusyrityksissään.
 • ENE aikaansaa noin 15–27 % painon vähenemisen ylipainoisilla henkilöillä «Jo E, Worts PR, Elam ML ym. Resistance training du...»1.
 • Toisaalta laihtumistuloksen säilyttäminen on vaikeaa ENE-dieetin läpikäyneillä henkilöillä, koska suurimmalla osalla henkilöistä (77–100 %) paino palautuu dieetin lopettamisen jälkeen lähelle heidän ennen dieettiänsä ollutta lähtöpainoa «Jo E, Worts PR, Elam ML ym. Resistance training du...»1.
 • Systemaattisen katsauksen mukaan, jossa tarkasteltiin ENE-dieettivalmisteen (Optifast) vaikutusta kehon painoon lihavilla miehillä ja naisilla (BMI 38,1 ja 38,2, joista 74–79 oli naisia) paino väheni keskimäärin 21,8 % ja 19,9 % molemmissa mukaan valituissa tutkimuksissa, mutta ensimmäisessä tutkimuksessa (n = 517) painonmuutos oli 9 % potilaiden alkuperäisestä lähtöpainosta yhden vuoden kuluttua dieetin loppumisesta ja jälkimäisessä (n = 306) tutkimuksessa 4,7 % neljän vuoden jälkeen «Tsai AG, Wadden TA. Systematic review: an evaluati...»2.
 • On kuitenkin huomioitava se, että painon väheneminen ei johdu ainoastaan rasvakudoksen vähenemisestä, vaan henkilöt menettävät myös kehon rasvatonta massaa.
  • Kehon rasvattoman painon menetys voi johtaa vähentyneeseen lepoenergia-aineenvaihduntaan, neuromuskulaaristen toimintojen heikkenemiseen, väsymiseen sekä lisääntyneeseen tuki- ja liikuntaelinten vammojen riskiin että heikentyneeseen toimintakykyyn.
  • Kehon rasvattoman painon ja lihasmassan säilyttämiseksi kevyttehoisen kestävyysharjoittelun on osoitettu lisäävän rasvakudoksen vähenemistä sekä säilyttävän kehon rasvattoman painon erittäin niukkaenergisen dieetin aikana lihavilla naisilla «Tsai AG, Wadden TA. Systematic review: an evaluati...»2, «Ravussin E, Lillioja S, Knowler WC ym. Reduced rat...»3.
 • Samankaltaisen tulokseen päätyi myös vuonna 2017 tehty satunnaistettu tutkimus «Jo E, Worts PR, Elam ML ym. Resistance training du...»1, jossa verrattiin vaikeasti lihavien naisten ja miesten (keskimääräinen ikä 58 ± 3 vuotta, paino 124,2 ± 7,5 kg, BMI 40,8 ± 2,4 kg/m2) kehon koostumuksen muutoksia standardihoitoon (n = 5) (CON; ENE (Optifast 800 kcal/vrk ja heraproteiini 320 kcal/päivä = 1120 kcal/vrk) + yleiset liikuntaohjeet terveysliikuntasuositusten mukaisesti) ja erittäin niukkaenergiaisen dieettiryhmän välillä (n = 6) (RT), joka harjoitteli progressiivisesti kolmesti viikossa kuntosalilla 12 viikon ajan.
  • Molemmissa ryhmissä kehon paino väheni 12 viikon intervention aikana (CON: 19,4 ± 2,3 kg vs. RT: 15,8 ± 1,5 kg). Vähenemisestä rasvakudoksen osuus oli 14,7 ± 1,8 kg CON-ryhmässä ja 15,1 ± 2,1 kg RT-ryhmässä. CON-ryhmässä kehon rasvaton paino väheni 4,6 ± 0,8 kg, mutta kuntosaliharjoittelua tehneillä ei ollenkaan.
  • Tämän lisäksi CON-ryhmässä lepoaineenvaihdunta väheni yli 14 %, kun taas RT-ryhmässä vähenemä oli vain 4,6 %.
  • Lihasvoimaharjoittelu oli parantanut polven ojentajien ja koukistajien lihasvoimaa isokineettisessä (32,5 ± 3,1 %) ja isometrisessä mittauksessa (4,7 ± 3,9 %), kun taas kontrolliryhmässä kyseiset arvot heikkenivät (13,3 ± 3,2 % ja 12,1 ± 2,3 %).
  • Kommentti: Lihavoimaharjoittelu yhdistettynä erittäin niukkaenergiaiseen dieettiin vaikeasti lihavilla henkilöillä ei näytä vaikuta kehon kokonaispainon laskuun, mutta saattaa vaikuttaa suotuisasti kehon koostumukseen verrattuna erittäin niukkaenergiaiseen dieettiin. Kuntosaliharjoittelua tehneessä ryhmässä lihasten toimintakyky ja lihasvoima olivat parantuneet enemmän kuin standardihoitoa saaneessa ryhmässä. Vaikka tulokset olivatkin positiivisia kuntosaliharjoitteluryhmässä, niin on otettava huomioon, että tutkimuksen osallistujamäärä oli hyvin pieni sekä se, että kuusi tutkittavaa keskeytti tutkimuksen kokonaan. Tutkimuksen rekrytointiprosessi oli myös hyvin hidas. Kuntosaliharjoittelun yhdistäminen erittäin niukkaenergiaiseen dieettiin näyttääkin lupaavalta tavalta säilyttää kehon rasvaton paino, mutta lisää tutkimuksia sen varmentamiseksi tarvitaan.

Kirjallisuutta

 1. Jo E, Worts PR, Elam ML ym. Resistance training during a 12-week protein supplemented VLCD treatment enhances weight-loss outcomes in obese patients. Clin Nutr 2019;38:372-382 «PMID: 29352654»PubMed
 2. Tsai AG, Wadden TA. Systematic review: an evaluation of major commercial weight loss programs in the United States. Ann Intern Med 2005;142:56-66 «PMID: 15630109»PubMed
 3. Ravussin E, Lillioja S, Knowler WC ym. Reduced rate of energy expenditure as a risk factor for body-weight gain. N Engl J Med 1988;318:467-72 «PMID: 3340128»PubMed