Takaisin Tulosta

Perheolot ja lasten lihavuus

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé
3.3.2020

Ns. huonosti toimiva perheyhteisö voi altistaa lasta ja nuorta ylipainolle ja lihavuudelle, ja ns. hyvin toimiva perheyhteisö voi suojata niiltä.

Systemaattisessa katsauksessa «Halliday JA, Palma CL, Mellor D ym. The relationsh...»1, joka koostui 17 poikkileikkaus- ja pitkittäistutkimuksesta ja neljästä interventiotutkimuksesta, perheolot, erityisesti perheiden vuorovaikutusongelmat (esim. riitaisuus) sekä yhtenäisyyden ja selkeän hierarkian puute, olivat yhteydessä lasten ylipainoon ja lihavuuteen.

Toisen, 32 tutkimusta analysoineen, systemaattisen katsauksen «Bates CR, Buscemi J, Nicholson LM ym. Links betwee...»2 mukaan monet perheoloihin liittyvät tekijät olivat yhteydessä 2–12 vuotiaiden lasten painoon, kun perheiden sosioekonominen tilanne huomioitiin. Perheolojen kaoottisuus (esim. johdonmukaisten sääntöjen ja päivärytmin puute) lisäsi lapsen ylipainon todennäköisyyttä. Säännöllinen päivärytmi ja rajojen asettaminen kasvatuksessa puolestaan vähensivät lapsen ylipainon todennäköisyyttä.

Poikkileikkaustutkimuksessa «Haines J, Rifas-Shiman SL, Horton NJ ym. Family fu...»3 kanadalaisilla 14–24 vuotiailla nuorilla (3 768 tyttöä, 2 614 poikaa) hyvin toimiva perheyhteisö, erityisesti nuoren kokema hyvä suhde vanhempiin, alensi paitsi ylipainon ja lihavuuden, myös syömishäiriöoireiden, riittämättömän liikkumisen ja liian vähäisen nukkumisen todennäköisyyttä. Tytöillä hyvät suhteet molempiin vanhempiin olivat painon kannalta merkittäviä, pojilla vain hyvä suhde isään oli yhteydessä normaalipainoon.

Kommentti: Tutkimukset lasten ja nuorten lihavuuden ja heidän perhetilanteensa välisestä yhteydestä ovat asetelmiltaan ja kysymyksenasetteluiltaan hyvin heterogeenisiä, ja sen mukaisesti myös tulokset. Löydökset kuitenkin vastaavat käytännön havaintoja, joiden mukaan monet vanhemmuuden pulmat voivat olla yhteydessä lasten elintapoihin ja painoon. Perhedynamiikka vaikuttanee esim. kasvatuskäytäntöihin. Tuloksissa lienee kyse myös kasaantumisesta, jossa syy-seuraussuhteet ovat monimutkaiset: hyvinvointi ja hyvät asiat kasaantuvat yksille; huono-osaisuus ja huonot asiat toisille.

Kirjallisuutta

  1. Halliday JA, Palma CL, Mellor D ym. The relationship between family functioning and child and adolescent overweight and obesity: a systematic review. Int J Obes (Lond) 2014;38:480-93 «PMID: 24232501»PubMed
  2. Bates CR, Buscemi J, Nicholson LM ym. Links between the organization of the family home environment and child obesity: a systematic review. Obes Rev 2018;19:716-727 «PMID: 29520946»PubMed
  3. Haines J, Rifas-Shiman SL, Horton NJ ym. Family functioning and quality of parent-adolescent relationship: cross-sectional associations with adolescent weight-related behaviors and weight status. Int J Behav Nutr Phys Act 2016;13:68 «PMID: 27301414»PubMed