Takaisin Tulosta

Somaattisten sairauksien ja häiriöiden yhteys itsemurhiin

Lisätietoa aiheesta
Aino Joensuu
7.1.2020

On viitteitä siitä, että somaattisilla sairauksilla saattaa olla itsenäinen, mielenterveyshäiriöistä riippumaton yhteys itsemurhakäyttäytymiseen. Etenkin useiden samanaikaisten somaattisten sairauksien on arvioitu olevan itsemurhakäyttäytymisen riskitekijä. Lisäksi somaattisesti sairaiden potilaiden depressio on mahdollisesti alidiagnosoitua ja alihoidettua «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1.

Infektiosairauksista HIV/AIDS on yhdistetty lisääntyneeseen itsemurhakuolleisuuteen. Samoin loppuvaiheen munuaisten vajaatoimintaan ja munuaissiirtoon liittyy kohonnut riski itsemurhaan «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1.

Syöpään sairastuneiden potilaiden itsemurhariski on kohonnut noin kaksinkertaiseksi. Suurin riski vaikuttaa olevan ikääntyneillä, miehillä sekä ensimmäisten 12 kuukauden aikana sairastumisen jälkeen. Syöpätyypeittäin ainakin eturauhassyöpään, keuhkosyöpään, haimasyöpään sekä pään ja kaulan alueen syöpiin on todettu liittyvän muita korkeampi itsemurhan riski «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1, «Anguiano L, Mayer DK, Piven ML ym. A literature re...»2, «Guo Z, Gan S, Li Y ym. Incidence and risk factors ...»3.

Tyypin I diabetesta sairastavien itsemurhariski on kohonnut noin kaksinkertaiseksi muuhun väestöön verrattuna. On myös mahdollista, että osaa insuliinihoitoisten diabeetikoiden itsemurhista ei tunnisteta sellaisiksi (fataalit hypoglykemiat) «Pompili M, Forte A, Lester D ym. Suicide risk in t...»4, «Wang B, An X, Shi X ym. MANAGEMENT OF ENDOCRINE DI...»5. Myös II tyypin diabeetikoiden itsemurhariski saattaa olla suurentunut (RR 1,65; 95 % Iuottamusväli 0,95–2,85; toisessa tutkimuksessa RR 1,61; 95 % Iuottamusväli 0,91–2,83) «Wang B, An X, Shi X ym. MANAGEMENT OF ENDOCRINE DI...»5, «Wang Y, Tang S, Xu S ym. Association between diabe...»6.

Useisiin neurologisiin sairauksiin liittyy kohonnut itsemurhariski. Epilepsiaa sairastavien itsemurhariski on noin kolminkertainen muuhun väestöön verrattuna (Epilepsiaa sairastavilla on kohonnut itsemurhariski, «Epilepsiaa sairastavilla on kohonnut itsemurhariski (SMR 3,5).»A Hanna Ansakorpi 11/2013). MS-tautia sairastavien itsemurhariskin on arvioitu olevan kohonnut yli kaksinkertaiseksi ja riskin olevan suurin nuorimmissa ikäryhmissä ja ensimmäisinä vuosina diagnoosin jälkeen «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1, «Pompili M, Forte A, Palermo M ym. Suicide risk in ...»7. Aivohalvauksen sairastaneiden potilaiden itsemurhariskin arvioidaan myös olevan kohonnut, eniten nuorimmilla, alle 50-vuotiailla potilailla (SMR heillä 2,85, kaikissa ikäryhmissä miehillä 1,88 ja naisilla 1,78) «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1. Samoin selkäydinvamman saaneiden itsemurhariski on suurempi, ja samalla kun elinajanodote on pidentynyt somaattisten sairauksien paremman hoidon vuoksi, itsemurhan riski on jopa kasvanut (ennen vuotta 1980 SMR 2,5, vuoden 1980 jälkeen SMR 8,7) «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1.

Harvinaisista neurologisista sairauksista Huntingtonin tautiin liittyy merkittävästi kohonnut itsemurhariski, jonka on arvioitu olevan noin 4–5-kertainen väestöön nähden. Eräässä lähes 4 200 potilasta käsittävässä tutkimuksessa yli 10 % heistä oli yrittänyt itsemurhaa «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1.

Unen häiriintymisestä kärsivillä potilailla on noin kaksinkertainen itsemurhariski (Unihäiriö lisää itsemurhariskiä, ks. näytönastekatsaus Unen häiriintymisen yhteys itsemurhiin «Unihäiriö lisää itsemurhariskiä.»A).

Migreenistä, etenkin aurallisesta, kärsivillä potilailla on kohonnut itsemurhariski verrattuna muuhun väestöön «Pompili M, Serafini G, Di Cosimo D ym. Psychiatric...»8, «Novic A, Kõlves K, O'Dwyer S ym. Migraine and Suic...»9, «Friedman LE, Gelaye B, Bain PA ym. A Systematic Re...»10. Tämä on merkittävää etenkin huomioiden migreenin yleisyyden, sillä sen elinaikaisen esiintyvyyden arvioidaan olevan noin 20 % «Pompili M, Serafini G, Di Cosimo D ym. Psychiatric...»8.

Fyysinen kipu on itsemurha-ajatusten ja itsetuhoisen käyttäytymisen riskitekijä. Laajassa meta-analyysissa havaittiin, että kivusta kärsivillä potilailla itsemurhayrityksiä (tutkimushetkellä OR 2,27, elämän aikana 1,92) oli merkittävästi useammin kuin vertailuryhmässä. Tutkimuksessa todettiin viitteitä myös siitä, että kivusta kärsivällä potilaalla on suurentunut riski tehdä itsemurha. Kahden meta-analyysissa mukana olleen tutkimuksen mukaan vakavasta tai hyvin vakavasta kivusta kärsivistä potilaista jopa 8,0 % oli tehnyt suisidin. Tutkimuksen voima julkaisuharha huomioiden ei kuitenkaan ollut riittävä (kaikkien potilaiden suisidiriski OR 1,25; 0,96–1,62) «Calati R, Laglaoui Bakhiyi C, Artero S ym. The imp...»11, «Stubbs B. The prevalence and odds of suicidal thou...»12.

Yli 65-vuotiaiden joukossa on myös viitteitä siitä, että kaihi, aiempi sydäninfarkti, krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD) sekä nivelreuma saattavat lisätä itsemurhan riskiä «Fässberg MM, Cheung G, Canetto SS ym. A systematic...»13.

Kohonnut itsemurhariski nimen omaan sairauden alkuvaiheessa on syöpäpotilailla, munuaissiirtopotilailla, kirurgisesti hoidetuilla epilepsiapotilailla, aivohalvauspotilailla, MS-tautia sairastavilla sekä selkäydinvamman saaneilla «Suicide risk in people with medical and terminal i...»1.

Kirjallisuutta

 1. Suicide risk in people with medical and terminal illness. Kleespies, Phillip M, Hough, Sigmund, Romeo, Angela M. Kleespies PM (toim.) Behavioral emergencies: An evidence-based resource for evaluating and managing risk of suicide, violence, and victimization. Washington DC, US: American Psychological Association 2009:103-21
 2. Anguiano L, Mayer DK, Piven ML ym. A literature review of suicide in cancer patients. Cancer Nurs 2012;35:E14-26 «PMID: 21946906»PubMed
 3. Guo Z, Gan S, Li Y ym. Incidence and risk factors of suicide after a prostate cancer diagnosis: a meta-analysis of observational studies. Prostate Cancer Prostatic Dis 2018;21:499-508 «PMID: 30108374»PubMed
 4. Pompili M, Forte A, Lester D ym. Suicide risk in type 1 diabetes mellitus: A systematic review. J Psychosom Res 2014;76:352-60 «PMID: 24745775»PubMed
 5. Wang B, An X, Shi X ym. MANAGEMENT OF ENDOCRINE DISEASE: Suicide risk in patients with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Eur J Endocrinol 2017;177:R169-81 «PMID: 28512134»PubMed
 6. Wang Y, Tang S, Xu S ym. Association between diabetes and risk of suicide death: A meta-analysis of 3 million participants. Compr Psychiatry 2016;71:11-6 «PMID: 27568823»PubMed
 7. Pompili M, Forte A, Palermo M ym. Suicide risk in multiple sclerosis: a systematic review of current literature. J Psychosom Res 2012;73:411-7 «PMID: 23148807»PubMed
 8. Pompili M, Serafini G, Di Cosimo D ym. Psychiatric comorbidity and suicide risk in patients with chronic migraine. Neuropsychiatr Dis Treat 2010;6:81-91 «PMID: 20396640»PubMed
 9. Novic A, Kõlves K, O'Dwyer S ym. Migraine and Suicidal Behaviors: A Systematic Literature Review. Clin J Pain 2016;32:351-64 «PMID: 26379072»PubMed
 10. Friedman LE, Gelaye B, Bain PA ym. A Systematic Review and Meta-Analysis of Migraine and Suicidal Ideation. Clin J Pain 2017;33:659-65 «PMID: 27648590»PubMed
 11. Calati R, Laglaoui Bakhiyi C, Artero S ym. The impact of physical pain on suicidal thoughts and behaviors: Meta-analyses. J Psychiatr Res 2015;71:16-32 «PMID: 26522868»PubMed
 12. Stubbs B. The prevalence and odds of suicidal thoughts, behaviours and deaths among people with painful comorbidities: An updated meta-analysis accounting for publication bias. J Psychiatr Res 2016;72:72-3 «PMID: 26580331»PubMed
 13. Fässberg MM, Cheung G, Canetto SS ym. A systematic review of physical illness, functional disability, and suicidal behaviour among older adults. Aging Ment Health 2016;20:166-94 «PMID: 26381843»PubMed