Takaisin Tulosta

Lomake Primary Care PTSD Screen for DSM-5, PC-PTSD-5

Lisätietoa aiheesta
Henna Haravuori
9.1.2020
  • Primary Care PTSD Screen for DSM-5 on perusterveydenhuollon käyttöön suunniteltu PTSD:n seulontalomake «hoi50080d.pdf»1.
  • Lomake vastaa DSM-5-diagnostiikkaa. Lomakkeesta on ollut edeltävästi käytössä aiempaa DSM-diagnostiikkaa vastannut versio PC-PTSD.
  • Lomake kysyy ensimmäiseksi mahdollisesta altistumisesta traumaattisille kokemuksille antaen erilaisia esimerkkejä.
  • Mikäli henkilö vastaa kokeneensa traumaattisen kokemuksen, lomake ohjaa kysymään mahdollisia oireita kokemukseen liittyen.
  • Viiteen eri oirekysymykseen vastataan kyllä tai ei huomioiden viimeinen kuukausi.
  • Kysymykset koskevat:
  1. painajaisia tai tapahtuman ajattelemista sitä haluamatta
  2. tapahtumasta muistuttavien tilanteiden tai ajatusten välttelyä
  3. varuillaan oloa tai säikkymisherkkyyttä
  4. tunteiden turtuneisuutta tai vieraantuneisuutta muista ihmisistä, toiminnoista tai ympäristöstä
  5. syyllisyyden kokemuksia tai vaikeuksia lakata syyttämästä jotakuta muuta tapahtumasta tai sen seurauksista.
  • Kyllä-vastausten perusteella lasketaan summapistemäärä.
  • Lisää tietoa tarvitaan optimaalisesta katkaisupisterajasta. Tällä hetkellä katkaisupisterajaksi voidaan suositella 3 kyllä-vastausta, jolloin seula painottaa sensitiivisyyttä.
  • Seulapositiivisten kohdalla tulisi edetä tarkempaan PTSD:n diagnostiseen arvioon.
  • Lisää tietoa lomakkeen kehittäjän verkkosivuilla: «https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/screens/pc-ptsd.asp»1 ja «https://www.ptsd.va.gov/professional/assessment/documents/pc-ptsd5-screen.pdf»2
  • PC-PTSD:n DSM-IV (4 oirekohtaa) käytettävyydestä seulonnassa perusterveydenhuollossa ja todennäköisesti traumaattisia kokemuksia omaavassa väestössä on pystytty arvioimaan useiden eri tutkimusten yhteenvetona «Spoont MR, Williams JW Jr, Kehle-Forbes S ym. Does...»2.
    • PC-PTSD tutkittuna 5 eri tutkimuksessa (N = 1 100) ja katkaisupisterajalla 3 antoi sensitiivisyydeksi 0,69 (0,55–0,81), spesifisyydeksi 0,92 (0,86–0,95), LR+ 8,5 (5,6–13,0 I2 = 18 %, LR- 0,34 (0,22–0,48) I2 = 58 %, positiivinen ennustearvo PPV 54 % ja negatiivinen ennustearvo NPV 96 %.
  • DSM-5:n mukaisen PC-PTSD-5 version kehittämiseen liittyen «Prins A, Bovin MJ, Smolenski DJ ym. The Primary Ca...»1 arvioitiin kysymyssarjan diagnostisen tarkkuuden olevan erinomainen (AUC = 0,94, 95 % luottamusväli 0,91–0,97).
    • Katkaisupisteraja 3 maksimoi sensitiivisyyden ja katkaisupisteraja 4 diagnostisen tehokkuuden.
    • Katkaisupisteraja 3 antaa sensitiivisyydeksi 0,95, spesifisyydeksi 0,85, tehokkuudeksi 0,86, PPV 0,51, NPV 0,99, LR+ 6,33 ja LR- 0,06.
    • Katkaisupisteraja 4 antaa sensitiivisyydeksi 0,83, spesifisyydeksi 0,91, tehokkuudeksi 0,90, PPV 0,60, NPV 0,97, LR+ 8,79 ja LR- 0,19.
  • PC-PTSD-5:n korealainen versio «Jung YE, Kim D, Kim WH ym. A Brief Screening Tool ...»3 osoitti hyviä psykometrisia ominaisuuksia:
    • sisäinen konsistenssi alfa = 0,872
    • uudelleen testauksen luotettavuus r = 0,89
    • rinnakkaisvaliditeetti r = 0,81
    • AUC = 0,898.
    • Suositellulla katkaisupisterajalla 3 sensitiivisyys oli 0,91, spesifisyys 0,78, PPV 0,68 ja NPV 0,94.

Kirjallisuutta

  1. Prins A, Bovin MJ, Smolenski DJ ym. The Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (PC-PTSD-5): Development and Evaluation Within a Veteran Primary Care Sample. J Gen Intern Med 2016;31:1206-11 «PMID: 27170304»PubMed
  2. Spoont MR, Williams JW Jr, Kehle-Forbes S ym. Does This Patient Have Posttraumatic Stress Disorder?: Rational Clinical Examination Systematic Review. JAMA 2015;314:501-10 «PMID: 26241601»PubMed
  3. Jung YE, Kim D, Kim WH ym. A Brief Screening Tool for PTSD: Validation of the Korean Version of the Primary Care PTSD Screen for DSM-5 (K-PC-PTSD-5). J Korean Med Sci 2018;33:e338 «PMID: 30584416»PubMed