Takaisin Tulosta

Kariesvaurioiden luokittelujärjestelmä International Caries Detection and Assessment System (ICDAS)

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Karies (hallinta)
27.8.2020

Hampaiden reikiintyminen on jatkumo hyvin varhaisesta kiilteen demineralisaatiomuutoksesta kiilteen läpäisseeseen ja lopulta laajasti dentiiniäkin tuhonneeseen vaurioon. International Caries Detection and Assessment System (ICDAS) auttaa kliinikkoa arvioimaan kariesvaurion (kiillekaries/dentiinikaries) eri asteita ja aktiivisuutta. Tämä auttaa suunnittelemaan hoitotoimenpiteitä.

ICDAS on kansainvälisten asiantuntijoiden laatima luokittelujärjestelmä. Se luokittelee kariesvauriot 6 luokkaan alkaen varhaisvaiheen alkavasta kiillevauriosta (ICDAS 1) laajaan, yli puolet hammaspinnasta tuhonneeseen dentiinivaurioon (ICDAS 6) saakka. Terve hammaspinta saa arvon ICDAS 0.

Yleisesti ICDAS-luokat 4–5 vastaavat perinteisen DMF-luokituksen D-arvoa (decayed, paikattava vaurio), kuva «Dentiinivaurioiden ICDAS-luokittelu»1. Vastaavasti ICDAS-luokat 1–3 vastaavat kiillekariesta «Kiillevaurioiden ICDAS-luokittelu»2.

ICDAS-luokituksessa vaurion etenemiseen kiinnitetään huomiota luokittelemalla vaurio aktiiviseksi eli eteneväksi (+) tai inaktiiviseksi eli pysähtyneeksi (-). Katso myös kuvat «hoi50078g.pdf»1, «hoi50078f.pdf»2.

Kuva 1.

Kuva 2.