Takaisin Tulosta

Alaraajan valtimoverenkierron muut mittausmenetelmät

Lisätietoa aiheesta
Pekka Romsi
18.2.2021

Skin perfusion pressure (SPP)

 • Tutkimusta voidaan käyttää kriittisen iskemian diagnostiikassa ja määrittämään haavan paranemisennustetta ja amputaatiotasoa «Brownrigg JR, Hinchliffe RJ, Apelqvist J ym. Perfo...»1, «Lo T, Sample R, Moore P ym. prediction of wound he...»2. Painemansetin alla on laserdoppler-anturi. Mansetti ensin täytetään, jonka jälkeen mansettipainetta lasketaan ja anturi havaitsee perfuusion palautumisen iholle. Palautumisen aikainen mansettipaine mitataan:
  • normaali ihon perfuusiopaine 50–70 mmHg
  • kriittisessä iskemiassa paine alle 30 mmHg
  • jos ihon perfuusiopaine on yli 40 mmHg ja varvaspaine yli 30 mmHg, haavan paranemisennuste on yleensä hyvä.

Pulssikäyrän doppler-analyysi (waveform analysis)

Segmenttipaineiden mittaus

 • Alaraajan valtimotaudin astetta ja paikkaa voidaan arvioida segmenttipainemittauksella. Siinä asetetaan painemansetit käteen, reiden ylä- ja alaosaan sekä säären ylä- ja alaosaan. Mansetit täytetään ja tyhjennetään erikseen ja painemittaukset tehdään kynädopplerlaitteella tai laserdopplermenetelmällä (verisuonilaboratorio) samoin kuin ABI-mittauksen yhteydessä.
 • Paineen lasku enemmän kuin 20 mmHg verrattuna ylempään segmenttiin on osoitus merkittävästä taudista. Menetelmä ei kuitenkaan ole yhtä tarkka ahtauman sijainnin ja ahtauma-asteen määrittämisessä kuin dupplex-kaikututkimus «Del Conde I, Benenati JF. Noninvasive Testing in P...»6, «Sibley RC 3rd, Reis SP, MacFarlane JJ ym. Noninvas...»7.

Pulse volume recording (PVR)

 • Pulssivolyymin mittaus perustuu ilmapletysmografiaan. Se mittaa valtimopulsaation aiheuttamaa painevaihtelua raajaan asennetussa mansetissa. Valtimoahtaumat vaikuttavat pulssikäyrän amplitudiin ja muotoon. Valtimoiden kalkkisuus vaikuttaa tuloksiin vähemmän kuin ABI-mittauksessa. PVR:n yhdistäminen segmenttipainemittauksiin antaa luotettavamman tuloksen kuin nämä menetelmät yksinään. Dupplex-kaikukuvaus antaa kuitenkin tähänkin tutkimukseen verrattuna paremmat tiedot valtimotaudista «Hashimoto T, Ichihashi S, Iwakoshi S ym. Combinati...»8, «Jahn J, Zimmermann W, Moysidis T ym. Ankle brachia...»9.

Fluoresenssikuvaus

 • ICG-fluoresenssikuvaus on ei-invasiivinen ionisoivaa säteilyä sisältämätön tutkimusmenetelmä, jossa käytetään laskimoon ruiskutettavaa fluoresoivaa indosyaniinivihreää (ICG, indocyanin green), jonka kulkeutumista jalan valtimoihin kuvataan lähi-infrapunakameralla.
 • Menetelmä antaa tietoa jalan verenkierrosta ennen ja jälkeen revaskularisaation ja sitä voidaan käyttää potilaiden jälkiseurannassa mahdollisten uusien tukosten havaitsemisessa «Settembre N, Kauhanen P, Albäck A ym. Quality Cont...»10.

Kirjallisuutta

 1. Brownrigg JR, Hinchliffe RJ, Apelqvist J ym. Performance of prognostic markers in the prediction of wound healing or amputation among patients with foot ulcers in diabetes: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev 2016;32 Suppl 1:128-35 «PMID: 26342129»PubMed
 2. Lo T, Sample R, Moore P ym. prediction of wound healing outcome using skin perfusion pressure and transcutaneous oximetry: a single-center experience in 100 patients. Wounds 2009;21:310-6 «PMID: 25902775»PubMed
 3. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL ym. Editor's Choice - 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2018;55:305-368 «PMID: 28851596»PubMed
 4. Azzopardi YM, Gatt A, Chockalingam N ym. Agreement of clinical tests for the diagnosis of peripheral arterial disease. Prim Care Diabetes 2019;13:82-86 «PMID: 30201222»PubMed
 5. Vriens B, D`Abate F, Ozdemir BA ym. Clinical examinations and non-invasive screening tests in the diagnosis of peripheral artery disease in people with diabetes-related foot ulceration. Diabet Med 2018;35:895-902
 6. Del Conde I, Benenati JF. Noninvasive Testing in Peripheral Arterial Disease. Interv Cardiol Clin 2014;3:469-478 «PMID: 28582073»PubMed
 7. Sibley RC 3rd, Reis SP, MacFarlane JJ ym. Noninvasive Physiologic Vascular Studies: A Guide to Diagnosing Peripheral Arterial Disease. Radiographics 2017;37:346-357 «PMID: 27689831»PubMed
 8. Hashimoto T, Ichihashi S, Iwakoshi S ym. Combination of pulse volume recording (PVR) parameters and ankle-brachial index (ABI) improves diagnostic accuracy for peripheral arterial disease compared with ABI alone. Hypertens Res 2016;39:430-4 «PMID: 26911230»PubMed
 9. Jahn J, Zimmermann W, Moysidis T ym. Ankle brachial index and pneumoplethysmographic pulse-volume recordings for detection of peripheral arterial disease. Vasa 2014;43:202-8 «PMID: 24797052»PubMed
 10. Settembre N, Kauhanen P, Albäck A ym. Quality Control of the Foot Revascularization Using Indocyanine Green Fluorescence Imaging. World J Surg 2017;41:1919-1926 «PMID: 28265729»PubMed