Takaisin Tulosta

Kuvantamistutkimukset alaraajojen tukkivaa valtimotautia epäiltäessä

Lisätietoa aiheesta
Maarit Venermo
18.2.2021

Dupleksikaikukuvaus

 • Dupleksikaikukuvaus on yleensä ensivaiheen tutkimus, josta edetään magneetti- tai TT-angiografiaan, mikäli päädytään invasiiviseen hoitoon.
 • Dupleksikaikukuvaus voi korvata hoitotoimenpidettä edeltävän angiografian osalla potilaista «Eiberg JP, Grønvall Rasmussen JB, Hansen MA ym. Du...»1, «Hentsch A, Aschauer MA, Balzer JO ym. Gadobutrol-e...»2.
 • Erityisiä käyttöaiheita ovat
  • munuaisten vajaatoiminta (varjoainetehosteisten menetelmien ollessa vasta-aiheisia)
  • ennen leikkausta hoidettavan segmentin paikannus, kun kliinisen tutkimuksen perusteella epäillään ahtaumaa nivusen alapuolella
  • verisuonisiirteen seuranta leikkauksen jälkeen.
 • Dupleksikaikukuvaus voidaan tehdä kaikille, eikä vasta-aiheita ole.
 • Käyttöä rajoittavat:
  • tulkinnan vaikeus polven alapuolisissa muutoksissa
  • kaikututkimusdiagnostiikkaan koulutetun tutkimuksen vaatima aika
  • henkilökunnan puute
  • tutkimuksen luotettavuuden riippuvuus tekijästä
  • tutkimuksesta ei jää hoidon suunnittelua varten helposti tulkittavaa dokumenttia.

Magneettiangiografia (MRA)

Varjoainetehosteinen TT-angiografia (CTA)

Digitaalinen subtraktioangiografia (DSA)

Painegradienttimittaus

Munuaisten vajaatoiminnan huomioon ottaminen varjoainekuvausta suunniteltaessa

 • Annosteltaessa suonensisäisesti jodipitoista varjoainetta (TT-angiografia, DSA) on riskinä akuutti varjoaineen aiheuttama munuaisvaurio (PC-AKI, post-contrast acute kidney injury). Tärkein PC-AKI:n riskitekijä on munuaisten vajaatoiminta (GFR < 60ml/min). Muita riskitekijöitä ovat mm, sydämen vajaatoiminta, diabetes, myelooma, korkea ikä (> 75 v), sepsis. hypovolemia, toistuva varjoaineen käyttö 48 tunnin sisällä «Mehran R, Dangas GD, Weisbord SD. Contrast-Associa...»21.
 • Munuaisille vaarattomia tutkimusmenetelmiä ovat dupleksikaikukuvaus, hiilidioksidiangiografia ja magneettiangiografia ilman gadoliniumvarjoainetta. Yksiselitteistä käyttösuositusta ei ole annettavissa.
 • Seerumin kreatiniinipitoisuus ja GFR (estimoitu glomerulusten suodosnopeus) tulee tarkistaa kaikilta potilailta ennen varjoaineen antoa.
  • GFR on parempi munuaisten toiminnankuvaaja kuin kreatiniini.
 • Varjoainetta käytettäessä tulee ennakkoon huolehtia potilaan asianmukaisesta laskimonsisäisestä nesteytyksestä. Ks. alla.
 • Dupleksikartoituksen avulla voidaan suunnitella ongelma-alueelle suunnattu varjoainekuvaus, jolloin tarvittavan varjoaineen määrä pienenee.
 • Varjoaineen tulisi olla pieni-osmolaalista.
 • Nesteytyksellä voidaan suojata munuaisia varjoainekuvauksen yhteydessä «Nijssen EC, Rennenberg RJ, Nelemans PJ ym. Prophyl...»22, esimerkiksi seuraavan ohjeen mukaisesti huomioiden munuaisten vajaatoiminnan vaikeusaste

Normaali tai lievä munuaisten vajaatoiminta (GFR > 60ml/min)

 • runsaasti juomista edellisenä iltana

Kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta (30–60 ml/min)

 • varjoaineen anto harkittava tapauskohtaisesti
 • yleisohje: nesteytys 0,9-prosenttisella NaCl-liuoksella 1 ml/kg/tunti 12 tuntia ennen varjoaineen antamista
  • jos varjoaineen määrä on suuri, jatketaan nesteytystä myös kuvauksen jälkeen

Vaikea munuaisten vajaatoiminta (GFR < 30ml/min):

 • konsultoi nefrologia
 • nesteytys 0,9-prosenttisella NaCl-liuoksella / painokg / tunti 12 tuntia ennen toimenpidettä ja 12 tuntia varjoainekuvauksen jälkeen
 • hemodialyysipotilaille dialyysi tehdään varjoainetutkimuksen jälkeen

Kirjallisuutta

 1. Eiberg JP, Grønvall Rasmussen JB, Hansen MA ym. Duplex ultrasound scanning of peripheral arterial disease of the lower limb. Eur J Vasc Endovasc Surg 2010;40:507-12 «PMID: 20609601»PubMed
 2. Hentsch A, Aschauer MA, Balzer JO ym. Gadobutrol-enhanced moving-table magnetic resonance angiography in patients with peripheral vascular disease: a prospective, multi-centre blinded comparison with digital subtraction angiography. Eur Radiol 2003;13:2103-14 «PMID: 12928960»PubMed
 3. Baum RA, Rutter CM, Sunshine JH ym. Multicenter trial to evaluate vascular magnetic resonance angiography of the lower extremity. American College of Radiology Rapid Technology Assessment Group. JAMA 1995;274:875-80 «PMID: 7674500»PubMed
 4. Vuorinen AM, Pakarinen S, Jaakkola I ym. Clinical experience of magnetic resonance imaging in patients with cardiac pacing devices: unrestricted patient population. Acta Radiol 2019;60:1414-1421 «PMID: 30781967»PubMed
 5. Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR ym. ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients with Peripheral Arterial Disease (lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic): a collaborative report from the American Associations for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (writing committee to develop guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease)--summary of recommendations. J Vasc Interv Radiol 2006;17:1383-97; quiz 1398 «PMID: 16990459»PubMed
 6. Wikström J, Holmberg A, Johansson L ym. Gadolinium-enhanced magnetic resonance angiography, digital subtraction angiography and duplex of the iliac arteries compared with intra-arterial pressure gradient measurements. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;19:516-23 «PMID: 10828234»PubMed
 7. Rydahl C, Thomsen HS, Marckmann P. High prevalence of nephrogenic systemic fibrosis in chronic renal failure patients exposed to gadodiamide, a gadolinium-containing magnetic resonance contrast agent. Invest Radiol 2008;43:141-4 «PMID: 18197066»PubMed
 8. Wertman R, Altun E, Martin DR ym. Risk of nephrogenic systemic fibrosis: evaluation of gadolinium chelate contrast agents at four American universities. Radiology 2008;248:799-806 «PMID: 18632533»PubMed
 9. Catalano C, Fraioli F, Laghi A ym. Infrarenal aortic and lower-extremity arterial disease: diagnostic performance of multi-detector row CT angiography. Radiology 2004;231:555-63 «PMID: 15128997»PubMed
 10. Romano M, Mainenti PP, Imbriaco M ym. Multidetector row CT angiography of the abdominal aorta and lower extremities in patients with peripheral arterial occlusive disease: diagnostic accuracy and interobserver agreement. Eur J Radiol 2004;50:303-8 «PMID: 15145492»PubMed
 11. Adriaensen ME, Kock MC, Stijnen T ym. Peripheral arterial disease: therapeutic confidence of CT versus digital subtraction angiography and effects on additional imaging recommendations. Radiology 2004;233:385-91 «PMID: 15358853»PubMed
 12. Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA ym. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33 Suppl 1:S1-75 «PMID: 17140820»PubMed
 13. Koelemay MJ, Legemate DA, Reekers JA ym. Interobserver variation in interpretation of arteriography and management of severe lower leg arterial disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 2001;21:417-22 «PMID: 11352516»PubMed
 14. Hessel SJ, Adams DF, Abrams HL. Complications of angiography. Radiology 1981;138:273-81 «PMID: 7455105»PubMed
 15. Waugh JR, Sacharias N. Arteriographic complications in the DSA era. Radiology 1992;182:243-6 «PMID: 1727290»PubMed
 16. Tetteroo E, Haaring C, van Engelen AD ym. Therapeutic consequences of variation in intraarterial pressure measurements after iliac angioplasty. Cardiovasc Intervent Radiol 1997;20:426-30 «PMID: 9354710»PubMed
 17. Tetteroo E, van Engelen AD, Spithoven JH ym. Stent placement after iliac angioplasty: comparison of hemodynamic and angiographic criteria. Dutch Iliac Stent Trial Study Group. Radiology 1996;201:155-9 «PMID: 8816537»PubMed
 18. Kinney TB, Rose SC. Intraarterial pressure measurements during angiographic evaluation of peripheral vascular disease: techniques, interpretation, applications, and limitations. AJR Am J Roentgenol 1996;166:277-84 «PMID: 8553930»PubMed
 19. Garcia LA, Carrozza JP Jr. Physiologic evaluation of translesion pressure gradients in peripheral arteries: comparison of pressure wire and catheter-derived measurements. J Interv Cardiol 2007;20:63-5 «PMID: 17300406»PubMed
 20. Thomsen HS. European Society of Urogenital Radiology (ESUR) guidelines on the safe use of iodinated contrast media. Eur J Radiol 2006;60:307-13 «PMID: 16965884»PubMed
 21. Mehran R, Dangas GD, Weisbord SD. Contrast-Associated Acute Kidney Injury. N Engl J Med 2019;380:2146-2155 «PMID: 31141635»PubMed
 22. Nijssen EC, Rennenberg RJ, Nelemans PJ ym. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial. Lancet 2017;389:1312-1322 «PMID: 28233565»PubMed