Takaisin Tulosta

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet kiireettömän hoidon perusteisiin

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Alaraajojen tukkiva valtimotauti
18.2.2021
Taulukko 1. Sosiaali- ja terveysministeriön kiireettömän hoidon perusteet «»1: Ateroskleroosin (ICD-luokka I70.2 atherosclerosis arteriarum membrorum, raajojen valtimoiden ateroskleroosi) aiheuttaman katkokävelyn kiireetön toimenpidehoito. Sykkeen palpaatio täydennettynä ABI-mittauksella kuuluu perusterveydenhuollon diagnostiikkaan, ja tiedot löydöksestä tulee liittää lähetteeseen.
ICD-luokka I70.2 Atherosclerosis arteriarum membrorum, raajojen valtimoiden ateroskleroosi
Perusterveydenhuolto, lähetteessä edellytettävät tiedot
  • Klaudikaation syyksi on objektiivisesti todettu tai perustellusti epäiltävissä tukkeava valtimotauti
Kiireettömän verisuonikirurgisen arvion perusteet erikoissairaanhoidossa (pistemäärä 0–100)
  • Dopplerlaitteen tms. avulla mitattu nilkan ja olkavarren systolisten paineiden suhde ≤ 0,9 tai pletysmografialla todettu selkeästi alentunut syketilavuuskuvaaja tai yli 30 %:n lasku nilkan systolisessa verenpaineessa kävelymattorasituksen aikana
  • Kajoavan hoidon aiheellisuus perustuu aina yksilölliseen arvioon.
  • Hoitoon pääsyn perusteena on 50 pisteen raja, josta poikkeavat hoitopäätökset on perusteltava kirjallisesti.
  • Vaikka pisteraja ylittyy, leikkausta ei tehdä, jos siitä ei ole oletettavissa koituvan hyötyä, kun otetaan huomioon potilaan liitännäissairaudet ja muut tekijät
Kliininen haitta (vain 1 vaihtoehto) 0 pistettä Oireeton tai haittaamaton
20 pistettä Harrastusta rajoittava klaudikaatio
30 pistettä Päivittäistä työ- ja toimintakykyä haittaava oireisto
50 pistettä Omin avuin selviytymistä haittaava oireisto tai työ- ja toimintakyvyttömyys
Hoidon lopputulokseen vaikuttavat tekijät (arvioidaan kukin erikseen) 10 pistettä Kävelyharjoitukset ja lääkityksen optimointi eivät ole tuottaneet tulosta
10 pistettä Oireet eivät ole helpottaneet viimeisen puolen vuoden aikana
10 pistettä Tupakoimatta yli kolme kuukautta (tupakoinnin jatkaminen vaarantaa hoitotulokset)
Työ- tai toimintakyky on leikkauksen tai suonensisäisen toimenpiteen avulla palautettavissa tai katkokävely poistettavissa 0 pistettä Epätodennäköisesti (distaalinen valtimotauti, muut sairaudet, huono hoitomyöntyvyys)
10 pistettä Mahdollisesti
20 pistettä Todennäköisesti (aortoiliakaalinen valtimotauti, ei muita suorituskykyä rajoittavia sairauksia, hyvä hoitomyöntyvyys)