Takaisin Tulosta

Kehityksellinen koordinaatiohäiriö, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
26.6.2020

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 16.6.2020
  • Suositustyö aloitetaan vuoden 2021 aikana

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.