Takaisin Tulosta

Riskityökalujen käyttö monisairaiden tunnistamisessa

Lisätietoa aiheesta
Laura Viitanen ja Anne Vola
16.3.2021

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) vuonna 2016 julkaisemassa monisairaan hoitosuosituksessa Multimorbidity: clinical assessment and management «NICE guideline: Multimorbidity: clinical assessmen...»1 arvioitiin erilaisia riskityökaluja tunnistamaan monisairas, jolla oli suurentunut riski joutua sairaalahoitoon, riski elämänlaadun huononemiseen 3 vuoden seurannassa tai riski kuolla seuraavan 12 kuukauden aikana. Tutkimukset oli tehty yli 17-vuotiailla henkilöillä, ja mukana oli sekä prospektiivisia että retrospektiivisiä kohorttitutkimuksia. Suurin osa tutkimuksista oli tehty väestötasolla. Monisairaiden määrää tutkimuksissa ei raportoitu.

Sairaalahoitoon joutumista ennustavia tutkimuksia oli 19, ja niissä oli käytetty 37 erilaista riskityökalua monisairaiden tunnistamiseen. Suurin osa tutkimuksista oli heikkolaatuisia, ja riskityökalut ennustivat huonosti sairaalaan joutumista.

NICEn mukaan ainoastaan validoituja ja sähköisissä tietokannoissa toimivia riskityökaluja PEONY «Donnan PT, Dorward DW, Mutch B ym. Development and...»2, «PEONY-riskityökalun (Model for Predicting Emergency Admissions Over the Next Year) kehittäminen ja validointi»1, QAdmissions «Hippisley-Cox J, Coupland C. Predicting risk of em...»3, «QAdmissions-riskityökalun kehittäminen ja validointi»2 ja eFI «Clegg A, Bates C, Young J ym. Development and vali...»5 suositeltiin käytettäväksi tunnistamaan monisairas, jolla on suurentunut riski päätyä sairaalahoitoon. Näitä riskityökaluja ei voida kuitenkaan suoraan käyttää suomalaisessa väestössä, koska riskityökalun käyttö edellyttää validointia kohdeväestössä.

Heikentynyttä elämänlaatua oli tutkittu 2 tutkimuksessa, joissa oli käytetty 4 erilaista riskityökalua. Kaikki 4 riskityökalua olivat huonoja tunnistamaan monisairas, jolla oli heikentynyt elämänlaatu, ja tutkimusten näyttö oli laadultaan huonoa.

24 tutkimuksessa oli käytetty 41 erilaista riskityökalua tunnistamaan monisairaita, joilla oli alentunut elinajan odote. Tutkimuksia oli tehty sekä väestötasolla että sairaalasta kotiutetuilla potilailla. Mikään riskityökaluista ei tunnistanut hyvin monisairasta, jolla oli alentunut elinajan odote. Tutkimusten näyttö oli heikkolaatuista.

NICEn suosituksen mukaan mitään riskityökaluista ei pitäisi käyttää tunnistamaan monisairas, jolla on alentunut elinajan odote. Tutkimukset oli tehty pääosin iäkkäillä henkilöillä, joten riskityökalujen käytettävyys nuoremmilla monisairailla on heikko.

Useissa julkaistuissa tutkimuksissa on käytetty Charlson comorbidity indexiä (CCI) «Charlson ME, Pompei P, Ales KL ym. A new method of...»4 (Internet «https://www.mdcalc.com/charlson-comorbidity-index-cci»1) riskityökaluna monisairaiden tunnistamisessa. NICEn suosituksessa oli mukana useita tutkimuksia, joissa CCI-riskityökalua oli käytetty tunnistamaan monisairaita. Nämä tutkimukset olivat kuitenkin heikkotasoisia muun muassa suuren harhan riskin ja epäsuoran menetelmän vuoksi, ja ne tunnistivat huonosti monisairaan, jolla oli suurentunut riski joutua ennalta suunnittelemattomaan sairaalahoitoon, heikentynyt elämänlaatu tai lyhentynyt elinajan ennuste.

Kirjallisuutta

  1. NICE guideline: Multimorbidity: clinical assessment and management, 2016 «https://www.nice.org.uk/guidance/ng56/resources/multimorbidity-clinical-assessment-and-management-pdf-1837516654789»2
  2. Donnan PT, Dorward DW, Mutch B ym. Development and validation of a model for predicting emergency admissions over the next year (PEONY): a UK historical cohort study. Arch Intern Med 2008;168:1416-22 «PMID: 18625922»PubMed
  3. Hippisley-Cox J, Coupland C. Predicting risk of emergency admission to hospital using primary care data: derivation and validation of QAdmissions score. BMJ Open 2013;3:e003482 «PMID: 23959760»PubMed
  4. Charlson ME, Pompei P, Ales KL ym. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis 1987;40:373-83 «PMID: 3558716»PubMed
  5. Clegg A, Bates C, Young J ym. Development and validation of an electronic frailty index using routine primary care electronic health record data. Age Ageing 2016;45:353-60 «PMID: 26944937»PubMed