Takaisin Tulosta

Sieninäytteen otto ja lähettäminen laboratorioon

Lisätietoa aiheesta
Elina Aho-Laukkanen ja Ilona Mikkola
4.3.2021

Tarkat näytteenotto-ohjeet natiivi-, viljely- ja NhO-tutkimuksia varten on aina tarkistettava laboratoriosta.

Kirjallisuutta

  1. Robert R, Pihet M. Conventional methods for the diagnosis of dermatophytosis. Mycopathologia 2008;166:295-306 «PMID: 18478359»PubMed
  2. Lilly KK, Koshnick RL, Grill JP ym. Cost-effectiveness of diagnostic tests for toenail onychomycosis: a repeated-measure, single-blinded, cross-sectional evaluation of 7 diagnostic tests. J Am Acad Dermatol 2006;55:620-6 «PMID: 17010741»PubMed
  3. Weinberg JM, Koestenblatt EK, Tutrone WD ym. Comparison of diagnostic methods in the evaluation of onychomycosis. J Am Acad Dermatol 2003;49:193-7 «PMID: 12894064»PubMed
  4. Evans EG, Richardson MD. Medical mycology: A practical approach. IRL Press, Oxford University Press. Oxford 1989
  5. Mycology. Kirjassa: Koneman's Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. Wing W Jr ym. (toim.) Lippincott Williams & Wilkins 2006;21:1151-242
  6. Hull PR, Gupta AK, Summerbell RC. Onychomycosis: an evaluation of three sampling methods. J Am Acad Dermatol 1998;39:1015-7 «PMID: 9843020»PubMed
  7. Evans EG. Nail dermatophytosis: the nature and scale of the problem. J Dermatol Treat 1990;1(Suppl 2):47-8
  8. Suhonen R, Dawber RP, Ellis D. Fungal infections of the skin, hair and nails. Martin Dunitz Ltd. London
  9. Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Landry ML, Pfaller MA (toim.). Manual of Clinical Microbiology. ASM Press, Washington DC. 9. painos 2007
Kuva 1.

Näytteenottokohdan puhdistus. Ennen sieninäytteen ottoa kohdealue puhdistetaan hyvin spriillä. Näin saadaan tutkimusta haittaavien kontaminaatiohomeiden määrää vähennetyksi.

Kuva: Raimo Suhonen

Kuva 2.

Kuollutta sienirihmaa sisältävä kynnen kärki tulee poistaa. Kynnen kärjestä on hyvä leikata reuna pois. Sitä ei liitetä näytemateriaaliin.

Kuva: Raimo Suhonen

Kuva 3.

Kynnen vuoleminen sieninäytettä varten. Yksi näytteenottoväline on leikkausveitsi nro 15, jolla vuollaan kynnen pinnasta ohuita lastuja.

Kuva: Raimo Suhonen

Kuva 4.

Kynsinäytettä varten kynttä on vuoltava vauriokerrokseen asti. Kynttä vuollaan sienen vioittamaan syvyyteen asti. Kynnen pinnan terveen sarveiskerroksen lastuja ei tule liittää näytemateriaaliin.

Kuva: Raimo Suhonen

Kuva 5.

Sieninäytteen otto kyretillä. Kyretillä voidaan kaapia verettömästi kynsilevyn pohjaa ja kynsipedin ihon pintakerrosta, silsasienen primaaria kasvualuetta.

Kuva: Raimo Suhonen

Kuva 6.

Sieninäytteen otto rengasveitsellä. Hyvää näytemateriaalia saa myös 2 mm:n rengasveitsellä. Se sopii myös kynsipedin kaapimiseen.

Kuva: Raimo Suhonen