Takaisin Tulosta

Pakko-oireinen häiriö (OCD), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -toimitus
29.6.2021

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 9.6.2021
  • Suositustyö aloitetaan vuonna 2022

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.