Takaisin Tulosta

Geriatrinen depressioasteikko (GDS)

Apuohjelmat
Artikkeli tarkastettu 20.11.2015Viimeisin muutos 2.4.2019

Lisätietoa mittarista ks. TOIMIA-tietokanta «GDS-15, Myöhäisiän depressioseula»1

Geriatric depression screening scale

Geriatrinen depressioasteikko (GDS) kehitettiin iäkkäiden henkilöiden masennuksen arviointia varten. Kehitystyössä painotettiin asteikon täyttämisen helppoutta. Lisäksi pyrittiin välttämään vanhuksilla yleisesti esiintyvien somaattisten oireiden mukaan ottamista kysymysvalikomaan. Alkuperäisestä 30 kysymystä (kyllä/ei) käsittävästä asteikosta on myöhemmin kehitetty 15, 10 ja 4 kysymyksestä koostuvat suppeammat arviointiasteikot.

GDS on itsearviointiasteikko, mutta toinen henkilö voi täyttää asteikon luettuaan kysymykset ääneen tutkittavalle. Masennusoireita arvioidaan viimeksi kuluneen viikon ajalta. GDS soveltuu parhaiten depression seulontamittariksi vanhuksilla. Summapistemäärä 0–10 on normaali, 11–20 viittaa lievään depressioon ja 21–30 keskivaikeaan tai vaikeaan depressioon.

Kysymysten esittämiseen kuluu n. 15 minuuttia. Tutkittavalle kannattaa ennen kyselyn aloittamista lyhyesti esitellä asteikon merkitys ja oikea vastaamistapa, esimerkiksi: ”Kysyn nyt teiltä kysymyksiä, joiden avulla haluan selvitellä tämänhetkistä mielialaanne. Toivoisin, että vastaisitte kaikkiin kysymyksiin hyvin lyhyesti, mieluiten ”kyllä” tai ”ei”. Se voi olla välillä vaikeata, mutta vastatkaa sen mukaan mikä mielestänne on lähinnä totuutta. Jotkut kysymykset herättävät uusia kysymyksiä tai tarvetta käydä kysymystä perusteellisemmin lävitse, mutta niihin kohtiin voimme palata myöhemmin, kun olemme koko kyselyn suorittaneet”.

Tulostettava pdf-versio «GDS30.pdf»1. Lomakkeen voi myös ladata ja tallentaa omalle koneelleen, minkä jälkeen sen voi avata ja täyttää erillisessä Adobe Acrobat Reader -sovelluksessa. Tällöin on käytössä myös laskenta-automatiikka. Toiminto vaatii uusimman Reader-version käyttöä. Sen voit tarvittaessa ladata Adoben sivustolta, jonne pääset tästä linkistä «https://get.adobe.com/reader/»1.

Asiantuntijat

Suomen Alzheimer -tutkimusseura

Petteri Viramo

Kari Alhainen

Antero Leppävuori

Timo Erkinjuntti

Tiina Huusko

Sirkka-Liisa Kivelä

Keijo Koivisto

Hannu Koponen

Tuula Saarela

Raimo Sulkava

Risto Vataja