Suositus leikkausta edeltävästä arvioinnista poistunut käytöstä 24.6.

UUTISET 24.06.2021

Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt, että Leikkausta edeltävä arviointi Käypä hoito -suosituksen ylläpidosta luovutaan. Suositus on päivitetty edellisen kerran vuonna 2014.

Leikkausta edeltävä arviointi Käypä hoito -suositus on poistettu julkaisusta Käypä hoito -sivustolta ja Terveysportista Lääkärin tietokannoista torstaina 24.6.2021.

Sen PDF-versio vuodelta 2014 on liitetty arkistokäyttöä varten suosituksen historiatietoartikkeliin sekä osaksi Terveysportin Lääkärin tietokantojen artikkelia Leikkauskelpoisuuden arviointi ja leikkaukseen valmistaminen (vaatii käyttöoikeuden).