Suositus leikkausta edeltävästä arvioinnista poistuu käytöstä 24.6.

UUTISET 25.05.2021

Duodecimin verkostovaliokunta on päättänyt, että Leikkausta edeltävä arviointi Käypä hoito -suosituksen ylläpidosta luovutaan. Suositus on päivitetty edellisen kerran vuonna 2014.

Leikkausta edeltävä arviointi Käypä hoito -suositus poistetetaan julkaisusta Käypä hoito -sivustolta ja Terveysportista Lääkärin tietokannoista torstaina 24.6.2021.