Tutustu Monisairas potilas -suosituksen luentomateriaaliin

UUTISET 29.06.2021

Monisairastavuus lisääntyy väestön ikääntyessä ja monisairaat ovat keskeinen potilasryhmä koko terveydenhuoltojärjestelmässä. Ensimmäinen suomalainen tälle potilasryhmälle laadittu Käypä hoito -suositus linjaa tavoitteeksi tunnistaa erityisesti riskissä olevat monisairaat potilaat. Suositus korostaa hoidon jatkuvuutta ja keskittymistä potilaan kokonaistilanteeseen yksittäisten sairauksien sijaan. Keskeinen osa hyvää hoitoa on hoitosuunnitelma.

Luentomateriaaliin >>