Ruoka-allergia (lapset)

Käypä hoito
24.10.2012
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Suosituksen päivitys on käynnissä

Suosituksen tulostettava versio (PDF) «»1

Muut aiheeseen liittyvät Käypä hoito -suositukset:

Keskeinen sisältö

 • Perusterveydenhuollon tulee löytää ja lähettää oikeaan aikaan jatkotutkimuksiin lapset, joilla epäillään ruoan aiheuttamaa anafylaksiaa tai joilla esiintyy pitkäaikaisia tai vaikeita iho- ja suolisto-oireita. Lievät oireet tutkitaan ja hoidetaan perusterveydenhuollossa tätä suositusta noudattaen.
 • Taudinmääritys perustuu ravitsemuksessa keskeisten ruokien (käytännössä maidon ja viljojen) osalta ruoka-allergiaan perehtyneen lääkärin valvomaan välttämis-altistuskokeeseen ja muilta osin kotona tehtäviin kokeiluihin lääkärin, terveydenhuoltohenkilökunnan ja potilaan huoltajan kanssa yhdessä laaditun suunnitelman mukaan.
 • Iho- ja laboratoriotestien hyöty diagnostiikassa on rajallinen.
 • Hoito on oireita aiheuttavan ruoan määräaikainen välttäminen ja tasapainoinen iänmukainen ruokavalio. Sillä taataan lapsen normaali kasvu ja kehittyminen.

Tavoite

 • Suosituksen tavoitteena on yhdenmukaistaa lasten ruokiin liitettyjen oireiden selvittäminen sekä ruoka-allergian taudinmääritys ja hoito.
 • Tavoitteena on myös edistää ruoka-allergioiden varhaista tunnistamista ja hoitoa, välttämisruokavalion oikeaa kohdistamista, ruoka-allergiapotilaan asianmukaista seurantaa sekä hänen normaalin ravitsemuksensa toteutumista.

Kohderyhmät

 • Suosituksen kohderyhminä ovat perusterveydenhuollon osalta erityisesti lastenneuvoloiden henkilöstö ja julkisen ja yksityisen erikoissairaanhoidon osalta lasten allergisia sairauksia hoitava henkilökunta.

Rajaukset

 • Suositus rajoittuu lähinnä pienten lasten ruoka-allergiaan.
 • Suosituksessa ei käsitellä erilaisia ruokaintoleranssin muotoja, esimerkiksi laktoosi-intoleranssia.

Epidemiologia

Mekanismit

Ehkäisy

Ruoka-allergeenit

Diagnostiikka

Iho-oireet

Suolioireet

Anafylaksia

 • Anafylaksian ensioireita ovat ihon kuumoitus, punoitus ja pistely, takykardia ja täyteyden tunne kurkussa. Oireisto etenee nopeasti, ihoturvotus lisääntyy, nokkosihottuma laajenee, ilmaantuu hengitysvaikeuksia, kalpeutta ja verenpaineen laskua, ja pahimmassa tapauksessa sydän pysähtyy.
 • Tila on tunnistettava ja hoidettava nopeasti adrenaliinilla, ja anafylaksiasta toivotaan lähetettävän tieto anafylaksiarekisteriin «http://www.hus.fi/anafylaksiarekisteri»1.

Ihopistokoe

Seerumin allergeenispesifiset IgE-vasta-aineet

Seerumin kokonais-IgE:n määritys ja IgE-ruokaryhmätestit

 • Kokonais-IgE:n määrä lisääntyy iän mukana lapsuuden ajan (ks. sähköinen tausta-aineisto «Iän mukaiset seerumin kokonais-IgE-viitearvot (S-IgE)»5) ja kertoo taipumuksesta IgE:n tuottoon. Sen mittaamisesta saattaa olla hyötyä erikoistilanteissa, esimerkiksi jos spesifisten IgE-määritysten tulokset ovat positiiviset monen eri allergeenin suhteen.
 • Näyttöä IgE-ruokaryhmätestien toimivuudesta on niukasti. Nämä testit ovat epäherkempiä kuin spesifiset IgE-vasta-ainemääritykset.

Ruokaepikutaanitesti

Seerumin ruokaspesifiset IgA- ja IgG-vasta-aineet

 • Ruokaspesifiset IgA- ja IgG-vasta-aineet kertovat altistumisesta kyseiselle ruoka-aineelle, eikä niitä voida käyttää allergiadiagnostiikassa.

Muut laboratoriotutkimukset

 • Tieteellisissä tutkimuksissa on kehitetty potilasryhmien vertailuun ja immunologisten mekanismien osoittamiseen lukuisia menetelmiä, jotka eivät käytännössä sovellu yksittäisen potilaan ruoka-allergian toteamiseen.
 • Harvinaisten allergeenien todentamisessa voidaan käyttää harkitusti IgE-vasta-aineiden osoittamista niin sanotun immunospot-tutkimuksen avulla (HYKS:n iho- ja allergiasairaala, allergeenilaboratorio). Tutkimuksilla voidaan osoittaa myös niin sanottuja piiloallergeeneja (esimerkiksi maito maidottomassa, kananmuna munattomassa jäätelössä).

Valvottu altistuskoe ja kotikokeilu

Hoito

Muut ravitsemushoidot

Probiootit, prebiootit ja rasvahapot

Erityiskysymyksiä

1. Ruoka-allergia rintamaitoa saaneella lapsella

2. Maitoallergia

Taulukko 1. Erityiskorvikkeen valinta maitoallergiselle vauvalle (*).
 Hera- tai kaseiinihydrolysaattiSoijakorvikeAminohappopohjainen korvike
 1. 1Pharmaca Fennica 2009, hinnat ilman alennusta.
 2. (*) Valitun erityiskorvikkeen käyttöä jatketaan puolentoista vuoden ikään saakka. Erityiskorviketta ei tänä aikana ole mielekästä vaihtaa.
KäyttöaiheIästä riippumattaYli 6 kk:n ikäiselleHydrolysaattikorvikkeen sopimattomuus
Vasta-aiheHydrolysaatin sopimattomuusSoijan sopimattomuus 
Hinta (€/l)16.7–8.53.4–4.89.8–33.8
 • Pieni osa maidolle allergisista ei siedä pitkälle pilkottuja imeväisen erityisvalmisteita. Heille suositellaan aminohappopohjaisia erityisvalmisteita.
 • Muiden ruoka-aineiden kuin maidon ja maitotuotteiden välttäminen ei edistä maitoallergian hoitoa, vaan ruokavaliota tulee laajentaa aloittaen yhden uuden ruoka-aineen käyttö viikossa. Lehmänmaidolle allergisten imeväisten hoitoon ei käytetä ristiallergioiden vuoksi muiden eläinten maitoa. Yli vuoden ikäisille maitoallergiaa poteville lapsille voidaan antaa maitovalmisteiden sijaan soijasta, kaurasta tai riisistä valmistettuja juomia sekä jogurtin, kerman ja jäätelön kaltaisia valmisteita, jos nämä proteiinilähteet sopivat lapselle. Näissä tapauksissa on keskeistä antaa vanhemmille selkeät ohjeet energian, proteiinien, vitamiinien ja kivennäisaineiden riittävän saannin varmistamiseksi. Esimerkki potilasohjeesta on sähköisessä tausta-aineistossa «Maitoallergisen alle 2-vuotiaan lapsen ruokavalio»10.
 • Lapselle annetaan D-vitamiinia ja kalsiumia taulukkojen «D-vitamiinivalmisteen annostelu lapsille.»2 ja «Kalsiumvalmisteen* annostelu erityiskorviketta käyttävälle alle kaksivuotiaalle lapselle.»3 mukaisesti. D-vitamiinin annostelu on kaikille lapsille sama, riippumatta siitä saako lapsi äidinmaitoa, äidinmaidonkorviketta, lasten erityisvalmistetta, vitaminoitua lastenvelliä/puuroa tai muuta D-vitaminoitua maitoa. Poikkeuksena ovat ainoastaan erittäin runsaasti vitaminoidut tuotteet kuten maitovalmisteet, joissa on D-vitamiinia 2 µg /100 ml tai enemmän. Tällaisia valmisteita käyttävien lasten D-vitamiinilisän tarve arvioidaan yksilöllisesti. Niiden säännöllinen erittäin runsas käyttö saattaa johtaa liian runsaaseen D-vitamiinin saantiin. (Katso THL:n, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen uusi suositus D-vitamiinivalmisteiden käytöstä lapsilla «http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=23892»7.) Ks. myös sähköinen tausta-aineisto «Suositus kalsiumin saannista»11.
 • Yli kaksivuotiaalle annetaan kalsiumvalmistetta 500 mg/vrk, ellei käytössä ole maitoa tai kalsiumilla täydennettyä maidon tyyppistä valmistetta.
 • Monivitamiini-kivennäisainevalmiste on tarpeen lapsille, joiden ruokavalio on suppea, esimerkiksi täysjyväviljan, kasvisten, marjojen tai hedelmien käyttö on vähäistä. Ravitsemusterapeutti arvioi tarvittaessa lapsen ruokavalion monipuolisuuden.
Taulukko 2. D-vitamiinivalmisteen annostelu lapsille.
IkäD-vitamiiniannos
Alle 2-vuotiaat10 µg (400 IU)
2–18-vuotiaat7,5 µg (300 IU)
Taulukko 3. Kalsiumvalmisteen* annostelu erityiskorviketta käyttävälle alle kaksivuotiaalle lapselle.
IkäAnnos erityiskorvikkeen käyttömäärän mukaan (dl/vrk)
*Kalsiumvalmisteena suositellaan käytettäväksi kalsiumkarbonaattia (CaCO3).
 Alle 5Yli 5
Alle yksivuotiaat250 mg/vrkEi täydennystä
1–2-vuotiaat500 mg/vrk250 mg/vrk

3. Vehnä-ohra-ruisallergia

 • Tavallisimmat Suomessa oireita aiheuttavat viljat ovat vehnä, ohra ja ruis sekä harvemmin kaura. Näistä suomalainen 1–2-vuotias lapsi saa 20 % energiastaan; ks. sähköinen tausta-aineisto «Vilja-allergisen lapsen ruokavalio»12.
 • Kokeilemalla etsitään sopivat korvaavat ruoka-aineet: kaura, riisi, maissi, hirssi tai tattari; sähköinen tausta-aineisto «Vilja-allergisen lapsen ruokavalio»13.

4. Kananmuna-allergia

5. Siitepölyallergiaan liittyvät ruoka-allergiat

Lääkehoito

 • Jos lapsi on vahingossa nauttinut ruoka-ainetta, jolle hän on allerginen, lievien allergiaoireiden (kutinan tai nokkosihottuman) hoitoon riittää antihistamiinilääkitys suun kautta. Jos ilmaantuu vaikeita oireita (yleistynyt urtikaria, hengitysvaikeuksia, hypotensiota tms.) tai kyseinen ruoka-aine on aiheuttanut niitä lapselle aiemmin, annetaan ensiapuhoitona adrenaliinia lihakseen ja lapsi toimitetaan heti lääkärin hoitoon.
 • Atooppisen ihottuman paikallishoidosta huolehditaan perusvoiteilla, kortisonivoiteilla ja erikoislääkärin arvion mukaan tarvittaessa kalsineuriinin estäjillä (pimekrolimuusilla tai takrolimuusilla). Ks. Käypä hoito -suositus Atooppinen ekseema «Atooppinen ekseema»5.

Uusinta-altistukset ja ennuste

Diagnostiikan, hoidon ja seurannan porrastus

 • Porrastuskäytännöt sovitaan alueellisesti sen mukaan, miten tietoa ja taitoa on eri tasoilla saatavilla.
 • Erityisosaamista tarvitaan seuraavissa tilanteissa: lapsella on laaja-alainen tai vaikeahoitoinen ihottuma, lapsen oireet pahenevat jatkuvasti (toistuvat yhteydenotot ja lapsen oireilu vaikeutuu tai laajenee vähitellen), lapsen ruokavalio kapenee omaehtoisesti, lapsen kasvu häiriintyy, tai epäillään ruoka-aineen aiheuttamaa allergista yleisreaktiota; ks. Lääkärin käsikirja, Lapsen normaali ja poikkeava kasvu «Lapsen normaali ja poikkeava kasvu»9.
 • Maitoallergiaa epäiltäessä eliminaatioruokavalio erityisvalmisteineen voidaan aloittaa perusterveydenhuollossa, jos toteutuksesta on selkeät alueelliset ohjeet eikä vauvan pääsy ruoka-allergiaan perehtyneeseen yksikköön diagnoosin varmistusta varten viivästy tarpeettomasti.
 • Maitoallergiaa epäiltäessä voidaan imettävän äidin ruokavaliota rajoittaa perusterveydenhuollossa lyhytaikaisesti (kahden viikon ajaksi) diagnoosin varmistamiseksi. Maitoallergian hoitona äidin ruokavalion rajoittaminen on harvoin tarpeen, ja sen seuranta vaatii erityisosaamista.
 • Ihopistokokeiden ja IgE-määritysten tulkintaan tarvitaan erityisosaamista.
 • Ravitsemusterapeutille tulee lähettää kaikki lapset, joille aloitetaan monia ravitsemuksessa keskeisiä ruoka-aineita koskeva pitkäkestoinen välttämisruokavalio (maito, viljat). Pelkän maitoallergian takia ravitsemusterapeutin konsultaatio on tarpeen, jos ruokavalion toteutuksessa tai lapsen kasvussa ilmenee ongelmia. Hoitoyksikössä, jossa tutkitaan ja hoidetaan keskeisille ruoka-aineille allergisia lapsia, tulee olla käytettävissä ravitsemusterapeutti. Tavoitteena on, että ohjaus järjestyy kuukauden kuluessa välttämisruokavalion aloittamisesta. Jokaiselle perheelle tulee antaa suullista ja kirjallista neuvontaa sovitun ruokavalion toteuttamisesta, ja tähän tarkoitetun kirjallisen aineiston tulee olla ajantasaista.
 • Kaikki ruoka-allergiaa potevat lapset kuuluvat normaaliin neuvolaseurantaan, ja heidän tulee saada normaalit rokotukset.
 • Perusterveydenhuollon seurantaan soveltuvat ne potilaat, jotka kasvavat ja kehittyvät hyvin, joiden oireilu on hallinnassa ja joiden ruokavalio on iänmukainen ja laajenee hyvin. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat myös lapset, joiden ruokavaliosta on poistettu yksittäisiä ruoka-aineita (ravitsemuksessa vähemmän keskeisiä), ja kouluikäiset, joiden ruokavalio on monipuolinen ja iänmukainen.
 • Terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat välttämisruokavalioiden tarpeen ennen koulun aloittamista. Tavoitteena on, että jokaista vältettävää ruoka-ainetta kokeillaan vuosittain.
 • Ryhmän ehdotus keskeisiksi seurattaviksi kriteereiksi (näitä ja näiden muutoksia seuraamalla voitaisiin arvioida hoidon laatua yksilö- ja organisaatiotasolla):
  • Oirepäiväkirjaa käytetään valvotun altistuksen ja kotikokeilujen yhteydessä (tavoite 100 %).
  • Maito- ja vehnä-ohra-ruisallergia todetaan välttämis-altistuskokeilulla (valvotut altistukset maidolle ja vehnälle, tavoite 90 %).
  • Maito- ja vehnä-ohra-ruisallergiaa potevat lapset pääsevät ravitsemusterapeutin vastaanotolle kuukauden kuluessa diagnoosista (tavoite 100 %).
  • Jokaisen maito- tai vehnä-ohra-ruisallergiaa potevan lapsen kasvua seurataan kasvukäyrän avulla hoitovastuussa olevassa yksikössä (tavoite 100 %, ajan tasalla oleva käyrä).
  • Lapsi ohjataan ravitsemusterapeutin vastaanotolle ja ohjaukseen aina silloin, kun ruoka-allergian oireet uhkaavat normaalia kasvua, ja lastenlääkärille, jos reaktiot ovat vaarallisia.
  • Varhaiset astmaoireet tunnistetaan ja astmatutkimukset käynnistetään.
  • Alle 10 % maidolle allergisista lapsista käyttää aminohappopohjaista valmistetta.
  • Ennen kouluunmenoa arvioidaan neuvolakäynnillä välttämisruokavalion tarve ja tehdään tarvittavat valvotut altistukset ja kotikokeilut oirepäiväkirjaa käyttäen.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Ruoka-allergia (lapset) -suosituksen historiatiedot «Ruoka-allergia (lapset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»15

Puheenjohtaja:

Timo Vanto, dosentti, lastenallergologian erikoislääkäri; TYKS:n lastenklinikka

Sihteeri:

Tuomas Jartti, dosentti, lastenallergologian erikoislääkäri; TYKS:n lastenklinikka

Jäsenet:

Erika Isolauri, professori; TYKS:n lastenklinikka

Minna Kaila, dosentti; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/Finohta, Tampere ja TAYS:n lastenklinikka

Krista Korhonen, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri; Härkätien terveyskeskus

Jorma Komulainen, LL (väit.), ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki (Käypä hoito -toimittaja)

Mika Mäkelä, dosentti, vastaava ylilääkäri; HYKS:n iho- ja allergiasairaala

Soili Mäkinen-Kiljunen, dosentti, kemisti; HYKS:n iho- ja allergiasairaala

Sanna Poikonen, LT, osastonylilääkäri; Keski-Suomen keskussairaala, ihotautien klinikka

Erkki Savilahti, professori; HYKS:n lasten ja nuorten sairaala

Ursula Schwab, FT, dosentti, kliininen opettaja, laillistettu ravitsemusterapeutti; Kuopion yliopisto, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, kliinisen ravitsemustieteen yksikkö ja KYS, Kliinisen ravitsemuksen yksikkö

Helena Voutilainen, THM, laillistettu ravitsemusterapeutti; HYKS:n iho- ja allergiasairaala, Raviolin kliinisen ravitsemusterapian yksikkö

Sidonnaisuudet

Erika Isolauri: Ei sidonnaisuuksia.

Tuomas Jartti: Ei sidonnaisuuksia.

Minna Kaila: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Ks. www.kaypahoito.fi / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Krista Korhonen: Ei sidonnaisuuksia.

Mika Mäkelä: Ei sidonnaisuuksia.

Sanna Poikonen: Ei sidonnaisuuksia.

Erkki Savilahti: Toiminut tutkimusjohtajana Valio Oyj:n rahoittamissa probioottitutkimuksissa vuosina 2000–2007.

Ursula Schwab: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin kliinisiä ravintovalmisteita valmistavan yrityksen kustantamana (Nestle).

Timo Vanto: Ei sidonnaisuuksia.

Helena Voutilainen: Ei sidonnaisuuksia.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. Kajosaari M. Food allergy in Finnish children aged 1 to 6 years. Acta Paediatr Scand 1982;71:815-9 «PMID: 7180451»PubMed
 2. Bock SA. Prospective appraisal of complaints of adverse reactions to foods in children during the first 3 years of life. Pediatrics 1987;79:683-8 «PMID: 3575022»PubMed
 3. Høst A, Halken S. A prospective study of cow milk allergy in Danish infants during the first 3 years of life. Clinical course in relation to clinical and immunological type of hypersensitivity reaction. Allergy 1990;45:587-96 «PMID: 2288394»PubMed
 4. Saarinen KM, Juntunen-Backman K, Järvenpää AL ym. Supplementary feeding in maternity hospitals and the risk of cow's milk allergy: A prospective study of 6209 infants. J Allergy Clin Immunol 1999;104:457-61 «PMID: 10452771»PubMed
 5. Venter C, Pereira B, Voigt K ym. Prevalence and cumulative incidence of food hypersensitivity in the first 3 years of life. Allergy 2008;63:354-9 «PMID: 18053008»PubMed
 6. Zuidmeer L, Goldhahn K, Rona RJ ym. The prevalence of plant food allergies: a systematic review. J Allergy Clin Immunol 2008;121:1210-1218.e4 «PMID: 18378288»PubMed
 7. Ostblom E, Lilja G, Pershagen G ym. Phenotypes of food hypersensitivity and development of allergic diseases during the first 8 years of life. Clin Exp Allergy 2008;38:1325-32 «PMID: 18477012»PubMed
 8. Wood RA. The natural history of food allergy. Pediatrics 2003;111:1631-7 «PMID: 12777603»PubMed
 9. Isolauri E, Huurre A, Salminen S ym. The allergy epidemic extends beyond the past few decades. Clin Exp Allergy 2004;34:1007-10 «PMID: 15248842»PubMed
 10. Nakagomi T, Itaya H, Tominaga T ym. Is atopy increasing? Lancet 1994;343:121-2 «PMID: 7903758»PubMed
 11. Nakagawa T, Nakagomi T, Hisamatsu S ym. Increased prevalence of elevated serum IgE and IgG4 antibodies in students over a decade. J Allergy Clin Immunol 1996;97:1165-6 «PMID: 8626995»PubMed
 12. Juntunen-Backman K, Mäkinen-Kiljunen S, Granlund H, Haahtela T. Anafylaksiarekisteri. Suom Lääkäril 1999;54:4401-3
 13. Mäkinen-Kiljunen S, Andersén H, Mäkelä M, Haahtela T. Anafylaksiailmoitukset vuosina 2000-2004. Suom Lääkäril 2005;40:4007-13
 14. Johansson SG, Hourihane JO, Bousquet J ym. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy 2001;56:813-24 «PMID: 11551246»PubMed
 15. Isolauri E, Turjanmaa K. Combined skin prick and patch testing enhances identification of food allergy in infants with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 1996;97:9-15 «PMID: 8568142»PubMed
 16. Isolauri E, Suomalainen H, Kaila M ym. Local immune response in patients with cow milk allergy: follow-up of patients retaining allergy or becoming tolerant. J Pediatr 1992;120:9-15 «PMID: 1370536»PubMed
 17. Osborn DA, Sinn JK. Prebiotics in infants for prevention of allergic disease and food hypersensitivity. Cochrane Database Syst Rev 2007;4:CD006474 «PMID: 17943911»PubMed
 18. García Ortiz JC, Cosmes Martín P, Lopez-Asunolo A. Melon sensitivity shares allergens with Plantago and grass pollens. Allergy 1995;50:269-73 «PMID: 7545882»PubMed
 19. Mäkinen-Kiljunen S. Banana allergy in patients with immediate-type hypersensitivity to natural rubber latex: characterization of cross-reacting antibodies and allergens. J Allergy Clin Immunol 1994;93:990-6 «PMID: 8006321»PubMed
 20. Kull I, Hallner E, Lilja G ym. Peanut oil in vitamin A and D preparations: reactions to skin test and manifestation of symptoms. Pediatr Allergy Immunol 1999;10:21-6 «PMID: 10410913»PubMed
 21. Hourihane JO, Bedwani SJ, Dean TP ym. Randomised, double blind, crossover challenge study of allergenicity of peanut oils in subjects allergic to peanuts. BMJ 1997;314:1084-8 «PMID: 9133891»PubMed
 22. Eigenmann PA. Anaphylactic reactions to raw eggs after negative challenges with cooked eggs. J Allergy Clin Immunol 2000;105:587-8 «PMID: 10719312»PubMed
 23. Altschul AS, Scherrer DL, Muñoz-Furlong A ym. Manufacturing and labeling issues for commercial products: relevance to food allergy. J Allergy Clin Immunol 2001;108:468 «PMID: 11544472»PubMed
 24. Saarinen KM, Savilahti E. Infant feeding patterns affect the subsequent immunological features in cow's milk allergy. Clin Exp Allergy 2000;30:400-6 «PMID: 10691899»PubMed
 25. Sicherer SH, Sampson HA. Food hypersensitivity and atopic dermatitis: pathophysiology, epidemiology, diagnosis, and management. J Allergy Clin Immunol 1999;104:S114-22 «PMID: 10482862»PubMed
 26. Illi S, von Mutius E, Lau S ym. The natural course of atopic dermatitis from birth to age 7 years and the association with asthma. J Allergy Clin Immunol 2004;113:925-31 «PMID: 15131576»PubMed
 27. Asher MI, Montefort S, Björkstén B ym. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys. Lancet 2006;368:733-43 «PMID: 16935684»PubMed
 28. Akdis CA, Akdis M, Bieber T ym. Diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology/American Academy of Allergy, Asthma and Immunology/PRACTALL Consensus Report. Allergy 2006;61:969-87 «PMID: 16867052»PubMed
 29. Sampson HA. Food allergy. Part 1: immunopathogenesis and clinical disorders. J Allergy Clin Immunol 1999;103:717-28 «PMID: 10329801»PubMed
 30. Vaarala O, Saukkonen T, Savilahti E ym. Development of immune response to cow's milk proteins in infants receiving cow's milk or hydrolyzed formula. J Allergy Clin Immunol 1995;96:917-23 «PMID: 8543750»PubMed
 31. Björkstén B. The intrauterine and postnatal environments. J Allergy Clin Immunol 1999;104:1119-27 «PMID: 10588990»PubMed
 32. Isolauri E, Sütas Y, Kankaanpää P ym. Probiotics: effects on immunity. Am J Clin Nutr 2001;73:444S-450S «PMID: 11157355»PubMed
 33. Kay AB. Allergy and allergic diseases. First of two parts. N Engl J Med 2001;344:30-7 «PMID: 11136958»PubMed
 34. Kalliomäki M, Salminen S, Arvilommi H ym. Probiotics in primary prevention of atopic disease: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2001;357:1076-9 «PMID: 11297958»PubMed
 35. Iacono G, Cavataio F, Montalto G ym. Intolerance of cow's milk and chronic constipation in children. N Engl J Med 1998;339:1100-4 «PMID: 9770556»PubMed
 36. Daher S, Tahan S, Solé D ym. Cow's milk protein intolerance and chronic constipation in children. Pediatr Allergy Immunol 2001;12:339-42 «PMID: 11846872»PubMed
 37. Kokkonen J, Tikkanen S, Savilahti E. Residual intestinal disease after milk allergy in infancy. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001;32:156-61 «PMID: 11321385»PubMed
 38. Kokkonen J, Haapalahti M, Laurila K ym. Cow's milk protein-sensitive enteropathy at school age. J Pediatr 2001;139:797-803 «PMID: 11743504»PubMed
 39. Kokkonen J, Tikkanen S, Karttunen TJ ym. A similar high level of immunoglobulin A and immunoglobulin G class milk antibodies and increment of local lymphoid tissue on the duodenal mucosa in subjects with cow's milk allergy and recurrent abdominal pains. Pediatr Allergy Immunol 2002;13:129-36 «PMID: 12000486»PubMed
 40. Sporik R, Hill DJ, Hosking CS. Specificity of allergen skin testing in predicting positive open food challenges to milk, egg and peanut in children. Clin Exp Allergy 2000;30:1540-6 «PMID: 11069561»PubMed
 41. Hill DJ, Heine RG, Hosking CS. The diagnostic value of skin prick testing in children with food allergy. Pediatr Allergy Immunol 2004;15:435-41 «PMID: 15482519»PubMed
 42. Sampson HA, Albergo R. Comparison of results of skin tests, RAST, and double-blind, placebo-controlled food challenges in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 1984;74:26-33 «PMID: 6547461»PubMed
 43. Wensing M, Akkerdaas JH, van Leeuwen WA ym. IgE to Bet v 1 and profilin: cross-reactivity patterns and clinical relevance. J Allergy Clin Immunol 2002;110:435-42 «PMID: 12209091»PubMed
 44. Dreborg S, Einarsson R. The major allergen content of allergenic preparations reflect their biological activity. Allergy 1992;47:418-23 «PMID: 1456414»PubMed
 45. Eigenmann PA, Sampson HA. Interpreting skin prick tests in the evaluation of food allergy in children. Pediatr Allergy Immunol 1998;9:186-91 «PMID: 9920216»PubMed
 46. Bock SA, Atkins FM. Patterns of food hypersensitivity during sixteen years of double-blind, placebo-controlled food challenges. J Pediatr 1990;117:561-7 «PMID: 2213379»PubMed
 47. Sampson HA. Comparative study of commercial food antigen extracts for the diagnosis of food hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol 1988;82:718-26 «PMID: 2461401»PubMed
 48. Niinimäki A, Hannuksela M, Mäkinen-Kiljunen S. Skin prick tests and in vitro immunoassays with native spices and spice extracts. Ann Allergy Asthma Immunol 1995;75:280-6 «PMID: 7552932»PubMed
 49. Norgaard A, Skov PS, Bindslev-Jensen C. Egg and milk allergy in adults: comparison between fresh foods and commercial allergen extracts in skin prick test and histamine release from basophils. Clin Exp Allergy 1992;22:940-7 «PMID: 1281442»PubMed
 50. Ortolani C, Ispano M, Pastorello EA ym. Comparison of results of skin prick tests (with fresh foods and commercial food extracts) and RAST in 100 patients with oral allergy syndrome. J Allergy Clin Immunol 1989;83:683-90 «PMID: 2926087»PubMed
 51. Rancé F, Juchet A, Brémont F ym. Correlations between skin prick tests using commercial extracts and fresh foods, specific IgE, and food challenges. Allergy 1997;52:1031-5 «PMID: 9360758»PubMed
 52. Chatchatee P, Järvinen KM, Bardina L ym. Identification of IgE and IgG binding epitopes on beta- and kappa-casein in cow's milk allergic patients. Clin Exp Allergy 2001;31:1256-62 «PMID: 11529896»PubMed
 53. Palosuo K, Varjonen E, Kekki OM ym. Wheat omega-5 gliadin is a major allergen in children with immediate allergy to ingested wheat. J Allergy Clin Immunol 2001;108:634-8 «PMID: 11590393»PubMed
 54. Varjonen E, Vainio E, Kalimo K. Antigliadin IgE--indicator of wheat allergy in atopic dermatitis. Allergy 2000;55:386-91 «PMID: 10782525»PubMed
 55. Verstege A, Mehl A, Rolinck-Werninghaus C ym. The predictive value of the skin prick test weal size for the outcome of oral food challenges. Clin Exp Allergy 2005;35:1220-6 «PMID: 16164451»PubMed
 56. Knight AK, Shreffler WG, Sampson HA ym. Skin prick test to egg white provides additional diagnostic utility to serum egg white-specific IgE antibody concentration in children. J Allergy Clin Immunol 2006;117:842-7 «PMID: 16630943»PubMed
 57. Sampson HA, Ho DG. Relationship between food-specific IgE concentrations and the risk of positive food challenges in children and adolescents. J Allergy Clin Immunol 1997;100:444-51 «PMID: 9338535»PubMed
 58. Sampson HA. Utility of food-specific IgE concentrations in predicting symptomatic food allergy. J Allergy Clin Immunol 2001;107:891-6 «PMID: 11344358»PubMed
 59. Klemola T, Vanto T, Juntunen-Backman K ym. Allergy to soy formula and to extensively hydrolyzed whey formula in infants with cow's milk allergy: a prospective, randomized study with a follow-up to the age of 2 years. J Pediatr 2002;140:219-24 «PMID: 11865274»PubMed
 60. Kekki OM, Turjanmaa K, Isolauri E. Differences in skin-prick and patch-test reactivity are related to the heterogeneity of atopic eczema in infants. Allergy 1997;52:755-9 «PMID: 9265992»PubMed
 61. Niggemann B, Reibel S, Wahn U. The atopy patch test (APT)-- a useful tool for the diagnosis of food allergy in children with atopic dermatitis. Allergy 2000;55:281-5 «PMID: 10753020»PubMed
 62. Roehr CC, Reibel S, Ziegert M ym. Atopy patch tests, together with determination of specific IgE levels, reduce the need for oral food challenges in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2001;107:548-53 «PMID: 11240959»PubMed
 63. Saarinen KM, Suomalainen H, Savilahti E. Diagnostic value of skin-prick and patch tests and serum eosinophil cationic protein and cow's milk-specific IgE in infants with cow's milk allergy. Clin Exp Allergy 2001;31:423-9 «PMID: 11260154»PubMed
 64. Vanto T, Juntunen-Backman K, Kalimo K ym. The patch test, skin prick test, and serum milk-specific IgE as diagnostic tools in cow's milk allergy in infants. Allergy 1999;54:837-42 «PMID: 10485387»PubMed
 65. Turjanmaa K, Darsow U, Niggemann B ym. EAACI/GA2LEN position paper: present status of the atopy patch test. Allergy 2006;61:1377-84 «PMID: 17073865»PubMed
 66. Bindslev-Jensen C, Ballmer-Weber BK, Bengtsson U ym. Standardization of food challenges in patients with immediate reactions to foods--position paper from the European Academy of Allergology and Clinical Immunology. Allergy 2004;59:690-7 «PMID: 15180754»PubMed
 67. Sampson HA. Food allergy. Part 2: diagnosis and management. J Allergy Clin Immunol 1999;103:981-9 «PMID: 10359874»PubMed
 68. Niggemann B, Wahn U, Sampson HA. Proposals for standardization of oral food challenge tests in infants and children. Pediatr Allergy Immunol 1994;5:11-3 «PMID: 8173633»PubMed
 69. Sampson HA. Use of food-challenge tests in children. Lancet 2001;358:1832-3 «PMID: 11741619»PubMed
 70. Vlieg-Boerstra BJ, van der Heide S, Bijleveld CM ym. Placebo reactions in double-blind, placebo-controlled food challenges in children. Allergy 2007;62:905-12 «PMID: 17620068»PubMed
 71. Jalonen T. Identical intestinal permeability changes in children with different clinical manifestations of cow's milk allergy. J Allergy Clin Immunol 1991;88:737-42 «PMID: 1955632»PubMed
 72. Agata H, Kondo N, Fukutomi O, Shinoda S, Orii T. Effect of elimination diets on food-spesific IgE antibodies and lymphocyte proliferative responses to food antigens in atopic dermatitis patients exhibiting sensitivity to food allergens. J Allergy Clin Immunol 1993;91:668-79
 73. Lever R, MacDonald C, Waugh P ym. Randomised controlled trial of advice on an egg exclusion diet in young children with atopic eczema and sensitivity to eggs. Pediatr Allergy Immunol 1998;9:13-9 «PMID: 9560837»PubMed
 74. Sosiaali- ja terveysministeriö. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:11, Helsinki 2004.
 75. Picciano MF. Nutrient composition of human milk. Pediatr Clin North Am 2001;48:53-67 «PMID: 11236733»PubMed
 76. Mennella JA, Griffin CE, Beauchamp GK. Flavor programming during infancy. Pediatrics 2004;113:840-5 «PMID: 15060236»PubMed
 77. Isolauri E, Kalliomäki M, Laitinen K ym. Modulation of the maturing gut barrier and microbiota: a novel target in allergic disease. Curr Pharm Des 2008;14:1368-75 «PMID: 18537659»PubMed
 78. Nermes M, Isolauri E, Ahola AJ, Laitinen K. Äidinmaidonkorvikkeiden tuotevalikoima monipuolistuu- syntyykö valinnanvaikeuksia? Suom Lääkäril 2007;47:4409-16
 79. Prescott SL, Calder PC. N-3 polyunsaturated fatty acids and allergic disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2004;7:123-9 «PMID: 15075701»PubMed
 80. Hasunen K, Kalavainen M, Keinonen H ym. Lapsi, perhe ja ruoka. Imeväis- ja leikki-ikäisten lasten, odottavien ja imettävien äitien ravitsemussuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1997:7. Helsinki. 3. painos 1999.
 81. ESPGHAN Committee on Nutrition, Agostoni C, Axelsson I ym. Soy protein infant formulae and follow-on formulae: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;42:352-61 «PMID: 16641572»PubMed
 82. Zung A, Glaser T, Kerem Z ym. Breast development in the first 2 years of life: an association with soy-based infant formulas. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008;46:191-5 «PMID: 18223379»PubMed
 83. Tan KA, Walker M, Morris K ym. Infant feeding with soy formula milk: effects on puberty progression, reproductive function and testicular cell numbers in marmoset monkeys in adulthood. Hum Reprod 2006;21:896-904 «PMID: 16476680»PubMed
 84. James JM, Zeiger RS, Lester MR ym. Safe administration of influenza vaccine to patients with egg allergy. J Pediatr 1998;133:624-8 «PMID: 9821418»PubMed
 85. Aickin R, Hill D, Kemp A. Measles immunisation in children with allergy to egg. BMJ 1994;309:223-5 «PMID: 8069138»PubMed
 86. Zeiger RS. Current issues with influenza vaccination in egg allergy. J Allergy Clin Immunol 2002;110:834-40 «PMID: 12464947»PubMed
 87. Hannuksela M, Lahti A. Peroral challenge tests with food additives in urticaria and atopic dermatitis. Int J Dermatol 1986;25:178-80 «PMID: 3699962»PubMed
 88. Osterballe M, Hansen TK, Mortz CG ym. The clinical relevance of sensitization to pollen-related fruits and vegetables in unselected pollen-sensitized adults. Allergy 2005;60:218-25 «PMID: 15647044»PubMed
 89. Salcedo G, Sanchez-Monge R, Diaz-Perales A ym. Plant non-specific lipid transfer proteins as food and pollen allergens. Clin Exp Allergy 2004;34:1336-41 «PMID: 15347364»PubMed
 90. Flinterman AE, Akkerdaas JH, Knulst AC ym. Hazelnut allergy: from pollen-associated mild allergy to severe anaphylactic reactions. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008;8:261-5 «PMID: 18560303»PubMed
 91. Saarinen KM, Pelkonen AS, Mäkelä MJ ym. Clinical course and prognosis of cow's milk allergy are dependent on milk-specific IgE status. J Allergy Clin Immunol 2005;116:869-75 «PMID: 16210063»PubMed
 92. Vanto T, Helppilä S, Juntunen-Backman K ym. Prediction of the development of tolerance to milk in children with cow's milk hypersensitivity. J Pediatr 2004;144:218-22 «PMID: 14760265»PubMed
 93. Tikkanen S, Kokkonen J, Juntti H ym. Status of children with cow's milk allergy in infancy by 10 years of age. Acta Paediatr 2000;89:1174-80 «PMID: 11083371»PubMed
 94. Jones SM, Magnolfi CF, Cooke SK ym. Immunologic cross-reactivity among cereal grains and grasses in children with food hypersensitivity. J Allergy Clin Immunol 1995;96:341-51 «PMID: 7560636»PubMed
 95. Savilahti E, Simell O. Chronic non-specific diarrhoea. Arch Dis Child 1985;60:452-6 «PMID: 4015149»PubMed
 96. Agostoni C, Grandi F, Scaglioni S ym. Growth pattern of breastfed and nonbreastfed infants with atopic dermatitis in the first year of life. Pediatrics 2000;106:E73 «PMID: 11061810»PubMed
 97. Arvola T, Ruuska T, Keränen J ym. Rectal bleeding in infancy: clinical, allergological, and microbiological examination. Pediatrics 2006;117:e760-8 «PMID: 16585287»PubMed
 98. Arvola T, Tahvanainen A, Isolauri E. Concerns and expectations of parents with atopic infants. Pediatr Allergy Immunol 2000;11:183-8 «PMID: 10981528»PubMed
 99. Baehler P, Chad Z, Gurbindo C ym. Distinct patterns of cow's milk allergy in infancy defined by prolonged, two-stage double-blind, placebo-controlled food challenges. Clin Exp Allergy 1996;26:254-61 «PMID: 8729661»PubMed
 100. Ballmer-Weber BK, Holzhauser T, Scibilia J ym. Clinical characteristics of soybean allergy in Europe: a double-blind, placebo-controlled food challenge study. J Allergy Clin Immunol 2007;119:1489-96 «PMID: 17379287»PubMed
 101. Ballmer-Weber BK, Vieths S, Lüttkopf D ym. Celery allergy confirmed by double-blind, placebo-controlled food challenge: a clinical study in 32 subjects with a history of adverse reactions to celery root. J Allergy Clin Immunol 2000;106:373-8 «PMID: 10932083»PubMed
 102. Bath-Hextall F, Delamere FM, Williams HC. Dietary exclusions for established atopic eczema. Cochrane Database Syst Rev 2008;1:CD005203 «PMID: 18254073»PubMed
 103. Bernhisel-Broadbent J, Dintzis HM, Dintzis RZ ym. Allergenicity and antigenicity of chicken egg ovomucoid (Gal d III) compared with ovalbumin (Gal d I) in children with egg allergy and in mice. J Allergy Clin Immunol 1994;93:1047-59 «PMID: 8006309»PubMed
 104. Bernhisel-Broadbent J, Scanlon SM, Sampson HA. Fish hypersensitivity. I. In vitro and oral challenge results in fish-allergic patients. J Allergy Clin Immunol 1992;89:730-7 «PMID: 1545094»PubMed
 105. Bock SA, Muñoz-Furlong A, Sampson HA. Fatalities due to anaphylactic reactions to foods. J Allergy Clin Immunol 2001;107:191-3 «PMID: 11150011»PubMed
 106. Boyano Martínez T, García-Ara C, Díaz-Pena JM ym. Validity of specific IgE antibodies in children with egg allergy. Clin Exp Allergy 2001;31:1464-9 «PMID: 11591198»PubMed
 107. Boyano-Martínez T, García-Ara C, Díaz-Pena JM ym. Prediction of tolerance on the basis of quantification of egg white-specific IgE antibodies in children with egg allergy. J Allergy Clin Immunol 2002;110:304-9 «PMID: 12170273»PubMed
 108. Brand PL, Vlieg-Boerstra BJ, Dubois AE. Dietary prevention of allergic disease in children: are current recommendations really based on good evidence? Pediatr Allergy Immunol 2007;18:475-9 «PMID: 17561932»PubMed
 109. Breuer K, Heratizadeh A, Wulf A ym. Late eczematous reactions to food in children with atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2004;34:817-24 «PMID: 15144477»PubMed
 110. Breuer K, Wulf A, Constien A ym. Birch pollen-related food as a provocation factor of allergic symptoms in children with atopic eczema/dermatitis syndrome. Allergy 2004;59:988-94 «PMID: 15291908»PubMed
 111. Brouwer ML, Wolt-Plompen SA, Dubois AE ym. No effects of probiotics on atopic dermatitis in infancy: a randomized placebo-controlled trial. Clin Exp Allergy 2006;36:899-906 «PMID: 16839405»PubMed
 112. Buchanan AD, Green TD, Jones SM ym. Egg oral immunotherapy in nonanaphylactic children with egg allergy. J Allergy Clin Immunol 2007;119:199-205 «PMID: 17208602»PubMed
 113. Burks AW, James JM, Hiegel A ym. Atopic dermatitis and food hypersensitivity reactions. J Pediatr 1998;132:132-6 «PMID: 9470014»PubMed
 114. Caffarelli C, Petroccione T. False-negative food challenges in children with suspected food allergy. Lancet 2001;358:1871-2 «PMID: 11741628»PubMed
 115. Canani RB, Ruotolo S, Auricchio L ym. Diagnostic accuracy of the atopy patch test in children with food allergy-related gastrointestinal symptoms. Allergy 2007;62:738-43 «PMID: 17573720»PubMed
 116. Cant A, Marsden RA, Kilshaw PJ. Egg and cows' milk hypersensitivity in exclusively breast fed infants with eczema, and detection of egg protein in breast milk. Br Med J (Clin Res Ed) 1985;291:932-5 «PMID: 3929969»PubMed
 117. Cant AJ, Bailes JA, Marsden RA ym. Effect of maternal dietary exclusion on breast fed infants with eczema: two controlled studies. Br Med J (Clin Res Ed) 1986;293:231-3 «PMID: 3089466»PubMed
 118. Castro-Rodríguez JA, Stern DA, Halonen M ym. Relation between infantile colic and asthma/atopy: a prospective study in an unselected population. Pediatrics 2001;108:878-82 «PMID: 11581439»PubMed
 119. Celik-Bilgili S, Mehl A, Verstege A ym. The predictive value of specific immunoglobulin E levels in serum for the outcome of oral food challenges. Clin Exp Allergy 2005;35:268-73 «PMID: 15784102»PubMed
 120. De Angelis P, Markowitz JE, Torroni F ym. Paediatric eosinophilic oesophagitis: towards early diagnosis and best treatment. Dig Liver Dis 2006;38:245-51 «PMID: 16198647»PubMed
 121. de Boissieu D, Matarazzo P, Rocchiccioli F ym. Multiple food allergy: a possible diagnosis in breastfed infants. Acta Paediatr 1997;86:1042-6 «PMID: 9350880»PubMed
 122. Eggesbø M, Halvorsen R, Tambs K ym. Prevalence of parentally perceived adverse reactions to food in young children. Pediatr Allergy Immunol 1999;10:122-32 «PMID: 10478614»PubMed
 123. Ford RP, Taylor B. Natural history of egg hypersensitivity. Arch Dis Child 1982;57:649-52 «PMID: 7125683»PubMed
 124. Frémont S, Moneret-Vautrin DA, Zitouni N ym. Histamine content of peanuts. Allergy 1999;54:528-9 «PMID: 10380790»PubMed
 125. Fuglsang G, Madsen G, Halken S ym. Adverse reactions to food additives in children with atopic symptoms. Allergy 1994;49:31-7 «PMID: 8198237»PubMed
 126. García-Ara C, Boyano-Martínez T, Díaz-Pena JM ym. Specific IgE levels in the diagnosis of immediate hypersensitivity to cows' milk protein in the infant. J Allergy Clin Immunol 2001;107:185-90 «PMID: 11150010»PubMed
 127. García-Ara MC, Boyano-Martínez MT, Díaz-Pena JM ym. Cow's milk-specific immunoglobulin E levels as predictors of clinical reactivity in the follow-up of the cow's milk allergy infants. Clin Exp Allergy 2004;34:866-70 «PMID: 15196272»PubMed
 128. Greer FR, Sicherer SH, Burks AW ym. Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: the role of maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas. Pediatrics 2008;121:183-91 «PMID: 18166574»PubMed
 129. Grüber C, Wendt M, Sulser C ym. Randomized, placebo-controlled trial of Lactobacillus rhamnosus GG as treatment of atopic dermatitis in infancy. Allergy 2007;62:1270-6 «PMID: 17919141»PubMed
 130. Gupta R, Sheikh A, Strachan DP ym. Time trends in allergic disorders in the UK. Thorax 2007;62:91-6 «PMID: 16950836»PubMed
 131. Hansen TK, Bindslev-Jensen C, Skov PS ym. Codfish allergy in adults: IgE cross-reactivity among fish species. Ann Allergy Asthma Immunol 1997;78:187-94 «PMID: 9048527»PubMed
 132. Heine RG, Verstege A, Mehl A ym. Proposal for a standardized interpretation of the atopy patch test in children with atopic dermatitis and suspected food allergy. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:213-7 «PMID: 16672009»PubMed
 133. Hill DJ, Duke AM, Hosking CS ym. Clinical manifestations of cows' milk allergy in childhood. II. The diagnostic value of skin tests and RAST. Clin Allergy 1988;18:481-90 «PMID: 3233725»PubMed
 134. Hill DJ, Heine RG, Hosking CS ym. IgE food sensitization in infants with eczema attending a dermatology department. J Pediatr 2007;151:359-63 «PMID: 17889069»PubMed
 135. Hill DJ, Hosking CS, de Benedictis FM ym. Confirmation of the association between high levels of immunoglobulin E food sensitization and eczema in infancy: an international study. Clin Exp Allergy 2008;38:161-8 «PMID: 18028467»PubMed
 136. Hourihane JO, Kilburn SA, Dean P ym. Clinical characteristics of peanut allergy. Clin Exp Allergy 1997;27:634-9 «PMID: 9208183»PubMed
 137. Hourihane JO'B, Kilburn SA, Nordlee JA ym. An evaluation of the sensitivity of subjects with peanut allergy to very low doses of peanut protein: a randomized, double-blind, placebo-controlled food challenge study. J Allergy Clin Immunol 1997;100:596-600 «PMID: 9389287»PubMed
 138. Isolauri E, Arvola T, Sütas Y ym. Probiotics in the management of atopic eczema. Clin Exp Allergy 2000;30:1604-10 «PMID: 11069570»PubMed
 139. Isolauri E, Sütas Y, Mäkinen-Kiljunen S ym. Efficacy and safety of hydrolyzed cow milk and amino acid-derived formulas in infants with cow milk allergy. J Pediatr 1995;127:550-7 «PMID: 7562275»PubMed
 140. Isolauri E, Tahvanainen A, Peltola T ym. Breast-feeding of allergic infants. J Pediatr 1999;134:27-32 «PMID: 9880445»PubMed
 141. Juntunen-Backman K, Kalimo K, Kuusisto P, Reunala T. Ihopistokokeet allergian perusdiagnostiikassa. Suomen Allergologi- ja Immunologiyhdistyksen suositus. Suom Lääkäril 1995:50:873-7
 142. Kaila M, Isolauri E. Diagnosis of cow's milk allergy: open or blinded? J Allergy Clin Immunol 1997;100:714-5 «PMID: 9389306»PubMed
 143. Kaila M, Vanto T, Valovirta E ym. Diagnosis of food allergy in Finland: survey of pediatric practices. Pediatr Allergy Immunol 2000;11:246-9 «PMID: 11110580»PubMed
 144. Komata T, Söderström L, Borres MP ym. The predictive relationship of food-specific serum IgE concentrations to challenge outcomes for egg and milk varies by patient age. J Allergy Clin Immunol 2007;119:1272-4 «PMID: 17337292»PubMed
 145. Kramer MS, Kakuma R. The optimal duration of exclusive breastfeeding. A systematic review. Teoksessa: Pickering ym. (toim.). Protecting infants through human milk. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2004, s. 63-77
 146. Kramer MS. Maternal antigen avoidance during lactation for preventing atopic eczema in infants. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD000131 «PMID: 10796148»PubMed
 147. Lee J, Seto D, Bielory L. Meta-analysis of clinical trials of probiotics for prevention and treatment of pediatric atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2008;121:116-121.e11 «PMID: 18206506»PubMed
 148. Lemon-Mulé H, Sampson HA, Sicherer SH ym. Immunologic changes in children with egg allergy ingesting extensively heated egg. J Allergy Clin Immunol 2008;122:977-983.e1 «PMID: 18851876»PubMed
 149. Longo G, Barbi E, Berti I ym. Specific oral tolerance induction in children with very severe cow's milk-induced reactions. J Allergy Clin Immunol 2008;121:343-7 «PMID: 18158176»PubMed
 150. Lucassen PL, Assendelft WJ, Gubbels JW ym. Effectiveness of treatments for infantile colic: systematic review. BMJ 1998;316:1563-9 «PMID: 9596593»PubMed
 151. Majamaa H, Isolauri E. Probiotics: a novel approach in the management of food allergy. J Allergy Clin Immunol 1997;99:179-85 «PMID: 9042042»PubMed
 152. Markowitz JE, Liacouras CA. Ten years of eosinophilic oesophagitis: small steps or giant leaps? Dig Liver Dis 2006;38:251-3 «PMID: 16458086»PubMed
 153. Markowitz JE, Spergel JM, Ruchelli E ym. Elemental diet is an effective treatment for eosinophilic esophagitis in children and adolescents. Am J Gastroenterol 2003;98:777-82 «PMID: 12738455»PubMed
 154. Meglio P, Bartone E, Plantamura M ym. A protocol for oral desensitization in children with IgE-mediated cow's milk allergy. Allergy 2004;59:980-7 «PMID: 15291907»PubMed
 155. Mehl A, Rolinck-Werninghaus C, Staden U ym. The atopy patch test in the diagnostic workup of suspected food-related symptoms in children. J Allergy Clin Immunol 2006;118:923-9 «PMID: 17030247»PubMed
 156. Meinert R, Frischer T, Karmaus W ym. Influence of skin prick test criteria on estimation of prevalence and incidence of allergic sensitization in children. Allergy 1994;49:526-32 «PMID: 7825719»PubMed
 157. Mäkinen-Kiljunen S, Sorva R. Bovine beta-lactoglobulin levels in hydrolysed protein formulas for infant feeding. Clin Exp Allergy 1993;23:287-91 «PMID: 8319125»PubMed
 158. Määttänen M, Kaila M. Ihopistokokeen suorittaminen Suomessa: suositus ja käytäntö. Suom Lääkäril 2004;18:1927-31
 159. Nowak-Wegrzyn A, Bloom KA, Sicherer SH ym. Tolerance to extensively heated milk in children with cow's milk allergy. J Allergy Clin Immunol 2008;122:342-7, 347.e1-2 «PMID: 18620743»PubMed
 160. Osborn DA, Sinn J. Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD003664 «PMID: 17054180»PubMed
 161. Palmer DJ, Gold MS, Makrides M. Effect of maternal egg consumption on breast milk ovalbumin concentration. Clin Exp Allergy 2008;38:1186-91 «PMID: 18498416»PubMed
 162. Poulos LM, Waters AM, Correll PK ym. Trends in hospitalizations for anaphylaxis, angioedema, and urticaria in Australia, 1993-1994 to 2004-2005. J Allergy Clin Immunol 2007;120:878-84 «PMID: 17931562»PubMed
 163. Rancé F, Kanny G, Dutau G ym. Food hypersensitivity in children: clinical aspects and distribution of allergens. Pediatr Allergy Immunol 1999;10:33-8 «PMID: 10410915»PubMed
 164. Rona RJ, Keil T, Summers C ym. The prevalence of food allergy: a meta-analysis. J Allergy Clin Immunol 2007;120:638-46 «PMID: 17628647»PubMed
 165. Rosenfeldt V, Benfeldt E, Nielsen SD ym. Effect of probiotic Lactobacillus strains in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2003;111:389-95 «PMID: 12589361»PubMed
 166. Rosenfeldt V, Benfeldt E, Valerius NH ym. Effect of probiotics on gastrointestinal symptoms and small intestinal permeability in children with atopic dermatitis. J Pediatr 2004;145:612-6 «PMID: 15520759»PubMed
 167. Savage JH, Matsui EC, Skripak JM ym. The natural history of egg allergy. J Allergy Clin Immunol 2007;120:1413-7 «PMID: 18073126»PubMed
 168. Sheikh A, Hippisley-Cox J, Newton J ym. Trends in national incidence, lifetime prevalence and adrenaline prescribing for anaphylaxis in England. J R Soc Med 2008;101:139-43 «PMID: 18344471»PubMed
 169. Sicherer SH, Morrow EH, Sampson HA. Dose-response in double-blind, placebo-controlled oral food challenges in children with atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol 2000;105:582-6 «PMID: 10719311»PubMed
 170. Sorva R, Mäkinen-Kiljunen S, Juntunen-Backman K. Beta-lactoglobulin secretion in human milk varies widely after cow's milk ingestion in mothers of infants with cow's milk allergy. J Allergy Clin Immunol 1994;93:787-92 «PMID: 8163788»PubMed
 171. Staden U, Rolinck-Werninghaus C, Brewe F ym. Specific oral tolerance induction in food allergy in children: efficacy and clinical patterns of reaction. Allergy 2007;62:1261-9 «PMID: 17919140»PubMed
 172. Van Do T, Elsayed S, Florvaag E ym. Allergy to fish parvalbumins: studies on the cross-reactivity of allergens from 9 commonly consumed fish. J Allergy Clin Immunol 2005;116:1314-20 «PMID: 16337465»PubMed
 173. Weston S, Halbert AR, Richmond P, Prescott SL. Effect of probiotics on atopic dermatitis: a randomised controlled trial. Arch Dis Child 2005;90:892-7
 174. Viljanen M, Savilahti E, Haahtela T ym. Probiotics in the treatment of atopic eczema/dermatitis syndrome in infants: a double-blind placebo-controlled trial. Allergy 2005;60:494-500 «PMID: 15727582»PubMed
 175. von Berg A, Filipiak-Pittroff B, Krämer U ym. Preventive effect of hydrolyzed infant formulas persists until age 6 years: long-term results from the German Infant Nutritional Intervention Study (GINI). J Allergy Clin Immunol 2008;121:1442-7 «PMID: 18539195»PubMed
 176. Ostblom E, Lilja G, Ahlstedt S ym. Patterns of quantitative food-specific IgE-antibodies and reported food hypersensitivity in 4-year-old children. Allergy 2008;63:418-24 «PMID: 18162084»PubMed