Vältä viisaasti -suositukset

 

Terveydenhuollon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa systemaattisella näyttöön perustumattomista vanhentuneista ja mahdollisesti haitallisista käytännöistä luopumisella. Vältä viisaasti -suositusten laatiminen on kuvattu Hoitosuositustyöryhmien käsikirjassa.

Tutustu ensimmäisiin Vältä viisaasti -suosituksiin ja anna niistä palautetta (khpalaute[at]duodecim.fi):


 
ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)
  Biopalautehoito (neurofeedback) lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa
  Monityydyttymättömät rasvahapot lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa
   
Ahdistuneisuushäiriöt
  Bentsodiatsepiinilääkehoidon aloitus ahdistuneisuushäiriöihin
   
Aivovammat
  Kallon röntgenkuvaus aivovammapotilaalla
 
Alahengitystieinfektiot (aikuiset)
  Antibiootit keuhkoputkitulehduksen hoidossa aikuisilla
  Keuhkokuumeen radiologinen kontrolli
  Yskänlääkkeet flunssaan liittyvän yskän hoidossa aikuisilla
 
Alahengitystieinfektiot (lapset)
  Antibiootit lapsen akuutin keuhkoputkitulehduksen hoidossa
  Yskänlääkkeet lasten yskän hoidossa
   
Alaraajojen laskimovajaatoiminta
  Kompressiohoito suonikohjujen pahenemisen estossa
 

Alaselkäkipu

  Kuvantamistutkimukset epäspesifisen alaselkäkivun akuutissa tai subakuutissa vaiheessa
  Vuodelepo epäspesifisessä alaselkäkivussa tai iskiaksessa
   
Alkoholiongelmaisen hoito
  Riippuvuutta aiheuttavat lääkkeet alkoholiongelmaisella
   
Atooppinen ekseema
  Antihistamiinit atooppisen ekseeman aiheuttaman kutinan hoidossa
  Paikalliset antimikrobiset aineet ja sisäiset antibiootit atooppisen ekseeman hoidossa
   
Depressio
  Ketiapiinimonoterapia masennustilan hoidossa
  Nuoruusikäisen masennuksen lääkehoito
   
Dyslipidemiat
  Suuriannoksinen statiini ja lihasoireet
  Valtimotautien kokonaisriskin arvio ja lipidilääkityksen aloitus
   
Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset)
  Kuumetta alentava lääkitys kuumekouristuksen estossa
   
Eteisvärinä
  Eteisvärinän rytminsiirto lieväoireisilla iäkkäillä potilailla
   
Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
  Mirabegroni eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa
  Sahapalmu eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun hoidossa
   
Glaukooma
  Automaattiset kuvantamislaitteet glaukooman diagnostiikassa
  Kohdistamattomat glaukoomaseulonnat
  Silmänpaineen vuorokausivaihtelun mittaaminen glaukoomapotilailla
   
Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet
  Mikrobilääkkeet äkillisen apikaalisen parodontiitin hoidossa
  Mikrobilääkkeet äkillisen pulpiitin hoidossa
   
Hampaan juurihoito
  Juurihoidon välttäminen syvän karieksen hoidolla
   
Hampaan paikkaushoito
  Amalgaamipaikkojen vaihtaminen
   
Kaksisuuntainen mielialahäiriö
  Akuutin manian lääkehoito
  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoito ja masennuslääke
  Kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnosointi aikuisella ja MDQ-seula
   
Karies (hallinta)
  Fluoridittomat hammastahnat lapsilla ja nuorilla
  Suun huuhtelu hampaiden harjauksen jälkeen
   
Keliakia
  Gluteenin käyttö ennen diagnostisia tutkimuksia
  HLA-määritys keliakian diagnostiikassa
   
Kipu  
  Tulehduskipulääkkeisiin liittyvät vuotoriskit
  Tulehduskipulääkkeiden sydänriskit
  Tramadolin ja serotoniinioireyhtymän riski
   
Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
  Kohdunkaulan lievien solumuutosten (LSIL / CIN1) hoito
  Nuorten naisten Papa-näytteet
   
Kohonnut verenpaine
  ASA-hoito verenpainetaudissa
  Beetasalpaaja komplisoitumattoman essentiaalisen verenpainetaudin ensisijaisena hoitona
  RAS-järjestelmää lamaavien lääkkeiden yhdistelmä verenpainetaudissa
   
Kostea silmänpohjan ikärappeuma (AMD)
  VEGF:n estäjähoidosta luopuminen AMD:n hoidossa
  VEGF:n estäjähoidon valinta AMD:ssä
   
Krooninen alaraajahaava
  Kroonisen alaraajahaavan systeeminen antibioottihoito
   
Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet
  Paikallinen kortikosteroidiruiske lateraalisessa epikondyliitissä
   
Laskimotukos ja keuhkoembolia
  Liuotushoito kohtalaisen kuolemanriskin keuhkoemboliassa
  Syvän laskimotukoksen liuotushoito systeemisellä alteplaasilla
   
Lihavuus (aikuiset)
  Normaalipaino laihdutustavoitteena
   
Lonkkamurtuma
  Liikkumisen rajoitteet kaatumisten ehkäisyssä laitoshoidossa            
  Lonkkatekonivelen kiinnitys lonkkamurtumapotilaalla
   
Lyhentyneen hammaskaaren hoito
 
Lyhentynyt hammaskaari
   
Migreeni
  Botuliinitoksiinin käyttö episodisen migreenin hoidossa
   
MS-tauti
  Beetainterferoni toissijaisesti etenevässä MS-taudissa
   
Muistisairaudet
  Muistisairauden lääkehoidon jatkaminen tehottomaksi osoittautuneella lääkkeellä
 
Memantiinin yhdistäminen asetyylikoliiniesteraasin estäjään lievässä Alzheimerin taudissa
 
Psykoosilääkkeiden pitkäaikainen käyttö lieväasteisista psykoottisista käytösoireista kärsivillä muistisairauspotilailla
   
Nielutulehdus
  Laajakirjoiset antibiootit nielutulehduksessa
  Lieväoireisen kurkkukipupotilaan nielunäyte on tarpeeton
   
Niskakipu (aikuiset)
  Kuvantamistutkimukset epäspesifisessä niskakivussa    
   
Nivelreuma
  Suuriannoksinen glukokortikoidihoito ja nivelreuma
   
Olkapään jännevaivat
  Avarrusleikkaus olkalisäkkeen alaisen kivun hoidossa
  Ultraäänihoito kiertäjäkalvosimen sairauksissa
   
Osteoporoosi
  Osteoporoosin seulonta
   
Palliatiivinen hoito ja saattohoito
  Bifosfonaatit ja denosumabi saattohoitopotilaiden malignin luustokivun hoidossa
   
Parodontiitti
  Implanttihoidot parodontiittipotilailla
   
Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)
  Laser (matalaenerginen, low-level) TMD-oireiden hoidossa
   
Ruoka-allergiat (lapset)
  Imettävän äidin eliminaatiodieetti
  Ruoka-allergiaselvitykset atooppista ekseemaa sairastavilla lapsilla
  Seerumin ruokaspesifiset vasta-ainemääritykset ruoka-allergian diagnostiikassa
   
Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja
  Rutiinimainen hapen anto sepelvaltimotautikohtauspotilaalla
   
Sivuontelotulehdus
  Akuutin sivuontelotulehduksen röntgentutkimukset
  Akuutti sivuontelotulehdus ja mikrobilääkkeet
   
Stabiili sepelvaltimotauti
  Kliininen rasituskoe ahtauttavan sepelvaltimotaudin toteamisessa pienen ennakkotodennäköisyyden potilailla
   
ST-nousuinfarkti
  Rutiinimainen hapen anto sepelvaltimotautikohtauspotilaalla
   
Sydämen vajaatoiminta
  Glitatsonien käyttö diabeteksen hoitoon sydämen vajaatoimintapotilailla
  Kalsiumkanavan salpaajien käyttö sydämen systolisessa vajaatoiminnassa
  Tulehduskipulääkkeiden käyttö sydämen vajaatoimintaa sairastavilla
   
Syömishäiriöt
  Ehkäisytablettien käyttö syömishäiriöpotilailla
  Syömishäiriöpotilaiden lääkehoito
   
Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito
  Hypnoosi ja akupunktuuri tupakasta vieroituksessa
   
Tyypin 2 diabetes
  ACE-estäjät ja ATR-salpaajat raskauden aikana
   
Unettomuus
  Bentsodiatsepiinien käyttö unettomuuden hoidossa
  Melatoniini vuorotyöstä tai perussairaudesta johtuvan unettomuuden hoidossa
  Sedatiiviset unilääkkeet ikääntyneiden unettomuuden hoidossa
   
Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)
  Laseravusteinen uvulopalatoplastia (LAUP) ja uniapnea
  Pulssioksimetrin käyttö uniapnean seulontadiagnostiikassa
  Radiotaajuuskirurgia (RFA) uniapnean hoidossa
   
Virtsatieinfektiot
  Antiseptisilla aineilla kyllästetyt katetrit lyhytaikaisessa katetroinnissa
  Oireettoman bakteriurian hoito iäkkäillä
   
Välikorvatulehdus (lasten äkillinen)
  Vuotavan putkitetun korvan hoito
   
Värttinäluun alaosan murtuma (rannemurtuma)
  Uusintarepositio rannemurtuman asennon pettäessä kipsihoidon aikana
   
Ylävatsavaivat ja refluksioireet
  Pitkäaikainen lääkehoito dyspepsiassa
  Ulosteen veren tutkiminen ylävatsavaivaiselta potilaalta


Päivitetty 10.04.2019