50 Käypä hoito -suositusta on käännetty ruotsiksi – vad fint! Käännöstyön jatkuminen kuitenkin epävarmaa

UUTISET 06.09.2021

Ruotsinkielinen Skitsofrenian Käypä hoito -suositus julkaistaan syyskuun ensimmäisellä viikolla. Se on samalla 50. ruotsiksi käännetty Käypä hoito -suositus.  Käypä hoito -suosituksia on käännetty ruotsin kielelle kaksivuotisen käännöshankkeen puitteissa vuodesta 2020 alkaen. Jotta suosituksia voidaan jatkossakin julkaista kummallakin kotimaisella kielellä, tarvitaan käännöstyöhön rahoitusta myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Kysyntä ruotsinkielisille suosituksille on suuri etenkin kaksikielisissä kunnissa.  Käypä hoito -suositukset ovat vakiintuneita terveydenhuollon työkaluja ja lisääntyvästi myös potilaiden tietolähde.

”Pandemiasta huolimatta saamme ruotsinnoshankkeen puitteissa käännettyä kaikki ajantasaiset Käypä hoito -suositukset”, kertoo hankkeen lääkäriasiantuntijana toimiva Tanja Laukkala.

Rahoitus ruotsinkielisten Käypä hoito -suositusten julkaisemiselle päättyy kuluvan vuoden lopussa. Uusia suosituksia laaditaan kuitenkin jatkuvasti ja olemassa olevia päivitetään uuden tutkimustiedon karttuessa. Ilman käännöstyöhön kohdennettua rahoitusta ei uusia suosituksia voida tulevaisuudessa julkaista ruotsin kielellä. Myös tähän mennessä käännettyjen suositusten merkitys häviää lähivuosien aikana suositusten päivitysten myötä.

”Käyvän hoidon ydintoimintaa on näyttöön perustuvien hoitosuositusten laatiminen. Kun hankevaihe päättyy, on Käyvän hoidon resursoinnissa huomioitava tarve ruotsinnosten ajantasaisena pitämiseen ja uusien hoitosuositusten kääntämiseen”, huomauttaa Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen.

”Hoitosuositusten kääntäminen ei voi olla pois ydintoiminnoista. Koska Suomi on kaksikielinen maa, haluaisimme pitää God Medicinsk Praxis -hoitosuositukset ja niiden potilasohjeet ajantasaisina hankevaiheen jälkeenkin.”

Hallitusohjelman mukaisesti Suomalainen Lääkäriseura Duodecim sai vuosille 2020–2021 rahoituksen Käypä hoito -suositusten kääntämiseen ja julkaisuun ruotsin kielellä. Suositusten ruotsinnoshanke on toteutettu käännöstoimistojen ja kokeneiden kaksikielisten erikoislääkäritarkastajien kanssa.

Kaikki ruotsinkieliset Käypä hoito -suositukset löytyvät täältä.

Lue myös aiemmat kirjoitukset aiheesta:

Käypä hoito -suositusten julkaisu ruotsin kielellä uhkaa päättyä – tilanne heikentäisi terveyden tasa-arvoa

Käypä hoito -suositusten saatavuus ruotsin kielellä on varmistettava

God medicinsk praxis – Käypä hoito -suositukset ruotsiksi – vihdoinkin