Takaisin Tulosta

Vuodelepo epäspesifisessä alaselkäkivussa tai iskiaksessa

Vältä viisaasti
Antti Malmivaara ja Timo Pohjolainen
30.12.2016

Älä suosittele vuodelepoa hoidoksi potilaalle, jolla on epäspesifinen alaselkäkipu tai iskiaskipu.

Järjestelmällisin katsauksiin ja alkuperäistutkimuksiin perustuvan näytönastekatsauksen mukaan ohje pysytellä aktiivisena johtaa ilmeisesti hieman nopeampaan kivun lievittymiseen ja toimintakyvyn palautumiseen akuutissa alaselkäkivussa kuin ohje vuodelevosta. Välilevytyrän aiheuttamassa iskiaksessa näiden kahden ohjeen välillä ei ilmeisesti ole eroa vaikuttavuudessa. Potilasta rohkaistaan jatkamaan tavanomaisia päivittäisiä toimiaan tai palaamaan niihin mahdollisimman pian. Potilas voi jatkaa normaaleja toimiaan lievästä tai kohtalaisesta selkäkivusta huolimatta, eikä kevyehkön työn jatkamiselle yleensä ole estettä.

Vuodelepoon liittyy haittavaikutuksia, kuten immobilisaation aiheuttamaa lihaskatoa sekä lisääntynyt riski alaraajalaskimotukokselle.

 

Lähde: Alaselkäkipu Käypä hoito -suositus «Alaselkäkipu»1
Näytönastekatsaus: Ohje pysytellä aktiivisena johtanee hieman nopeampaan kivun lievittymiseen ja toimintakyvyn palautumiseen akuutissa alaselkäkivussa kuin ohje vuodelevosta. Välilevytyrän aiheuttamassa iskiaksessa näiden kahden ohjeen välillä ei liene eroa vaikuttavuudessa «Ohje pysytellä aktiivisena johtanee hieman nopeampaan kivun lievittymiseen ja toimintakyvyn palautumiseen akuutissa alaselkäkivussa kuin ohje vuodelevosta. Välilevytyrän aiheuttamassa iskiaksessa näiden kahden ohjeen välillä ei liene eroa vaikuttavuudessa.»B