Takaisin Tulosta

Mikrobilääkkeet äkillisen pulpiitin hoidossa

Vältä viisaasti
Marja Pöllänen ja Leo Tjäderhane
30.12.2016

Mikrobilääkkeitä ei suositella äkillisen pulpiitin hoidossa.

Pulpiitissa hammaspulpa on ainakin osittain vitaali, mikä estää mikrobien lisääntymistä ja leviämistä elimistöön. Hoitona on ensisijaisesti hampaan korjaava hoito tai pulpan poisto ja sitä seuraava juurihoito. Kipulääkityksen lisäksi annettu penisilliini ei vähennä äkillisen pulpiitin oireita verrattuna lumelääkkeeseen. Tehoton antibioottien käyttö on turhaa ja voi lisätä riskiä mikrobilääkeresistenssille.

 

Lähde: Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet Käypä hoito -suositus «Hammasperäiset äkilliset infektiot ja mikrobilääkkeet»1
Näytönastekatsaus: Mikrobilääkehoidoista ei ilmeisesti ole hyötyä eikä niitä suositella äkillisen pulpiitin hoidossa «Mikrobilääkehoidoista ei ilmeisesti ole hyötyä eikä sitä suositella äkillisen pulpiitin hoidossa.»C
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Tapa antibioottimääräyksen kirjoittamiseksi ”varalle tai varmuuden vuoksi” estää suosituksen implementointia.