Takaisin Tulosta

ACE-estäjät ja ATR-salpaajat raskauden aikana

Vältä viisaasti
Tuula Meinander
30.12.2016

Älä hoida diabetesta sairastavaa ACE:n estäjillä tai ATR:n salpaajilla raskauden aikana. Niiden käyttö on syytä lopettaa jo raskautta suunniteltaessa tai viimeistään raskauden toteamisvaiheessa.

Raskauden aikaiseen lääkkeiden käyttöön tulee suhtautua erityisellä varovaisuudella, koska useiden lääkkeiden kohdalla mahdolliset vaikutukset raskauteen ja sikiöön ovat puutteellisesti tunnetut. ACE:n estäjien ja ATR:n salpaajien raskaudenaikaisen käytön yhteydessä on todettu lisääntynyt riski sikiön vaikeisiin epämuodostumiin. Myöskään reniininestäjiä, diltiatseemia tai verapamiilia ei pääsääntöisesti suositella käytettäväksi raskauden aikana eläinkokeissa todettujen epämuodostumien riskin sekä puutteellisen kokemuksen vuoksi. Yleisesti dihydropyridiiniryhmän kalsiumkanavien saplaajien käyttö ei ole suositeltavaa raskauden aikana, mutta nifedipiini vaikuttaisi Gravbasen perusteella olevan turvallisin valinta, mikäli kalsiumkanavan salpaajaa on käytettävä ja silloinkin käyttöä suositellaan pääsääntöisesti vasta 2. raskauskolmanneksesta eteenpäin. Pratsosiinin, klonidiinin ja moksodiniinin ja diureettien käyttö raskauden aikana tulee rajata pakottaviin tilanteisiin, koska näiden käytöstä raskauden aikana ei ole riittävää kokemusta. Minkäänlaisten yhdistelmävalmisteiden käyttöä ei suositella.

Verenpainelääkityksen lopettamista voidaan harkita raskauden ajaksi, tai tarvittaessa tulee käyttää vaihtoehtoisia mahdollisimman turvallisia hoitovaihtoehtoja, ensisijaisesti selektiivisistä beetasalpaajista metoprololia, epäselektiivisistä beetasalpaajista propranololia tai alfa- ja beetareseptoreiden salpaajista labetalolia.

 

Lähde: Tyypin 2 diabetes Käypä hoito -suositus «Tyypin 2 diabetes»1
Gravbase-tietokanta «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/gravbase.koti»1
Näytönastekatsaus: ACE:n estäjien käyttö raskauden aikana lisää epämuodostumavaaraa «ACE:n estäjien käyttö raskauden aikana lisää epämuodostumavaaraa.»A