Takaisin Tulosta

Lonkkatekonivelen kiinnitys lonkkamurtumapotilaalla

Vältä viisaasti
Ville Mattila ja Minna Laitinen
29.11.2017

Älä käytä sementitöntä osa- tai kokotekoniveltä lonkkamurtumapotilaan hoitona.

Suuri osa reisiluun kaulan murtumista hoidetaan joko osa- tai kokotekonivelellä. Näitä molempia tekoniveliä on sementillä tai ilman sementtiä kiinnittyviä malleja. Tutkimusten perusteella sementtikiinnitteiseen varteen liittyy selvästi vähemmän leikkauksenaikaisia murtumia, vähemmän varren vajoamista ja vähemmän kipua kuin ilman sementtiä kiinnittyvään varteen. Kokonaiskuolleisuudessa ei ole eroa.

Cochrane-katsauksessa [2] (6 RCT-tutkimusta, potilaiden n = 899). leikkauksenaikainen murtumariski oli sementillisillä merkittävästi pienempi, RR 0,09 (95 % luottamusväli 0,02–0,44), ja sementillisillä oli vähemmän kipuja, RR 0,77 (95 % luottamusväli 0,60–0,98). Toisessa meta-analyysissä [3] tulos oli vastaava: sementtikiinnitteiset tekonivelpotilaat olivat 1 vuoden kohdalla kivuttomampia RR 0,69 (95 % luottamusväli 0,53–0,90).

 

Lähteet: 1. Lonkkamurtuma Käypä hoito -suositus «Lonkkamurtuma»1
2. Parker MJ, Gurusamy KS, Azegami S. Arthroplasties (with and without bone cement) for proximal femoral fractures in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;:CD001706
3. Luo X, He S, Li Z ym. Systematic review of cemented versus uncemented hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures in older patients. Arch Orthop Trauma Surg 2012;132:455-63
Näytönastekatsaus: Lonkkamurtuman hoitona käytettävä tekonivel tulee kiinnittää sementillä «Lonkkamurtuman hoitona käytettävä tekonivel tulee kiinnittää sementillä.»A.
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Este: sementitön tekonivel on jonkin verran nopeampi laittaa.